???????? ، 7 ??? 1394 ، 13:33

تشدید حملات هوایی برگروه های تروریستی // آگاهان سیاسی: این حملات باید ازیک محدوده خارج وگروه های تروریستی را در هرجا هدف گیرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 7 اسد
دریک حمله هوایی طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده امریکا صبح امروز 9 عضو گروه داعش درمربوطات ولایت ننگرهار کشته شدند.
این حمله درحالی صورت میگیرد که دراین اواخر داعش درولایت ننگرهار فعالتر گردیده و درواکنش به آن حملات طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده امریکا از دو ماه بدینسو درولایت ننگرهار و سایر حصص شرقی کشور افزایش یافته و تعداد زیاد افراد این گروه که شامل قوماندانان رده اول داعش میباشند ،کشته و یا زخمی شده اند.
حملات طیاره های بدون سرنشین امریکایی درولایت ننگرهار علیه گروه های دهشت افگن بخصوص گروه داعش درحالی افزایش یافته است که موج نگرانی را میان مقام های نظامی امریکایی و جامعه جهانی از گسترش فعالیت داعش خارج از سوریه و عراق بوجود آورده است.
پس از اعلام خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان درپایان سال 2014 میلادی ماموریت جنگی این نیروها درافغانستان پایان یافت ولی حضور محدود نظامیان امریکایی و ناتو تحت نام حمایت قاطع درافغانستان ادامه یافت و برنامه حضور نیروهای خارجی درافغانستان به گونه یی طراحی شده بود که فعالیت آنها درآموزش و پرورش نیروهای امنیتی افغان خلاصه میشد.
پس از آنکه مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نهادهای امنیتی افغان سپرده شد موج نا امنی ها و حملات دهشت افگنان در برخی نقاط کشور افزایش یافت بخصوص ولایات شمالی کشور مورد تهاجم این گروه قرار گرفت که امروز دامنه نا امنی ها در ولایات بدخشان ، فاریاب و سرپل گسترده یافته و فعالیت داعش درننگرهار و جاهای دیگر تند تر شد.
دگرگونی وضعیت درافغانستان نیروهای بین المللی را وا داشت تا در بعضی موارد همکاری نظامی را با افغانها از سرگیرند که حمایت هوایی آنهم محدود و مشخص جز این همکاری هابوده است مگرانکشافات دوماه اخیر نشان میدهد که عملیات نیروی های خارجی در یک بخش معین  ازکشور خلاصه میشود در حالیکه دامنۀ نا امنی در بخش های دیگر کشور گسترش یافته است.
درحالیکه حضور گروه های دهشت افگن و داعش دراین مناطق تهدید جدی برای کشورهای آسیا میانه و منطقه گفته شده و موج نگرانی ها را درمیان مقام های نظامی و سناتوران امریکایی و جامعه جهانی بوجود آورده است .
نگرانی های که باید برای دوستان بین المللی افغانستان قابل درک باشد و دامنه حملات هوایی آنان برگروه های تروریستی دیگر در بخش های دیگر کشور ادامه پیدا کند.
مگر این حملات باید دقیق و هدفمند باشد که زیان و نقص را متوجه مردمان ملکی و نظامیان افغانی نسازد.  

manager

Latest from manager

back to top