?? ???? ، 6 ??? 1394 ، 14:15

افغانستان دومین کشور سو د آور برای قاچاقچیان انسان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 6 اسد
وزارت امورخارجه امریکا درگزارش سالانه خود از قاچاق انسان درکشور های مختلف یاد نموده وگفته که افغانستان  از جمله کشور های است که در قاچاق انسان  در رده دوم قرار دارد.
به گزارش  آژانس باختر  : دراین گزارش از افغانستان به عنوان کشوری نام برده شد که مبدا مسیر عبور و مقصد  قاچاق انسان است.
این درحالیست که درسال های اخیر بسیاری از شهروندان کشور به دلایل از ناامنی  وبیکاری  وبه امید دریافت کار ومصونیت  راه مهاجرت های غیر قانونی را درپیش گرفته اند .
یافته های  این گزارش نیز نشان میدهد  که شماری از جوانان  افغان با پرداخت  پول وبه صورت غیر قانونی وارد یونان شده اند ودرآنجا به دست قاچاقبران افتاده اند.
اما وزارت امورخارجه  امریکا در تازه ترین  گزارش خود از تلاش های دولت افغانستان بخاطر  جلوگیری از قاچاق انسان  درکشور  قدردانی  کرد اما با آنهم  تلاش ها را برای به محاکمه کشانیدن قاچاقچیان و حفاظت  از قربانیان مهاجرت های غیر قانونی   ناکافی خوانده است .
دراین گزارش  همچنان آمده است کودکان  ونوجوانان که دست به مهاجرت های غیر قانونی  میزنند  ویا ذریعه  قاچاقچیان انسان سفر می نمایند مو رد سوء استفاده جنسی ،  گدایی اجباری ووسیله برای قاچاق مواد مخدر  مورد استفاده  قرا رمیگیرند این مشکل درآسیای میانه ، اروپا وجنوب آسیا  مشهور است .
درهمین حال شماری از آگاهان میگویند با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان بخش از کشور نا امن شده و سطح بیکاری  بخصوص درمیان نوجوانان  وجوانان  افزایش  یافته است وهمین موضوع باعث شده تا این افراد  بخاطر کسب شغلی به خارج از کشور فرار کنند.
به باور آنان  اگر دولت درجلوگیری از فرار ویا قاچاق  انسان در  کشور اقدام نکند ، سرنوشت بخش اعظم از کودکان  وجوانان کشور با خطر وتهدید مواجه میگردد.
برخی از شهروندان  نیز اظهار نگرانی  شان را مبنی بر قاچاق انسان درکشور  ابراز نموده واز دولت خواسته اند تا برنامه های را روی دست گیرد  ونگذارد که بیشتر  از این قشر جوانان با فرار  از کشور متضرر شوند.
آنان میگویند که دولت قادر است تا با راه اندازی  پروژه های مختلف درسطح کشور زمینه کاریابی را به مردم فراهم  سازد تا از یکسو جلو فرار این قشر از کشور گرفته  شود واز سوی  دیگر کارهای  بازسازی  و احیا بخش این کشور بیشتر از پیش تقویه شود .

manager

Latest from manager

back to top