?????? ، 19 ??? 1394 ، 13:14

پا در میانی پدر معنوی طالبان برای حل اختلافات آن گروه

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 19/ اسد
باجدی شدن اختلافات میان طالبان پای مداخله یک روحانی پاکستانی که از او به عنوان پدرطالبان یاد میشود راه مداخله را درامور درونی این گروه بازتر ساخته است.
به گزارش آژانس باختر ، باآنکه ازاعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان حدود دو هفته  میگذرد مگر ملا اختر محمد منصور در جایگاه رهبر قبلی این گروه نصب شده است که تا کنون نتوانسته حمایت کلی و دسته جمعی طالبان بخصوص رده رهبری آن گروه را بدست بیاورد.
مخالفت ها ی درونی طالبان دربرابر ملااخترمحمد منصورتا اندازه جدی است که شماری زیادی از رهبران طالبان که در شورا های متعدد آن گروه چون در شورای کویته ، شورای پشاور جا دارند، مرگ ملا عمر را طبیعی نه بل یک قتل عمدی خوانده اند و تاکید دارند که این قتل در یک برنامه با نام یک مریض جعلی صورت گرفته و ملا عمر با ادویه زهری به گونه یی تدریجی ، آنهم با زجر کشته شده است .
آی اس آی سازمان استخبارات نظامی پاکستان که در ایجاد ، رشد و قوت بخشیدن به طالبان نقش اساسی دارد عامل قتل ملا محمد عمر معرفی شده و شمار زیادی از اعضای شورای کویته چون ملا حسن رحمانی ، ملا ذاکرقیوم ، ملا عبدالمنان نیازی تاکید دارند که ملا اختر محمد منصور در قتل سردسته گروه آنها نقش داشته و دو سال تمام سایر رهبران طالبان را ازمرگ ملا محمد عمر دور نگهداشته است .
مخالفان ملا اختر محمد منصور از سوی مخالفان او متهم ساخته شده که در برابر ملا محمد عمر دست به کودتاه زده است . مخالفان ملا اختر تاکید دارند تا عضو از خانواده ملا عمر به عنوان رهبر برگزیده شود.
طالبان برای حل مشکلات درونی شان به ایجادیک هیئت مصلح تن دادند نورالدین ترابی که درزمان حاکمیت طالبان ، وزیر عدلیه این گروه بود جزاین هیئت است مگر خاموش بودن هیئت میانجی نشان داد که از رخ آنها نیز کاری ساخته نیست بل مشکلات میان گروه مخالف در درون طالبان جدی است و این گروه دریک رویاروی کامل قراردارد.
با جدی ترشدن مشکلات و اختلافات درونی طالبان ، مولانا سمیع الحق رهبر جماعت علمای اسلام روحانی سرشناس پاکستان که شماری از آگاهان سیاسی وامنیتی او را همکار نزدیک سازمان استخبارات نظامی پاکستان معرفی داشته اند برای میانجیگری درمیان طالبان آماده شده و از رهبران جناح های مختلف طالبان خواسته تابه اکوره ختک جائیکه چندین مدرسه دینی مولانا سمیع الحق قراردارد و حتی می توان گفت اکوره ختک بخش از قلمرو مولانا سمیع الحق در درون جغرافیای سیاسی پاکستان است بیایید .
منابع نزدیک به مولانا گفته اند که طی روزهای اخیر شماری از رهبران طالبان افغان که درمورد تعیین رهبر شان اختلاف نظر دارند با مولانا سمیع الحق دیده است و احتمالاً مولانا سمیع الحق به زودی نشست را میان جناح های رقیب درمیان طالبان برگزار کند.
آگاهان سیاسی و خبرنگاران پاکستانی منجمله سمیع الله یوسفزی گفته است که ملا اختر محمد منصور و سایر رهبران طالبان روابط نزدیک با مولانا سمیع الحق داشته و با مرگ ملا عمر این روابط همچنان حفظ شده است . آنها تاکید دارند که رهبران مذهبی پاکستان نفوذ بیش از حد برطالبان افغان دارند حتا بر آنها امر و نهی میکنند زیرا اکثریت رهبران فعلی طالبان در مدارس دینی درس خوانده اندکه مربوط به مولانا سمیع الحق ، مولانا فضل الرحمان و سایر احزاب افراطی پاکستان است
جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی افغان میگوید که رهبران مذهبی پاکستان به گونه یی با سازمان های استخبارات نظامی آنکشور در تماس اند و تمامی امکانات مالی و تخنیکی این مدارس از سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان آماده میشود و آی اس آی ازطریق همین رهبران با طالبان سروکار دارد زیرا رهبران مذهبی و مدارس دینی، پوشش خوبی برای سازمان استخبارات پاکستان و طالبان درکتمان روابط است.
آگاهان افغان میگویند که تلاش های نظامیان پاکستانی برای حل مشکلات درونی طالبان بی نتیجه بوده و آنها مجبور شده اندکه به نسخه قدیمی که همانا استفاده از نفوذ رهبران و احزاب مذهبی در برابر طالبان است کارگیرد و تلاش های مولانا سمیع الحق در چوکات همین برنامه صورت میگیرد.  

manager

Latest from manager

back to top