22 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشاورشورای امنیت ملی ماین گذاری طالبان درمسیرجغتوی غزنی را تقبیح کرد

مشاورشورای امنیت ملی ماین گذاری طالبان درمسیرجغتوی غزنی را تقبیح کرد

کابل/ ۲۲سرطان /باختر داکتر حمدالله محب؛ ماین گذاری طالبان درمسیرجغتوی غزنی...

دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح وفات کرد

دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح وفات کرد

کابل/ 22 سرطان /باختر با تاسف اطلاع گرفتیم که دادمحمد عنابی...

پیام تاثررهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درپیوند با وفات دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح

پیام تاثررهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درپیوند با وفات دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ اصلاح

کابل/22سرطان/ باختر باتاثرواندوه فراوان آگاهی یافتیم که دادمحمد عنابی ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

??????? ، 20 ??? 1390 ، 09:58

شماری ازنهادهای آموزشی خصوصی امکانات مناسب تدریسی را درایام سرما فراهم کرده نتوانسته اند

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

گزارشگران: احمد ضیا احمدی و برمک

کابل باختر20 دلو

برخی ازکورس ها ونهاد های آموزشی خصوصی نتوانسته اند که  شرایط مناسب تدریسی وامکانات لازم را درایام سرما برای شاگردان فراهم نمایند.

شماری از شاگردان مکاتب با استفاده از رخصتی های زمستانی به خاطر آماده گی برای سال جدید تعلیمی، راهی کورس های آموزشی میشوند.

آنان میخواهند با فراگیری مضامین دلخواه، به داشته های علمی خود بی افزایند  ومشکلات درسی شانرا برای سال جدید تعلیمی رفع نمایند.

اما گفته میشود که دربسیار از کورس ها ونهاد های آموزشی خصوصی همچنان کورس های که درمکاتب خصوصی ودولتی دایرمیشود، به خاطرنداشتن شرایط مناسب تدریسی وامکانات لازم  درایام سرما ی، باعث نارضایتی شاگردان شده است .

ذکریا دانش آموزمرکز آموزشی صدیقی که دروس آماده گی کانکور را دراین مرکز تعقیب میکند به خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر گفت: نحوه ی تدریس دراین مرکز خوب است ولی سرد بودن صنوف درسی یک از مشکلات عمده دراین جا میاشد.

اوافزود که باید مسوولین کورس ها ومراکز آموزشی دراین مورد توجه  جدی نمایند .

سودابه یک تن دیگرازدانش آموزان این مرکز نیز ازسرد بودن صنف درسی شکایت داشته میگویید: که یکی از مشکلات دیگردراین مرکز گنجانیدن تعداد زیاد شاگردان ، دریک صنف ها میباشد.

وی نیز دررابطه به رفع این معضل ها خواهان توجه مسوولین گردید.

شاهپورعنایت یک تن ازمسوولین مرکز آموزشی صدیقی درزمینه گفت آنها همواره درتلاش اند تا با گماشتن استادان ورزیده، زمینه آموزش باکیفت را برای شاگردان مهیا بسازند .

همینگونه  دررابطه به سرد بودن صنوف درسی دراین مرکز، گفت که کارخوب است که درایام سرما صنوف گرم ساخته شود، ولی سردبودن صنوف درکورس ها ومراکزآموزشی یک مشکل همگانی است.

یک تن از شاگردان کورس لیسه عبدالحی حبیبی که نخواست ازوی نامبرده شود، میگوید: که سرد بودن صنوف درسی وعدم حضور منظم آموزگاران درساعات درسی باعث دلسری وی به کورس شده است .

آریا  دانش آموزموسسه تعلیمات عالی انیس ضمن این که ازسرد بودن صنوف این موسسه ناراضی به نظرمیرسد، گفت که دراین موسسه دریک صنف کوچک، تعداد زیادی شاگردان را می گنجانند .

اوعلاوه کرد که چون موسسات تعلیمی خصوصی وکورس های آموزشی مبالغ زیادی را به عنوان فیس میگیرند، باید درگرم ساختن صنوف درایام زمستان وتنظیم نمودن تعداد مناسب شاگردان درصنوف توجه نمایند.

اما مسوولین عده ی ازاین نهاد های آموزشی خصوصی میگویند که این مشکل دراکثراین نها د ها وجود داشته ولی آنها کوشش میکنند که شرایط مناسب را برای شاگردان فراهم نمایند .

همینگونه  والدین تعدادی ازشاگردان، مبلغ فیس راکه مالکین  کورس ها ونهاد های آموزشی خصوصی ازشاگردان اخذ میکنند، بسیارزیا د دانسته، خواهان توجه  مسوولین نیزدراین زمینه شدند.

آنها می افزایند که  پرداختن چنین فیس ها برای شان بسیارمشکل است ولی مجبورهستند چون مسله ای سرنوش اولاد های شان مطرح است.

اما برخی میگویند که مشکل سرد بودن صنوف درسی در کورس ها ونهاد های آموزشی، مکاتب خصوصی وکورس های زمستانی درمکاتب دولتی ،درایام سرما یک مشکل تقریبا همگانی بوده وبه خاطربیرون رفت از این معضل ، باید مسوولین مربوط ومسوولین وزارت معارف توجه نمود واز

مراکز آموزشی مذکورهمواره کنترول بررسی به عمل بیاورند .

دراین حال امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف ابرازداشت که مطابق لایحه ای وزارت معارف کورس ها ونهاد های آموزشی خصوصی مکلف میباشند که باید شرایط مناسب وامکانات لازم آموزشی را بخصوص درایام زمستان برای شاگردان فراهم نمایند.

وی گفت: طبق قانون درزمستان مکاتب دولتی وخصوصی رخصت میباشند ولی اگرکورس های آموزشی درمکاتب دولتی برگزارشود، وزارت معارف بخاطر فراهم ساختن مواد سوختی آنها مکلف نمی باشد.

ایمان اضافه کرد که حدود چهارصد وپنجاه کورس ونها های آموزشی خصوصی درکابل موجود بوده ودروزارت معارف ثبت میبا شند و موظفین این وزارت حین کنترول ازاین نهاد ها درصورت مشاهده تخطی ازقوانین با آنها برخورد جدی قانونی مینمایند.

برخی به این باوراند که اگر موظفین وزارت معارف همواره ازچگونگی تدریس، اندازه  فیس وشرایط امورمختلف کورس ها ونهاد های آموزشی خصوصی کنترول نمایند، زمینه های مناسب آموزشی فراهم میگردد، جوانان کشور به علاقمندی به کسب علم ودانش پرداخته ودرنهایت کشور به سوی ترقی وانکشاف سوق میدهند. ختم .

Administrator

Administrator

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur metus Nulla ipsum pellentesque. Nunc sem eget habitasse urna Nam Curabitur eget senectus iaculis porta. Neque wisi nibh Proin id tincidunt metus Vivamus semper Nam Maecenas.

Website: www.joomshaper.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.