???????? ، 24 ????? 1394 ، 10:14

داعش پروژه که باید از میان برداشته شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 24/ سرطان
داعش ، گروه تروریستی نوظهور درافغانستان روزهای سختی را سپری میکند.
این گروه قبل از آنکه رد پایش به افغانستان باز شود متکی به تبلیغات بودکه ازسوی حلقات مشخص درخصوص این گروه صورت گرفت .
آگاهان سیاسی میگویند: داعشی ها که حرکت شان را از عراق آغاز کردند ، افغانستان را نیز مکان مناسب برای خود یافتند . این گروه که ادعا میشود پروژه ساخته شده ازسوی استخبارات غربی ، اسرائیل درتبانی با شماری ازکشورهای حوزه خلیج است، میکوشد از طریق یک اسلام تحریف شده خود را بر سرنوشت مسلمانان حاکم سازد، عملکرد این گروه درکشورهای چون عراق ، سوریه ، لیبی ، مصر نشان داد که داعشی ها قبل از به کرسی نشاندن اندیشه ظاهری شان که خلافت اسلامی است نیز به فکر توسعه جغرافیای جنگ به کشورهای اسلامی و نا امن ساختن این کشور و صدور افراط گرایی است .
کاهش نفوذ روسیه درآسیای میانه بخش از بازی های بزرگ درسطح جهان است که کشورهای مشخص دراین خصوص فعال اند، بی ثباتی روسیه و چین که اکنون غول اقتصاد دنیا است تنها در وجود فعالیت های هراس افگنان و تقویت جریان های افراطی امکان پذیر است و صدور اندیشه های افراطی به آسیای میانه ، کشور های که درخط منافع روسیه حرکت میکنند تنها از دهلیز افغانستان امکان پذیر است .
درحالیکه کشور های دیگری که با آسیای میانه به گونه یی ارتباط دارند از ثبات سیاسی ، اقتصادی ونظامی بهره منداند وامکان ندارد که برنامه سازمان استخبارات کشورهای قدرتمند که باید درپروژه داعش تطبیق شود از طریق این کشورها تحقق یابد.
مگرخلاهای موجود امنیتی درافغانستان ، فقر اقتصادی، وجود اندیشه های سنتی درمیان برخی از حلقات و آسیب پذیری افغانستان از سازمان های استخباراتی منطقه و کشورهای بزرگ، امکان نفود داعش درافغانستان را مساعد ساخته است.
داعشی ها برای سربازگیری درافغانستان از ناراضی های طالبان استفاده کردند و عبدالرووف خادم قوماندان گروه طالبان درکجکی هلمند که رهبری گروهش را مسوول زندانی شدن خود در گوانتانامو میدانست اولین حرکت را به نفع داعش درافغانستان انجام داد او بیرق سیاه بلندکرد و سفید را پائین آورد مگر دراولین روزهای همکاری با داعش دریک حمله هوایی کشته شد ، واحدی برادر زاده ش جانشین شد مگر او فقط دو روز به اصطلاح خلیفه داعش درافغانستان بود زیرا او نیز با سرنوشت کاکا مواجه شد.
آگاهان سیاسی میگویند که حرکت داعشی ها درافغانستان بیشتر دروجود طالبان پاکستانی قوت یافت زیرا آن طالبان پاکستانی که ازداعش بعیت


کردند به ننگرهار آمدند و به نفع طالبان دست به تحرکات زدند کوشیدند تا نفوذ طالبان را در ننگرهار کاهش دهند جنگیدند ، کشتند ، اعدام کردند، گردن بریدند مگر سرانجام درحملات نیروهای افغانی و طیاره بدون سرنشین امریکا شماری از رهبران کلیدی داعش درافغانستان چون حافظ سعید ، شاهدالله شاهد ، گلزمان و جهاد یار کشته شدند.
آگاهان نظامی کشته شدن حلقه رهبری داعش درافغانستان را یک ضربه هولناک برپیکر نیم جان این گروه در کشور میدانند مگر آن را ختم کار داعش تلقی نمی کنند زیرا داعش شامل یک پروژه است و بدون شک کشته شدن چند عضو رهبری از برنامه هایش درافغانستان عقب نشینی نمی کند .
این آگاهان میگویند: باید برنامه کوبیدن داعش درافغانستان بدون وقفه باشد و درکنار نیروی های مسلح ، استخبارات نیز بیشتر فعال شود .
ضمناً این آگاهان به این مساله تاکید دارندکه کوبیدن داعش باید همزمان با طالبان باشدبه این دلیل که این گروه بیشتر از میان طالبان عسکر گیری میکند و دیگر این که با کوبیدن داعشی ها ، زمینه برای رشد طالبان بیشتر میگردد درحالیکه هردو دیدگاه افراطی ، متحجر و خصمانه نسبت به افغانها دارند. اگر امروز این دو گروه دچار اختلاف اند این اختلاف از نگرانی آنها نسبت به سرنوشت افغانها نیست بل آنهادچار جنگ قدرت اند.

