???? ، 10 ??? 1394 ، 14:02

مرگ ملاعمر وچنددستگی در گروه طالبان ! آیا طالبان یک جریان اثر گذار باقی میماند ؟

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 10 اسد
مرگ ملاعمر  باعث چند دستگی درمیان گروه طالبان شد وآگاهان سیاسی افغان میگویند که چنددستگی ومتفرق ساختن طالبان پروژه جدیدی از سوی یکی از کشور های همسایه است تا زمینه برای نفوذ داعش درکشور ما مساعد گردد.
به گزارش آژانس باختر، درحالیکه مذاکره میان نمایندگان  دولت افغانستان وطالبان دراسلام آباد برنامه ریزی شده بود، اعلام  خبر مرگ ملاعمر  رهبر طالبان آنهم بعد از دوسال  باعث تاخیر  این مذاکرات شد .
آگاهان سیاسی به این باور اند که رهبری طالبان و رده های پائین این گروه برای مذاکره با نمایندگان دولت آمادگی های داشتند واین امید وجود داشت  که هر دوطرف  به یک آتش بس موافقه خواهند کرد.
آتش بس میتوانست اعتماد وباور را میان طرفین درگیر تقویت کند و زمینه برای حال سایر مشکلات مساعد گردد. مگر اعلام خبر مرگ رهبر طالبان به  گونه یی برنامه  ریزی شد که این مذاکرات سبوتاز گردد ودرنهایت برگزار  نگردد.
مذاکرات صلح میان دولت وطالبان زمانی جدی تر شد که طالبان  درک کردند که از طریق نظامی نمی توانند دست آوردی داشته باشند و از سوی دیگر برای بدیل آنان پروژه سازی میشود واگر آنها  به واقعیت ها تن ندهند  از صحنه حذف میشوند ، بنابر گفته حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح آنها برای مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان آماده شدند  مگر پاکستان  این بار با یک  بازی دیگر  این پروسه را ضربه زد احمد سعیدی آگاه مسایل  نظامی در رابطه به پیامد های پس از مرگ ملاعمر رهبر گروه طالبان در راستای صلح ، جنگ وترکیب رهبری طالبان می گوید ، پاکستان بازی تازه ای را راه اندازی  کرده است .
سعیدی با یاد آوری از تلاش های بینین سوان نماینده وقت سازمان ملل متحد بخاطر  برگزاری مذاکرات میان دولت داکتر نجیب الله وگروه های  مجاهدین  وشکست آن مذاکرات می گوید هدف پاکستان از اعلام خبر مرگ  ملاعمر در این شرایط  سبوتاز مذاکرات صلح میان نمایند گان  دولت افغانستان وطالبان میباشد.
وی گفت:  بعد از این طالبان دیگر از یک  آدرس  واحد اداره  نمی شوند ومذاکرات صلح دولت افغانستان با طا لبان نتایج مطلوب درپی نخواهد  داشت .
سعیدی می گوید بازی  تازه پاکستان ابعاد بزرگتر دارد که یکی آن ایجاد اختلاف بین رهبران طالبان به هدف تقویت داعش درافغانستان است .
عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه می گوید: مرگ ملاعمر  باعث سر درگمی های بیشتر خواهد شد ونمی توان حدس زد که بعد از این  چه کسانی از آدرس  طالبان در مذاکرات صلح اشتراک  خواهند کرد.
سجادی تاکید کرده می گوید مرگ ملاعمر چنددسته  گی ها را درمیان اعضای ارشد این گروه بیشتر از پیش خواهد ساخت و نمی توان از یک مجموعه واحد و منسجم بنام طالبان حرف زد واز آدرس واحد انتظار مذاکراه وصلح  را داشت .
این عضو می گوید: لازم است دولت افغانستان در زمینه مذاکرات صلح  بازنگری جدی نماید ، برای  اینکه هیچ انتظاری برای به نتیجه رسیدن تلاش های صلح وجود ندارد.
جاوید کوهستانی به آژانس باختر گفت ک با گزینش ملااختر  محمد منصور  به عنوان رهبر  طالبان ، این گروه تضعیف میشود زیرا حمایت از منصور  درحلقه رهبری  طالبان اندک ومخالفت ها بیشتر است ضمناً  پاکستان  هیچگاهی از طالبان به عنوان یک پروژه دست بردار نیست ، ضمنا آنانیکه به عنوان رهبران جدید طالبان  معرفی شده اند چهره های وابسته  به پاکستان اند وبازهم طالبان خط فکری واستراتیژی پاکستان را تعقیب خواهند کرد.
آگاهان سیاسی به دولت مشوره میدهند که از وضعیت موجود استفاده کرده و در جلب و جذب گروه های طالبان به پروسه صلح خود اقدام کند و به وعده های دیگران دل نبندد. 

manager

Latest from manager

back to top