20 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل/ 20 قوس/ باختر به گزارش رسانه ها٬ فاتی بازی کن...

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل/ ۲۰قوس/ باختر اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


دوشنبه ، 3 سنبله 1393 ، 13:49

پاکستان با یکصدو شصت و هشت شبکه تروریستی درجنگ نیابتی با افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر/ 3/ سنبله
داشته های نهادهای امنیتی افغانستان نمایانگر این امر است که پاکستان با تمویل ، تجهیز و حمایت ازیکصدو شصت و هشت گروه تروریستی جنگ نیابتی خود را درافغانستان به پیش میبرد.
داشته های نهادهای امنیتی افغانستان ثابت کننده این امراست که پاکستان مصروف یک جنگ نیابتی و استخباراتی با افغانستان است و با تمویل ، تجهیز آموزش و حمایت از یکصدو شصت و هشت سازمان تروریستی که همه آنها عناوین والقاب اسلامی را به خود داده اند جنگ فرسایشی و نیابتی خود درافغانستان را به پیش میبرد.
به گفته مسوولان امنیتی افغان پاکستان درجنگ نیابتی خود درافغانستان اهداف مشخص را دنبال میکند که شاخصه های اصلی و اساسی آن عمیق شدن مشکلات امنیتی و فروپاشی کلی اقتصاد افغانستان است .
آگاهان امور امنیتی و سیاسی درافغانستان به این باوراند که پاکستان ازطرق مختلف میکوشد تا اهداف اش را درافغانستان دنبال کند گماشتن تروریستان اعزام افراد وابسته به ارتش و استخبارات درکنار طالبان به افغانستان ، ایجاد مشکلات اقتصادی بخصوص ایجاد مشکلات ترانزیتی ، فعالیت های کاذب دیپلوماتیک روش های است که پاکستان میکوشد از طریق آن افغانستان را تحت فشار خود درآورد و اهداف دراز مدت خود را تعقیب کند.
دراین میان ایجاد وحمایت از شبکه های تروریستی بیشتر مورد توجه نظامیان پاکستانی است . درحال حاضر آنچه مسوولان امنیتی میگویند پاکستان درحال حاضر یکصدو شصت و هشت گروه تروریستی خورد و بزرگ را دربرابر افغانستان ایجاد کرده و این شبکه ها با شعار های ظاهراً اسلامی و تحریف واقعیت ها درافغانستان جنگ نیابتی واستخباراتی پاکستان را درافغانستان تعقیب میکنند . این گروه فعالیت شان را از مناطق قبائیلی وزیرستان شمالی وجنوبی زیر نظارت مستقیم سازمان استخبارات پاکستان سازماندهی میکنند.
شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی ، شورای کویته به رهبری ملا محمد عمر ، افراد وابسته به القاعده ، جندالله و نهضت اسلامی ازبکستان ، لشکر طیبه ، جنبش محمد ، لشکر جنگحوی جریان های افراطی اندکه آی اس آی پاکستان دروجود آنها شماری زیادی از شبکه های تروریستی را ایجاد کرده و ذریعه آنها برنامه های سلطه طلبانه خود درافغانستان و منطقه را تعقیب میکنند.
به گفته این آگاهان درکنار آنکه طالبان افغان درجنگ نیابتی پاکستان درکشور شان دخیل اند شهروندان پاکستان ، ازبکستان ، تاجکستان ، چیچین و اعراب شامل است.
جنگ نیابتی پاکستان درافغانستان تاکنون به قیمت جان هزاران افغان تمام شده و باعث تخریب وسیع این کشور شده است مگر پاکستان دررسیدن به اهداف خود موفقیت نداشته است.
آگاهان سیاسی جنگ نیابتی پاکستان درافغانستان را یک جنگ بزرگ میدانند که اهداف آن نیز وسیع و گسترده است که درنهایت درافغانستان محدود نخواهد ماند.
این آگاهان همچنان میگویند که پاکستان با آنکه درجنگ نیابتی خود درافغانستان اهداف و استراتیژی خود را تعقیب میکند ارتش و نظامیان این کشور وسیله برای اهداف بیرونی نیز اند درصورتیکه استراتیژی پاکستان در افغانستان جامعه عمل بپوشد پاکستان جنگ نیابتی سازمان های مذهبی و شماری ازکشور های علاقمند به انکشافات منطقه یی را درکشور های آسیای میانه ، چین ، هند و حتا روسیه تعقیب میکند.
درحال حاضر پاکستان و سازمان استخباراتی شماری از کشورهای دیگر که اهداف منطقه یی دارند به افغانستان به عنوان دهلیز عبور به سوی آسیای میانه و ایالت سنگ یانگ چین نگاه میکنند و میکوشند تا این دهلیز را درکنترول خود داشته باشند.
این آگاهان همچنان گفته اندکه پاکستان نفوذ و تاثیر گذاری خود درافغانستان و بعداً آسیا میانه را در وجود گروه های تروریستی و سازمان  های مذهبی میداند و منظماً از این گروه حمایت میکند و یا به کمیت آنها میافزاید .
حرکت معین و دورنمای کاری ارتش و استخبارات پاکستان درقبال منطقه سیاست نا کار مگر خطرناک است که میتواندکشورهای منطقه منجمله پاکستان را به کام بحران فرو برد.
آنچه گفته شد نمایانگر آن است که پاکستان به غده سرطانی تبدیل گردیده و این غده میتواند ریشه های خود را در سرتاسر منطقه پهن نماید و بهتر خواهد بود که قبل از پهن شدن این ریشه ها به فکر قطع آن بود .
درگام نخست باید کشورهای که دربازی های استخباراتی پاکستان درگیراند به فکر بیرون رفت ازاین حالت باشند و موضع مشترک را درقبال پاکستان اتخاذ نمایند آنها باید اسناد ومدارک شان را در رابطه به اهداف خصمانه پاکستان درقبال منطقه به سازمان های معتبر جهانی منجمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی ارائه دهند و تدابیر بازدارندۀ را علیه پاکستان اتخاذ نمایند. همچنان به این سازمان ها وکشور های که متعهد به مبارزه علیه تروریزم اند لازمی است که تا برنامه های اصلاحی و انضباطی را علیه پاکستان اتخاذ نمایند تا نیات مغرضانه پاکستان درسطح منطقه به هیچ مبدل گردد ضمناً از وسیله شدن بیشتر این کشور برای اهداف کشورهای بیرون از منطقه جلوگیری گردد.
 خلیل مینوی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.