جاوید کوهستانی آگاه مسایل امنیتی میگوید: فعالیت های اخیر نیروهای خارجی و افغان که منجر به کشته شدن رهبران گروه داعش گردیده خیلی امیدوار کننده است ولی این فعالیت ها شک و تردید های مردم را نیز به همراه دارد وقتی نیروهای افغانستان این ظرفیت را دارندکه رهبران داعش را شناسایی و درهمکاری با نیروهای خارجی آنان رااز بین ببرند وهدف قرار دهند چرا در برابر طالبان چنین موفقیت های را نداشته اند ؟
کوهستانی میگوید: دست آوردهای اخیر نیروهای افغان در مقابل گروه داعش بنابر همکاری استخبارات پاکستان بوده چون اکثراً رهبران داعش درافغانستان تاکنون هدف قرار گرفته اند اتباع پاکستان بوده و آنها تهدید برمنافع آن کشور محسوب می شدند . اما اگر این کمک هابخاطر بالا بردن ظرفیت نیروهای افغان باشد میتواند نیروهای افغانی در آینده دست آوردهای خوبتر داشته باشد . اما دولت نباید راهکار متفاوت در برابر گروه های هراس افگن داشته باشد.
عتیق الله امرخیل یکی دیگر از آگاهان نظامی دررابطه به هدف قراردادن رهبران گروه های دهشت افگن میگوید: دولت افغانستان برای مبارزه با تمام گروه های تروریستی باید استراتیژی واحد و یک دست را تنظیم نماید و تحت چتر این استراتیژی قوت های ویژه ای متشکل از نهادهای امنیتی را شناسایی و تربیه نماید تا به صورت یکسان و به شکل تعرضی رهبران و افراد وابسته به گروه های تروریستی را دنبال و هدف قرار دهند.
یک عضو مجلس نمایندگان که نمی خواهد از او نام گرفته شود به آژانس باختر گفت: حلقاتی در داخل کشور وجود دارند که با طالبان همسویی دارند مگر این عضو مجلس هشدار میدهدکه نباید این همسویی به سرنوشت و جان افغانها تمام شودیعنی با قوت یافتن طالبان آنها بیشتر از یک موقف سنگین سخن خواهند گفت و نازهای سیاسی شان بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر بهتراست که افغانستان مشکل داعش درکشور را در سطح منطقه مطرح کند زیرا کشور های منطقه نگران نفوذ داعش درافغانستان و از آن طریق به کشور های دیگر اند در حالیکه کشورهای درسطح منطقه وجود دارند که در بازی های بزرگ جهانی نظیر پروژه داعش منافع خود را جستجو میکنند . باید موقف و موضع این گونه کشورها دریک اجتماع منطقه یی روشن گردد.
درحالیکه آگاهان سیاسی درکشور برکوبیدن جریان های افراطی به گونه یکسان تاکید دارند، مسوولان امنیتی نیز گفته اندکه علیه عوامل نا امنی درکشور یکسان مبارزه میشود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امورداخله و دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی براین گفته ها تاکید دارند آنها میگویند که نیروهای امنیتی درحفاظت از منافع ملی اند و هرپدیده راکه به ثبات کشور آسیب رسانند بدون تفکیک سرکوب میکنند.

داعش با ضربات مهلک مواجه شده و طالبان با عملیات های تصفیوی روبرو اند.
با آنکه نسبت به مبارزه علیه هراس افگنی دیدگاه و نظریات متفاوت وجود دارد و تعهدات نهادهای امنیتی امیدوارکننده است مگر مردم ما همیاری سیاسی و اتحاد ملی را عامل بقای افغانستان دانسته و برمسوولان لازم میدانند که مدیریت راهکار مناسب تری را در مبارزه با داعش ، طالب و گروه های دیگر تروریستی در پیش گیرند و نباید موقف افغانستان به نام مذاکره و تفاهم درسطح پائین نزول کند.
 

manager

Latest from manager

back to top