11 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

?????? ، 22 ????? 1392 ، 10:02

شصت پنج درصد مردم در هلمند بیکار شده اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

لشکرگاه باختر 22 میزان
به اساس سروی ریاست اقتصاد هلمند شصت و پنج درصد از باشنده گان آن ولایت بیکار شده اند.
رئیس اقتصاد هلمند میگوید: بیشترین رقم این بیکاران را کسانی تشکیل میدهند که قبلاً از اثر کاهش در پروژه های کاری از یکسال بدینسو باعث شده وظایف شان را از دست داده اند.
نثار احمد ذهیب احمدی رئیس اقتصاد ولایت هلمند به آژانس باختر گفت: با آن  که تلاش برای کاریابی برای این بیکاران از سوی این ریاست صورت می گیرد، اما کاهش کمک های خارجی آنان در زمینه نمیتوانند دست آوردی داشته باشند .
اقتصاد خراب عامل نا امنی و خشونت باعث رو آوردن جوانان به مواد مخدر شده میتواند.
به گفته رئیس اقتصاد پس از آن که تعداد سربازان خارجی در هلمند افزایش یافت، نه تنها برخی پروژه ها در آن زمان روی کار گرفته شده ،بلکه امنیت نسبی نیز در بسیاری نقاط تامین گردید.
اما بعد از خروج این نیروها از هلمند ، پروژه های کاری شان نیز خاتمه یافت و آن عده باشنده گان که دراین پروژه مصروف کار بودند، نیز بیکار شدند .
جمعه گل همت آمر امنیت ولایت هلمند میگوید ،اکثر بیکار شده ها به صفوف جنگجویان پیوسته و در نا امنی های اخیر دست دارند.
مقام های ریاست کار و امور اجتماعی در هلمند میگویند، با وجود آن که در یازده سال گذشته شاهد کمک های وسیع بین المللی درکشور خود بودیم ولی شصت وپنج درصد باشنده گان هلمند بیکار وسطح فقر در این ولایت افزایش یافته است .
آن ها می افزایند، اگر حکومت وجامعه جهانی پروژه ها را در عرصه صنعت برای مردم  افغانستان براه می انداختند، نه تنها مردم  از بیکاری رنج بردند بلکه اقتصاد کشور نیز رشد مینمود.
نا گفته نماند که از دوازده سال به این سو به ارزش صدها ملیون دالر امریکایی پروژه های مختلف درهلمند براه انداخته شده است، ولی باشنده گان این ولایت میگویند : آن ها شاهد کدام پروژه نبوده اند که به اساس آن اقتصاد آن ها رشد میکرد.ختم / ناجیه امید/ا

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.