???? ، 7 ????? 1394 ، 13:57

سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار ایجاد کانال های امن برای عبور مصئون پناهجویان به سوی اروپا شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 7 سنبله
سرمنشی سازمان ملل متحد  از کشور های اروپایی خواسته است تا غرض ایجاد کانال های امن عین عبور پناهجویان  اقدام نمایند .
این فراخوان بانکی مون بعد ازآن بیان شد که پولیس اتریش اخبار 71 نفر را که به گونه غیر قانونی ذریعه  یک موتر باربری  یخچالی از مجارستان  وارد آن کشور شده بودند پیدا کرد  درمیان قربانیان  این حادثه  اسفبار 59 مرد، هشت زن وچهار کودک  شامل است، آنها  د و روز قبل به دلیل نبودن اکسیجن درداخل یک موتر باربری  خفه شدند .
پولیس اتریش و مجارستان مشترکاً پیرامون این واقعه کار میکنند و آنچنان که  مقامات  اتریشی  گفته اند در پیوند  به این حادثه  سه بلغاریایی ویک شهروند افغان بازداشت شده اند.
بازداشت شده گان قاچاقچیان  انسان اند ودر انتقال  این 71 نفر نقش  داشته اند.  پولیس  مجارستان گفته، درپی بازداشت  سر دسته  این گروه قاچاقچیان نیست.
به تعقیب این حادثه بانکی مون  سرمنشی سازمان ملل متحد  از کشور های اروپایی خواسته است تا کانال  های امن را برای عبور پناهجویان ایجاد کنند تا از وقوع فاجعه  نظیر فاجعه اخیر در اتریش جلوگیری شود.
آنچه در اتریش اتفاق  افتاد بازتاب غمنامه است که از مدتی به اینطرف از مردمان  آن کشور های که در گیر بحران اند قربانی میگیرد.
امروز مهاجرت از کشور های جنگ زده  و نا امن  که از  تروریزم  ومداخلات بیرونی  دچار مشکلات اند به یک امر جدی مبدل گردیده و روزانه شماری زیادی از افغانها، سوری ها، عراقی ها، لیبی ها، سومالیایی ها ... زندگی  شان را به  قمار گذاشته واز راه های پرخطر  عزم  سفر به اروپا را می نمایند .
مرگ 71 نفر در اتریش ،غرق شدن کشتی حامل 200 پناهجو در نزدیکی سواحل لیبی و غرق شدن کشی عامل پناهجویان افغان درچند ماه قبل درترکیه نمونه های از بد رفتاری سرنوشت با آنانی است که از جنگ  فرار میکند تا زندگی  امن را اختیار کنند مگر تقدیر بد هیچگاهی  آنان را رها نمیکند.
با آنکه  اطلاعات اولیه نشان میدهد که قربانیان  حادثه اخیر  در اتریش احتمالا  اتباع سوری باشند  مگر مسیر یادشده  عمدتاً از سوی افغانها پناهجو نیز مورد استفاده قرار میگیرد. ضمناً بازداشت یک شهروند افغان در قاچاق  پناهجویان  آسیب پذیری  افغانها را نیز درچنین سفر ها آشکار میسازد.
سرمنشی  سازمان ملل متحد از کشور های اروپایی خواسته است که آنها باید واکنش  وتحرک فعالتر اتخاذ نمایند و به جای ایجاد مشکلات به روی پناهجویان به فکر امن سازی سفر های  خطرناک  آنان باشند.
همچنان بانکی مون گفته است، اکثری پناهندگان که این گونه سفر های دشوار  و خطرناک را انجام  میدهند، از حوادث تلخ وناگوار که دامنگیر  کشور های چون عراق  سوریه و افغانستان است فرار می نمایند و جامعه  جهانی باید  برای حل مناقشات جدی تر کند تا مشکلات بنام پناه جویی قربانی نشود. همچنان او از کشور ها خواسته است که برای جلوگیری از قاچاق انسان اقدامات بیشتری  را انجام دهند  و جلو فعالیت شبکه های مافیایی را بگیرند  .
سرمنشی سازمان ملل متحد  درحالی بر ایجاد  کانال های  امن غرض عبور پناه جویان  تاکید دارد که به اساس گزارش رسانه ها حداقل چهارهزار افغان به جرم  مهاجرت و پناهجویی درکشور یونان زندانی اند، ضمناً مرز بانان مقدونیه، مجارستان، ترکیه یونان، ایتالیا ... کشور های که دهلیز عبور پناهجویان به سوی اروپا غربی اند بدترین  روش را به پناهجویان  در پیش گرفته اند .
موج مهاجرت از کشور های بحران  زده به سوی کشور های اروپایی وسایر کشور  های غربی درحالی جدی میشود که نقش  این کشور ها در ایجاد  بحران ومناقشات منطقه یی انکار شده نمی تواند و آنانیکه  در ایجاد  بحران نقش  دارند و مسوولیت  رسیدگی به پناهجویان را نیز عهده  دار اند .

manager

Latest from manager

back to top