??????? ، 19 ????? 1394 ، 10:35

حقایق را تبلیغات منفی تعبیر نکنید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 19 سنبله
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان پس از بازگشت سفر اخیرش از افغانستان اعلام کرد که در دیدار ها از طرف کابل خواسته است به تبلیغات منفی  علیه پاکستان خاتمه دهد.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد: افغانستان هرگز علیه پاکستان  تبلیغات منفی نکرده است . آنچه در رسانه ها نشر می شود حقایقی اند که جانب پاکستان آنرا تبلیغات منفی  علیه اسلام آباد  می داند  .
اگر رسانه های افغانستان  طالبان را گروه مربوط به استخبارات پاکستان می دانند آیا این تبلیغ است؟
اگر زعامت افغانستان از پاکستان می خواهد که از نفوذ خود استفاده  کرده طالبان را به میزمذاکره صلح برگرداند  این تبلیغ است؟
اگر جانب افغانستان ورسانه هامی گویند که پاکستان  درمعاملات سیاسی  منطقه  از طالبان به عنوان ابزار و آله فشار استفاده  می کند، تبلیغ است؟
اگر تحلیگران خاست گاه، منبع تمویل  وتجهیز طالبان را پاکستان عنوان می کند تبلیغ است؟
اگر کارشناسان  طالبان و حلقه های افراطی را زاده  استخبارات پاکستان درمنطقه می دانند  تبلیغ است و ده کوتاهی های سیاسی ، اقتصادی ، ترانیزیتی دیگر که پاکستان  انجام داده است  این همه حقایق تلخ درمنطقه جریان دارد.
پس به رهبران پاکستانی است که صادقانه اعتراف کنند که تا حال  دوست صادق مردم افغانستان نبوده اند .

manager

Latest from manager

back to top