???? ، 9 ??? 1394 ، 11:48

مرگ ملا عمر، چه اختلافاتی را که واضح ساخت و چه رازهای را که به خاک برد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 9/ اسد
با تائید خبرمرگ ملا عمر از سوی طالبان و اعلام اخترمحمد منصور به عنوان جانشین او ، اختلافات نظر در سطح رهبری طالبان بروز کرده و برخی از اعضای این گروه ملا اختر محمد منصور را متهم به کودتا در درون طالبان کرده اند.
به گزارش آژانس باختر ، سرانجام رهبری طالبان روز گذشته تائید کرد که رهبر آنها ملا محمد عمر درگذشته است . طالبان با صدور اعلامیه گفته اندکه ملا عمر از اثر مریضی که داشت چندی قبل وفات نموده است . دراعلامیه تاریخ دقیق مرگ ملا عمر واضح نگردیده ضمناً گفته نشده که وی در کجا و درحضور چه کسانی به خاک سپرده شده است.
مگر در اعلامیه تذکر رفته که وی درمدت چهارده سال گذشته درداخل افغانستان بود.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند و چون رهبران دیگر طالبان متواری است و آدرس مشخص ندارد به نوبه خود مرگ ملا عمر را تائید کرده است .
اداره امنیت ملی افغانستان گفته که ملا عمر درسال 2013 میلادی دریک بیمارستان در شهر کراچی پاکستان به گونه یی مرموز درگذشته است و  این نشان میدهد که ملا عمر در پاکستان بوده است.
مرگ ملا عمر درجریان دو سال گذشته چنان پت و محرم نگهداشته شده بود که حتا نزدیکترین چهره ها به وی از مرگ رهبر شان آگاه نبودند برخلاف به اعلامیه های جعلی و ساختگی که از نام وی منتشر میشد خوشحال بودند و می جنگیدند و حالا که رهبر گروه طالبان کشته شده اختلافات میان رده رهبری این گروه نیز جدی تر گردیده است.
با آنکه ملا اختر محمد منصور فرد شماره دو طالبان روز گذشته با کمک سازمان استخباراتی منطقه در یک نشست مختصر  و با حضور چهره های مشخص و اندک آن گروه درکویته پاکستان به عنوان رهبر انتصاب و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی درگروه طالبان به عنوان معاون او برگزیده شد، مگر این انتخابات با مخالفت شماری از اعضای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته و شورای پشاور قرار گرفته حتا ملا اختر محمد منصور متهم به کودتا درونی متهم شده است.
ملا حسن رحمانی که در زمان حاکمیت طالبان والی قندهار بود و روابط نزدیک با ملا عمر داشت نه تنها مخالفت خود را با انتخاب اختر منصور ابراز داشته بل تاکید کرده که شماری دیگر از اعضای رهبری این گروه مخالف رهبر بودن ملا اختر محمد منصور اند.
همچنان رسانه های خارجی گفته اند که ملا قیوم ذاکر، ملا حبیب الله عضو دیگر از شورای کویته طیب آغا یکی از دستیاران نزدیک ملا عمر که درزمان حاکمیت آن گروه وزیرمالیه نیز بود و ملا محمد رسول آخند مخالفت شان را با انتخاب ملا اخترمحمد منصور ابراز داشته اند.
ملا حسن رحمانی واضح ساخته که اختر محمد منصور خود را دریک نشست کوچک به عنوان رهبر معرفی کرده است که برای دیگران قابل قبول نیست اصلاً دراین نشست کسانی دیگر دعوت نشده، بودند.
به گفته ملا حسن رحمانی، ملا محمد عمر دوسال قبل وفات نموده مگر بیماری و مرگ وی از سوی ملا اختر محمد منصور و چندتن محدود دیگر و سازمان آی اس آی پنهان ساخته شده بود و برای دیگران هیچ معلومات داده نشده است.
او میگوید که ملا عمر دریک حالت انزوا نگهداشته شده بود از وضعیت صحی وی کسی آگاه نبود و از سوی اختر محمد منصور و افراد خاص وی نگهداری میشد.
ملا حسن رحمانی تاکید دارد که باید مولوی یعقوب فرزند 25 ساله ملا محمد عمر به عنوان رهبر تعیین میشد که این کار صورت نگرفت.
از گفته های ملا حسن رحمانی بر می آید که دسترسی به ملا عمر ، برای نزدیکترین و با اعتماد ترین افراد وی نیز امکان نداشته است. در حالیکه طالبان دوسال تمام بنام یک رهبری جنگ کردند و ویرانی نمودند که در دنیا نبود مگر هویت جعلی او از سوی سازمان های استخباراتی منطقه زنده نگهداشته شده بود و این میرساند که نه تنها افراد عادی بل رده رهبری آنان فقط با یک نام خوش بودند.
به باور آگاهان سیاسی مرگ مرموز ملا عمر رهبر طالبان ، حرف های و راز های زیادی را برملا ساخت که جدی ترین آن بی ارادگی رهبری طالبان و اسارت حقارت آمیز آنها در نزد سازمان های استخباراتی بیرونی بود که اراده عمل را از آنها گرفته است. اگر چنین نیست چرا ملا عمر در انزوا و بی کسی جان داد، حتا نزدیکترین دوستان وی چون ملا حسن رحمانی اجازه دیدن او را نداشتند و دو سال تمام از او بی خبر بودند.
این آگاهان میگویند که با مرگ ملا عمر بسا از راز ها به زیر خاک رفت.
باید گفت که ملا ذاکر که به دلیل مخالفت های شخصی با ملا اختر محمد منصور، با داعش یکجا گردید و شاخه منشعب شده طالبان بنام معاذ  فدایان قبلاً ملا اختر محمد منصور را یک چهره وابسته به سازمان های استخباراتی پاکستان معرفی کرده اند و حالا همین چهره رهبر طالبان است.
مردم افغانستان از رهبری طالبان میخواهند که مرگ ملا عمر را نمونه قرار دهند و درک کنند که استخبارات پاکستان فقط به بقا و منافع خود فکر میکند و حاضر است هر کسی ولو نزدیکترین دوست وهمکاری خود را دراین راه قربانی دهد بهتر است که رهبران طالبان آنانیکه افغان اند و افغانی و اسلامی فکر میکنند به سوی مردم شان مراجعه کنند و واقعیت را برای مردم بازگو کنند و جلو بربادی بیشتر کشور را بگیرند.

manager

Latest from manager

back to top