???????? ، 7 ??? 1394 ، 13:33

کمک های نقدی امریکا به پاکستان ، کشور ایکه در امرمبارزه با تروریزم صادق نبوده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 7/ اسد
ایالات متحده امریکا سه صدوسی و شش ملیون دالر را به منظور مبارزه علیه گروه های دهشت افگن و طالبان مسلح به پاکستان داد.
ایالات متحده امریکا از آغاز سال 2001 به هدف مبارزه علیه دهشت افگنان و گروه طالبان درافغانستان بطور دوامدار به پاکستان که خود را یکی از متحدین اش در امر مبارزه علیه تروریزم جهانی معرفی کرد کمک نقدی کرده است.
مسوولین بانک دولتی پاکستان گفته اند با بدست آوردن مبلغ متذکره ذخایر ارزی خارجی این بانک به نوزده ملیارد دالر امریکایی رسیده است.
به گفته آنان ، پرداخت مرتب پول به پاکستان که درچوکات صندوق حمایت ائتلاف در سال 2001 میلادی شروع شد یعنی از آغاز این برنامه حکومت پاکستان سیزده ملیارد دالر دریافت کرده است.
پاکستان دربدل این پول ها به نیروهای امریکایی اجازه میدهدکه ازمیدان هوایی و دیگر تاسیسات اش استفاده کند .
درهمین حال شماری از آگاهان امور به این باور اندکه کمک های نقدی ایالات متحده امریکا به پاکستان به هدف مبارزه علیه دهشت افگنان موثر نبوده بلکه پاکستان همواره در تجهیز و آموزش گروه های دهشت افگن سعی و تلاش ورزیده است.
جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی میگوید: پاکستان از سیزده سال گذشته که یکی از متحدین امریکا درمبارزه علیه دهشت افگنان به شمار میرود درافغانستان صادقانه عمل نکرده است و کمک های امریکا به پاکستان دراین راستا مفید نبوده است.
به باور وی تازمانیکه پناهگاه های دهشت افگنان در آن سوی سرحد از بین برده نشود مبارزه علیه گروه های دهشت افگن بخصوص طالبان مسلح نتیجۀ در پی نخواهد داشت .
سازمان استخباراتی پاکستان در سیزده سال گذشته در مبارزه علیه دهشت افگنان با آنکه صادق نبوده بلکه مبارزه را به میل خود به هرسو کشانیده است  و برای گروه های دهشت افگن مراکز آموزشی را درمقابله با نیروهای امنیتی افغان و قوت های بین المللی در افغانستان فراهم کرده است.

manager

Latest from manager

back to top