???????? ، 21 ??? 1394 ، 14:02

مردم از موضع گیری تازه درقبال پاکستان استقبال میکنند، مگر از مقطع یی بودن آنان نگران اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 21/ اسد
واکنش رهبران حکومت وحدت ملی در قبال حوادث اخیر تروریستی در کابل و گفته های آنان در خصوص عملکرد و سیاست پر ماجرا پاکستان درقبال افغانستان مورد استقبال مردم قرارگرفته و آنها تاکید دارند که دولت باید از مراجع مختلف فشار بر پاکستان را بیشتر سازد.
به گزارش آژانس باختر ، در روزهای اخیر کابل و بعضی شهر و ولایات دیگر کشور شاهد حملات تروریستی بودند که درطول چهارده سال گذشته بی پیشینه بوده است.
شیوۀ انجام این حملات با حملات تروریستی گذشته تفاوت چندانی نداشته مگر سطح تخریب و تلفات در حوادث اخیر متمایز از حملات گذشته بوده است. امکانات لوژستیکی و مالی که دراین حملات به کار رفت به پیمانه بوده که طالبان به تنهایی قادر به انجام آن بوده نمیتوانند ،مگر آنکه یک سازمان قدرتمند استخباراتی ، یک ارتش و یا یک حکومت خارجی آنان را کمک نکرده باشد.
چنانچه متخصصین نظامی و متخصصین که در تشخیص مواد انفجاری مهارت دارند جداً به این باور اندکه مواد انفجاری که در حوادث اخیر به کار رفته المونیم نایتریت، تروتیل و یا مواد انفجاری دیگر که دسترسی به آن ساده است نبوده بل مواد به کار گرفته شده که ازقدرت بالا تخریب برخوردار است و دسترسی به آن در بازار های آزاد امکان پذیر نیست .
امرالله صالح رییس پیشین اداره امنیت ملی به صورت واضح میگوید که موادکه در انفجار شاه شهید به کار رفته از جمله سه مواد خطرناک و قوی انفجاری است که دسترسی به آن آسان نیست در سطح منطقه این مواد نزد شرکت نظامی ( وا ) پاکستان است قبلاً نیز از مواد دست داشته این شرکت درانفجار ها در کابل و سایر بخش های کشور استفاده شده است.
قوماندان عمومی نیروهای بین  المللی درافغانستان نیز گفته است در حمله برکمپ نظامیان خارجی در ساحه قصبه کابل که جمعه شب اتفاق افتاده از مواد انفجاری پیشرفته کارگرفته شده بود موادکه مخالفان مسلح دولت افغانستان و شبکه های تروریستی دیگر به آن دسترسی ندارند.
با آنکه این جنرال امریکایی دراین خصوص توضیح بیشتر نداد مگر از گفته های او برمیاید که کسانی در عقب ماجرا حمله بر کمپ نظامی در قصبه که مرگ یک امریکایی را نیز در پی داشت که با مراتب از طالبان مجهز تر اند . این میتواند اشاره به پاکستان باشد که عامل تمامی وقایع تروریستی در افغانستان معرفی شده اند.
آنچه مهم است این است که نهادهای امنیتی افغان ، شماری از اعضای شورای ملی و مردم، عام پاکستان را چون گذشته عامل و قایع اخیر تروریستی در کشور میدانند و دست داشتن سازمان های استخباراتی پاکستان و احزاب افراطی وابسته به آن کشور را اند دروقایع تروریستی افغانستان یک امر یقینی میداند که نمیتوان آن را نادیده گرفت .
رییس جمهور غنی در تازه ترین اظهاراتش که مرتبط به موضع گیری او دررابطه به حوادث اخیر بود صریحاً از پاکستان خواست تا تعریف را که در رابطه به تروریزم در قبال خود دارند نسبت به افغانستان نیز به همان اصول پابند باشد.
او هشدار داده است که پاکستان باید موضع اش را در قبال افغانستان طی چند هفته آینده روشن سازد.
داکتر عبدالله نیز گفته که پاکستان در ده ماه که از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد همیشه با الفاظ شیرین ووعده با ماحرف زده مگر در عمل کاری برای جلوگیری از خشونت و خاتمه بخشیدن به فعالیت های تروریستی انجام نداده است.
