09 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن یک قومندان اردوی محلی در کابل

کشته شدن یک قومندان اردوی محلی در کابل

کابل/ ۸ دلو/ باختر یک قومندان اردوی محلی امروز در کابل...

رییس جمهوری خطاب به اشتراک کنندگان گفتمان ملی: صدای شما رسا، صریح و شفاف است

رییس جمهوری خطاب به اشتراک کنندگان گفتمان ملی: صدای شما رسا، صریح و شفاف است

کابل/۸ دلو/باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به ادامۀ...

مشاور امنیت ملی، دشمن را با تمام قوت سرکوب کنید اما به زندگی مردم ملکی توجه کند

مشاور امنیت ملی، دشمن را با تمام قوت سرکوب کنید اما به زندگی مردم ملکی توجه کند

کابل/۸دلو/باختر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در شبرغان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


دوشنبه ، 17 سنبله 1393 ، 14:44

شورای ملی و چالش های موجود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 17/ سنبله
هشتمین اجلاس دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی درحالی آغاز میشودکه بسا از مشکلات فراراه دولت و مردم قرارداشته و این امر وظایف دو مجلس شورای ملی را جدی تر ساخته است.
به گزارش آژانس باختر ، آغاز هشتمین اجلاس دور شانزدهم تقنینی شورای ملی همزمان با حاد شدن پارۀ از مشکلات درکشور است و این امر از اعضای شورای ملی میخواهد تا نقش نظارتی رابر اجراات حکومت و انکشافات سیاسی بیشتر ساخته و به عنوان نمایند گان مردم در رفع کاستی ها و خلا های موجود، دولت را کمک نمایند.
ازطرف دیگر اجلاس روان شورای ملی با باوری های شماری از مردم نسبت به شورای ملی همراه است.
درگذشته برخی از اقشار مردم، شورای ملی را به کم کاری ، غیرحاضری، انجام کارهای سلیقوی ، گرایش و زدوبند های سیاسی متهم کرده اند و گفته اند که کاری را برای انجام بهتر امور انجام نداده اند بخصوص در جریان اجلاس گذشته ، بیشتر اعضای این دو مجلس مصروف کار برای نامزدان ریاست جمهوری بودند و این امر باعث شد تا کارهای زیادی همچنان باقی بماند.
مگر توقع و برداشت مردم در زمان حاضر این خواهد بودکه نمایندگان شان در دو مجلس شورای ملی از اوضاع و شرایط نازک سیاسی درک بهتر دارند و باجدیت بیشتر از گذشته کار خواهند کرد.
آیا این رویایی مردم به واقعیت مبدل خواهد شد.
شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار درولسی جرگه در رابطه به مسوولیت ها و اولویت های کاری شورای ملی در دور هشتم سال تقنینی آن مجلس گفت: مطابق  اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برای نمایند گان فرق نمی کند که درسال اول کاری شان قرار دارند یا در دور هشتم، اعضای مجلس باید مطابق به احکام اصول وظایف داخلی شان با درنظر داشت شرایط بسیار حساس که درکشور حاکم است و چالش های گوناگون فراراه درمجموع دولت قرار دارد فقط و فقط منافع ملی افغانستان رادرنظر داشته باشند.
وی درگزارش های هم که امروز ازسوی اعضای مجلس ولسی جرگه به هیئت اداری این مجلس ارائه گردید بیش از همه مشکلات مردم انعکاس داده شد.
این عضو ولسی جرگه میگوید درحال حاضر شورای ملی، اعضای حکومت و مردم افغانستان با چالش های اقتصادی سیاسی ومهم تر از همه با چالش نظامی و امنیتی روبرواست که نیاز به تدابیر و تعهد به خاطر نجات مردم از این چالشها دارد.
وی همچنان از اعضای ولسی جرگه خواست که دراین دور کاری از دامن زدن به مسایل سمتی و قومی دست برداشته منافع عام مردم افغانستان را در صدر برنامه هاو مسوولیت های شان قراردهند.
خانم هاشمی گفت: اعضای مجلس امروز به صورت جدی از هیئت اداری و شخص رییس ولسی جرگه خواسته اند تا با استفاده از صلاحیت های قانونی اش از مداخلات رییس جمهور درروند انتخابات جلوگیری نماید چون اکثر اعضای مجلس و مردم افغانستان بدین باوراند که رهبری حکومت افغانستان ورییس جمهور کشوردراین پروسه مداخله می نمایند و نمیخواهند که مساله انتخابات به زودی حل و فصل گردد.
او تاکید داردکه اعضای ولسی جرگه اولویت اجتماع را اولویت های کاری خود میدانند و هدفمند کار خواهند نمود.
داوود کلکانی نماینده مردم کابل درولسی جرگه میگوید مطابق به احکام قانون مسوولیت اساسی شورای ملی نمایند گی خوب ازمردم و نظارت برکارکردهای حکومت است و بخصوص درشرایط کنونی که افغانستان و مردمش درگیر مشکلات فراوان میباشند و شاهد کشتار مردم در شاهراه ها و بدامنی دراکثر نقاط کشور هستیم . مکلفیت پارلمان اینست که ازکارکردهای حکومت نظارت جدی نموده و بخاطر حل مشکلات تلاش نمایند.
وی گفت، باوجود اینکه مسوولیت پارلمان نظارت از فعالیت های حکومت بوده اما با تاسف باید گفت کار و تصامیم پارلمان درمدت همین چند سال جنبه عملی پیدانکرده است .
او میگوید درکنار تعهد اعضای دومجلس برای کار تعهد حکومت و دولت برای تحقق فیصله های شورای ملی نیز ضروری است .
ازگفته های بالا برمیاید که شورای ملی تعهد به کار هدفمند داشته درهمین حال همکاری حکومت را نیز ضروری میداند روزهای کاری که بیشرو اعضای دومجلس است ثابت خواهد ساخت که آنها کار متعهدانه میکنند و یا تنها به وعده و قول اکتفا می نمایند.فراموش نشود که انتخابات پارلمانی نیز درکشور چندان دور نیست و مردم با قضاوت که خود دارند دراین انتخابات شرکت خواهند نمود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.