???????? ، 15 ????? 1394 ، 13:47

تفسیر بر خبر: قاچاقبر که رهبر شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 15/ میزان
رسانه های غربی چهره رهبر جدید گروه طالبان را بیشتر افشا ساخته و نوشته اند که ملا اختر منصور رهبر جدید گروه طالبان با هویت جعلی در امارات متحده عربی مصروف فعالیت های تجاری است و در دبی یک بلند منزل دارد.
این درحالیست که ملا منصور در لیست پرواز های ممنوع الورودی سازمان ملل درج است اما او مرتباً از پاکستان به کشورهای خارجی منجمله امارات متحده عربی سفرمیکند.
بربنیاد این گزارشها ، رهبر جدید گروه طالبان درشهر کویته پاکستان درخانه زندگی میکند که توسط استخبارات پاکستان محافظت میشود و ازآنجا فعالیت های تجاری خود را ازجمله که یک شرکت تیلفون همراه را با نام جعلی درامارات متحده عربی مدیریت میکند.
اینبار رسانه های غربی گفته اند، ملا اختر منصور رهبر از طالبان نه تنها یک شخص تاجر و ثروتمند است بلکه با نام های جعلی به کشورهای عربی سفر میکند که حمایت استخبارات پاکستان فعالیت های تجارتی خود را گسترش میدهد.
قاچاق مواد مخدر بخش دیگر از فعالیت سیاه رهبر طالبان است ملااختر با اسحاق زی قاچاقبر مشهور موادمخدر رابطه دارد.
مطبوعات غربی درحالی از کار و فعالیت های تجاری ملا منصور با نام های جعلی و بلند منزل های وی در دبی و پاکستان پرده برمیدارند که در زمان حکومت طالبان دربخش اقتصادی فعالیت داشت و از وزارت ترانسپورت طالبان سرپرستی میکرد و برای خریداری طیارات به کشورهای آلمان و چک نیز سفر کرده بود و از جانب دیگر گفته میشود که وی در قاچاق مواد مخدر نیز دست بالا داشته است.
حالا گفته میشود که گروه طالبان بخش هنگفت پولش شان را از قاچاق موادمخدر بدست می آوردند و جنگ علیه دهشت افگنان در افغانستان یک بهانه بود در حالیکه نشان میدهد جنگ در افغانستان بخاطر بدست آوردن پول از طریق قاچاق موادمخدر بوده است و گروه های دهشت افگن از آن سود میبرند با مرگ ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان ، ملا اختر منصور به حمایت استخبارات پاکستان به عنوان رهبر جدید گروه طالبان بالای این گروه تحمیل شد.
درحالیکه شماری از سران گروه طالبان و قوماندانان سابق این گروه از تعیین ملا منصور به این سمت انتقاد کرده و گفته اند که وی یک شخص فرصت طلب است . 

manager

Latest from manager

back to top