?????? ، 1 ????? 1394 ، 14:01

پاکستان با فشار وانزوای بین المللی روبروست

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر اول سنبله
سیاست دوپهلوی پاکستان وحمایت این کشور از شبکه های تروریستی اکنون نه تنها  در میان مردم افغانستان پوشیده نیست بل جهان  نیز متوجه نیرنگ های این کشور شده است .
به گزارش آژانس باختر، اخیرأ امریکا کمک های سالانه خود را برای پاکستان به حالت تعلیق در آورده است. کمک های سالانه امریکا  برای پاکستان به یک ملیارد دالر میرسد که بخش عمدۀ این کمک ها باید صرف مبارزه علیه شبکه های تروریستی شود . یکی از این شبکه ها  که باید ریشه کن شود شبکه حقانی  است . شبکه تروریستی که عامل  حملات مرگبار برکابل وجا های  دیگر از افغانستان است .
حمله چندمرتبه برسفارت هند درکابل ، حمله برسفارت امریکا ، حمله انتحاری در بازار ولسوالی ارگون پکتیکا ،حمله اخیر درساحه شاه شهید کابل نمونه های از جنایات است که شبکه حقانی در آن ادعای مسوولیت کرده است.
رهبر این  شبکه سراج الدین حقانی بیشتر اوقات دراسلام آباد میباشد شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که او حالا افسر رسمی سازمان  استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی  است و شبکه که از سوی سراج الدین حقانی رهبری میشود جز تشکیلات رسمی آی اس آی میباشد.
امریکا تاکید  برکوبیدن شبکه حقانی  دارد مگر در هر عملیات که از سوی ارتش پاکستان درمناطق قبائیلی راه اندازی  میشود به شبکه  حقانی آسیب نه رسیده است .
قبلأ منابع امنیتی افغان گفته بودند که افراد وابسته به شبکه  حقانی قبل از آغاز عملیات های ارتش پاکستان با مصونیت از ساحه خارج ساخته میشوند وتنها آن طالبان  پاکستان درعملیات های ارتش در مناطق قبائیلی هدف قرار میگیرند که از سوی آی اس آی سرکش خوانده میشوند.
پاکستان کار زار مبارزه علیه تروریزم سیاست دوپهلو ، اغوا کننده ومصروف کننده دارد که در آن دیپلوماسی ، تهدید وگریز ، معامله وامتیاز نیز مطرح است، نظامیان وسیاسیون پاکستانی درطول چهار ده سال که از کارزار جهانی مبارزه علیه تروریزم سپری میشود توانسته  اند فربیکاری های زیادی نمایند  وجامعه جهانی را مصروف سازند که با این کار هم اهداف استراتیژیک خود را تعقیب کرده اند وهم کمک  های وافر مالی را بدست آورده اند . مگر نشانه های  وجود دارد که جهان  متوجه نیرنگ  های پاکستان شد وحالا فشار بر این کشور بیشتر گردیده که تعلیق کمک های امریکا به پاکستان بخشی از همین فشار هاست . ضمنأ دخیل بودن پاکستان درناهنجاری  های منطقه یی انزوا این کشور را درپی داشته چنانچه مذاکرات برنامه ریزی شده مشاورین امنیت ملی هند وپاکستان که قرار بود امروز دردهلی برگزار شود به دلیل  ماجرا جویی های پاکستان لغو شد .
هند از پاکستان خواسته بود تا قبل از انجام این مذاکرات مقامات پاکستانی از ملاقات با سردسته های جدایی طلب درکشمیر هند خوداری نمایند . از طرف دیگر  سیاست وهویت پاکستان اکنون برای ایرانی ها  وحکومات کشور های آسیای میانه نیز افشا شده است این کشور به این نتیجه رسیده که پاکستان  درصدد صدور تروریزم وافراط  گرایی به این کشور ها است.
در ایران باورها  به این است که پاکستان  درعقب ماجراجویی های بلوچ های آنکشور که درسیستان قرار دارند .
امریکا  کمک های  خود را  با پاکستان به حالت تعلیق در آورده مگر سوال این جاست که آیا فشار های امریکا  بر پاکستان ادامه  خواهد یافت.
قبلأ نیز پاکستان با چنین فشار های  مواجه بوده است مگر با نیرنگ توانسته خود را از آن نجات دهد.
حاجی محمد داوود پژوهشگروژورنالیست به این باور است که کانگرس امریکا ، برعلیه پاکستان شواهد و اسناد زیادی دارد که ارتباط آنکشور را با دهشت گری نشان میدهد.
قطع کمک های امریکا با پاکستان میتواند بر اقتصاد و مسایل سیاسسی درداخل پاکستان اثر گذار باشد و پاکستان را درسطح بین المللی مطرح سازد.
اما احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی دراین رابطه به آژانس باخترگفت: دولت امریکا ازسال 2000 تاکنون 13 ملیارد دالر را به پاکستان وعده کمک نموده است ، ولی پنج ملیارد دالر را که بخاطر مبارزه علیه شبکه حقانی به نظامیان پاکستانی تعهد نموده تا به حال سه میلیارد را پرداخته است اما 2 میلیارد دالر باقی مانده مشروط ساخته به مبارزه جدی پاکستان علیه هراس افگنی که باید تا اخیر سال 2015 برضد شبکه حقانی عمل بنیادی صورت گیرد .
وی میگوید امریکا هنوز روند تحویل دهی این کمک های پنج ملیارد دالری را به پاکستان قطع نکرده و همه چیز در حالت یک هشدار قراردارد که این میتواند یک بازی سیاسی باشد.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی دررابطه به قطع کمک یک ملیارد دالری امریکا به پاکستان میگوید ، امریکا درگذشته بارها از دولت پاکستان خواسته بود تا فعالیت های شبکه حقانی را یا مسدود نماید یا تحت کنترول خود شان نگهدارند ، ولی به حمایتش از شبکه تروریستی حقانی ادامه داد و راه اندازی حملات اخیر این شبکه درکابل امریکا ، رهبران افغان و مردم افغانستان را به واکنش تند وا داشت .
وی میگوید، امریکا نه تنها کمک هایش را دربخش نظامی به دولت پاکستان به حالت تعلیق درآورده حتی کمک هایش را در بخش های دیگر منجمله فعالیت بشر دوستانه نیز به حالت تعلیق درآورده است.
کوهستانی میگوید تصمیم اخیر امریکا در برابر پاکستان میتواند پاکستان را مجبور به عملی ساختن تعهدات آن کشور برعلیه تروریزم کند . ولی اینکه پاکستان چه لابگیری را پس از این با امریکا انجام خواهد داد معلوم نیست .
آگاهان مسایل سیاسی براین مساله تاکید دارند که دولت افغانستان از وضعیت موجود استفاده کند و مساله فشار به پاکستان را ازیک روند مقطع یی به یک روند دایمی تبدیل کند تا پاسخ به ماجرا جویی ها و بلند پروازی های آن کشور باشد.

manager

Latest from manager

back to top