از گفته های دو رهبر حکومت وحدت ملی و سخنان رییس پیشین اداره امنیت ملی و قوماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان برمیاید که پاکستان درعقب وقایع تروریستی درافغانستان قراردارد . موضع گیری رهبران حکومت وحدت ملی در رابطه به پاکستان با حمایت قاطع مردم روبرو شده است مگر تاکید آنها این است که این موضع گیری مقطع یی وزود گذر نباشد  و دولت تمامی گزینه ها را دربرابر پاکستان به کار گیرد تا آن کشور از ماجراجویی هایش در قبال افغانستان دست بردارد.
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی تمام سخن های هردو رهبر را تکرار حرف های گذشته میدانند که هیچگاه عملی نخواهد شد زیرا آنها با فشار بیرونی مواجه اند.
تمام این حرف ها که روز گذشته ردو بدل شد ناشی از احساسات رییس جمهور بوده تا برای مردم وانمود سازد که من چنین کاری را انجام می دهم .
او میگوید که دولت افغانستان بخاطر دفاع از خاک باید به ملت مراجعه نماید و تمام قطعات و مردم را آماده نماید و در سرحدات روان کند تا پاکستان از چنین حملات خود داری نماید اگر همین قوم پرستی باشد حملات و نا امنی ها زیاد خواهد شد.
احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی به آژانس باختر گفت: موقف هردو رهبر آقای اشرف غنی و داکتر عبدالله روشن و امیدوار کننده بود اما باید درمذاکرات با پاکستان سه اصل را درنظر داشته باشند.
1-هیئت را که به پاکستان اعزام می نمایند با تمام دلایل اسناد شواهد در مذاکرات پیشکش نماید.
2-باید بعدازاینکه دوباره به کشور هیئت آمد باید یک کنفرانس خبری گرفته تمام اسناد و شواهد مدارک را به مردم افغانستان شریک سازند.
3-بعداً تمام اسناد شواهد و مدارک را رسماً به شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد بسپارند تا آنها تصمیم بگیرند .
سعیدی تاکید دارد که این موضع گیری قاطع و دوامدار باشد و دولت افغانستان الی رسیدن به منافع ملی و ختم ماجرا جویی های پاکستان از آن دست نکشد.
حمیرا ایوبی نمایند مردم فراه درمجلس نمایندگان میگوید : پاکستان همیشه دیدگاه منفی درقبال افغانستان داشته نه تنها خود عامل ویرانی افغانستان بوده بل برای ویرانی ، افغانستان برای کشور های دیگر نیز همکاری کرده است
حکومت وحدت ملی بخاطر بهبود مناسبات خود با کشور پاکستان تلاش های زیادی کرد.
رییس جمهوری و مقامات دیگر افغانی با سفرهای متعدد شان به کشور پاکستان خواستار بهبود روابط شدند.
اما عملکرد کشور پاکستان در قبال افغانستان به گونه یی دیگری بود .
آن کشور درناکام ساختن پروسه صلح در افغانستان نقش مهم داشته و کشته شدن ملا عمر در آن کشور نشان میدهد که پاکستان از مخالفان مسلح افغانستان استفاده ابزاری میکند.
کشور پاکستان درعملکرد خود درمقابل کشور ما صادق نبوده و نه خواسته افغانستان یک دولت قوی و قانونی داشته باشد اگر افغانستان یک راهکار درست درمقابل پاکستان میداشت افغانستان با راکت پراگنی و فرستادن انتحاری از آن سوی مرز این کشورمیدان به  میدان جنگ مبدل نمی ساخت.
خانم ایوبی به ادامه گفت که دولت افغانستان هیچ گاهی سیاست خارجی ثابت نداشته خطوط اساسی خارجی افغانستان تا هنوز درمقابل همسایه ها نا معلوم است.
مگر موضع گیری اخیر رهبران حکومت وحدت ملی در خور ستایش است که باید پیگیری شود و عقب نشینی از آن گناه در برابر مردم است .
ازگفته های بالا برمیاید که موضع گیری رهبران حکومت وحدت ملی جایش را درمیان احساسات مردم بازکرده و این موضع گیری با یک انگیزه ملی تعقیب میشود مگر نگرانی مردم از این است که این موضع گیری مقطع یی نباشد و باردیگر افغانها ازسوی پاکستانی ها اغوا نشوند و فریب نخورند .

manager

Latest from manager

back to top