?????? ، 2 ????? 1394 ، 14:38

پاکستان فشار بر مهاجران افغان را ادامه میدهد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 2 سنبله
درحالیکه افغانستان، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل متحد درامور پناهنده گان در مورد بازگشت مهاجرین به شکل داوطلبانه به افغانستان توافق کرده اند  اما نشانه های وجود دارد که ثابت میسازد مهاجرین افغان در پاکستان به گونه دیگر تحت فشار  قرار دارند و خانه های  افغان های پناهنده در آن کشور علامت گذاری میشود.
علامت گذاری منازل افغانها در ایالت پنجاب پاکستان در حالی صورت میگیرد که اخیراً  نشست به میزبانی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در کابل برگزار شد و به حضور مهاجران  افغان برای دوسال دیگر بعد از سالجاری عیسوی موافقه شد .
اما گزارش های وجود دارد که پولیس ایالت پنجاب با اجرای طرح بنام اقدام ملی درخصوص مبارزه با گروه دهشت افگن خانه های پناهنده گان افغان را درمربوطات شهر لاهور علامت گذاری کرد.
پولیس پنجاب میکوشد تا اطلاعاتی درمورد آمار این خانواده ها جنسیت وسن آنان نیز بدست آورد این کار کرد پولیس پاکستان نشان میدهد که پناهنده گان افغان همچنان درپاکستان تحت فشار قرار داد درحالیکه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  که سالانه کمک های بی شماری را از بابت مهاجرین  افغان در اختیار پاکستان قرار میدهد درچنین موارد خاموشی اختیار میکند .
از طرف دیگر علامت گذاری خانه های مهاجرین افغان در حالی صورت میگیرد که برخی ولایت ها افغانستان بخصوص شهر کابل دراین اواخر شاهد رویداد های تروریستی چون حملات انتحاری وانفجاری بوده که از اثر آن تعداد از هموطنان ما شهید وشماری هم زخمی شدند  وخسارات هنگفتی را نیز به مردم وارد کرده است و جهانیان سازمان استخباراتی پاکستان را عامل  این گونه و قایع میدانند و خطر انزوا این کشور را تهدید میکند.
به باور آگاهان سیاسی دولت پاکستان با اقدامات نظیر علامت گذاری خانواده های مهاجرین  افغان میکوشند خود را قربانی تروریزم معرفی کند ودست مهاجرین افغان دراین گونه قضایا دخیل وانمود سازند. درحالیکه این افغانستان است که قربانی سیاست های ماجراجویانه پاکستان شد. چنانچه دولت افغانستان از پاکستان خواسته که همان تعریف را که برای گروه های دهشت افگن  درافغانستان مدنظر گیرند که برای خود تعریف با همان معیار ها از گروه های دهشت افگن برای افغانستان نیز ارایه بدارد درحالیکه پاکستان  در مبارزه علیه  دهشت افگنان  نزد جامعه جهانی بی پاسخ است زیرا پاکستان به کرات از جامعه جهانی بنام مبارزه علیه دهشت افگنان باچ گرفته است.
درهمین حال نیروهای پاکستانی با تجاوز بر دربرخی نقاط سرحدی کشور از سوی نیروهای امنیتی جواب داندان شکن دریافت کردند پاکستان  یکبار دیگر با چال ونیرنگ میخواهد که خود را برای جامعه  جهانی چنان معرفی که گویا از فعالیت گروه های  دهشت افگن وحملات کشور همسایه درامان نبوده و به نامه های مختلف را سفیر افغانستان احضار میکند تا اذهان عامه را از بابت مداخلات آن کشور درامور داخلی افغانستان منحرف سازد وخود را کشور متضرر نشان دهند.   

manager

Latest from manager

back to top