???? ، 25 ????? 1394 ، 12:52

امریکا باقی میماند// آگاهان سیاسی: امریکا باید اعتماد از دست رفته را دو باره احیا کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 25/ میزان
بارک اوباما رییس جمهوری امریکا با اعلام ادامه حضور نظامیان کشورش در افغانستان به بگو مگو های در خصوص چگونگی حضور عساکر امریکایی در افغانستان بعداز سال 2016 میلادی خاتمه بخشید.
به گزارش آژانس باختر ، اوباما روز گذشته تصمیم اش را مبنی بر ادامه حضور نظامیان امریکایی درافغانستان بعداز سال 2016 میلادی اعلام داشت.
مطابق به برنامه قبلی ، حضور نظامیان امریکایی بعداز سال 2016 میلادی کاهش چشمگیری میافت و تنها درمحدود یکهزار عسکر آنهم برای حفاظت از سفارت امریکا و بعضی مکان دیگر دیپلوماتیک آن کشور خلاصه میشد. مگر حوادث اخیر درافغانستان ونگرانی جامعه از ناحیه تروریزم و افراط گرایی ، امریکا را واداشت تا دررابطه به چگونگی حضور عساکرش درافغانستان تجدید نظر کند.
اوباما میگوید که پنجهزار و پنجصد عسکر این کشور درچوکات برنامه حمایت قاطع بعداز سال 2016 میلادی درافغانستان باقی خواهد ماند، او ادامه حضور نظامی امریکا را در افغانستان یک حضور درازمدت عنوان کرد.
اوباما تاکید کرد که حوادث کندز نشان میدهد که افغانستان درمعرض تهدید است درحالیکه ما نمیگذاریم تا هراس افگنان دراین کشور پایگاه بسازند و بازهم جهان را تهدید کنند.
رییس جمهوری امریکا گفته که نقش عساکرآنها درافغانستان ادامه روند آموزش نیروهای امنیتی افغان ودر صورت ضرورت مبارزه در برابر هراس افگنان خواهد بود.
درحال حاضر امریکا نه هزار و هشتصد عسکر در افغانستان دارد.
تصمیم اخیر رییس جمهور امریکا واکنشی را درپی داشته است، صدراعظم آلمان  ازآن استقبال کرد و ضمناً آلمان از ادامه حضور نظامیان آن کشور نیز سخن گفت، سرمنشی ناتو این تصمیم اوباما را تشویق کننده خواند و گفت: حمایت از ادامه حضور در افغانستان درحقیقت حمایت از برنامه های ناتو است .
رییس جمهور غنی نیز ازاین تصمیم استقبال نمود و و دراعلامیه ریاست جمهوری دراین خصوص گفته شد: تصمیم مبنی بر حفظ سطح کنونی نیروهای ایالات متحده درافغانستان ، یکبار دیگر تجدید مشارکت و تحکیم روابط ایالات متحده امریکا را با افغانستان نشان میدهد که بر مبنای منافع مشترک و خطرهای مشترک استوار است .
مگر طالبان واکنشی منفی داشته اند و ادامه حضور امریکا را عامل ادامه جنگ درافغانستان دانسته اند.
حامد کرزی رییس جمهوری پیشین که تا آخرین روز کاری اش حاضر نشد تا قرار داد امنیتی را با امریکا امضاء کند نیز از بدبینان تصمیم اخیر امریکا است او میگوید که نیروهای امنیتی افغان توان پاسداری از کشور را دارند درحالیکه درموجودیت نیروهای خارجی نیروهای امنیتی افغان انسجام نخواهند یافت.
شماری از آگاهان سیاسی افغان نیز میگویند که تصمیم اخیر اوباما بر وضعیت افغانستان اثر گذار نخواهد بود زیرا امریکا درموجودیت سند همکاری های امنیتی با افغانستان هیچگاه از مفاد این سند به نفع افغانستان استفاده نکرده است بل به عنوان نظاره گر اوضاع باقی ماند.
یک عضو شورای ملی که نمیخواهد از او نام گرفته شود، میگوید: نه تنها تصمیم بر باقی ماندن کافی نیست امریکا باید ثابت سازد که تروریزم را یک مشکل فراگیر میداند که دامنه آن در افغانستان محدود نمیشود . ضمناً امریکا باید متوجه سازمان های استخباراتی باشد که تروریست پرور اند درحالیکه در گذشته امریکا این گونه سازمان ها را نادیده گرفته حتا درحالات با کشور های که این سازمان مربوط به آنها است همسویی داشته است . حضور نظامیان امریکایی آنهم با تعهد آموزش و کمک با نیروهای امنیتی افغان زمانی اثرمند بوده میتواند که امریکائیان افکار و اندیشه های واقعبینانه داشته باشند و به فکر تجهیز واقعی این نیروها باشند . بهتر است که امریکائیان حمایت از نیروهای امنیتی افغان را جدی تر سازند وحضور نظامی شان را در این کشور جنبه تبلیغی ندهند.
باید گفت که امریکا باید ازادامه حضور نظامی خود در افغانستان یک تعریف جدید بدهد زیرا درگذشته زمانیکه از آنها خواسته شد در برابر مداخلات پاکستان درامور افغانستان واکنش نشان دهند آنها این مساله را یک مشکل افغانستان وپاکستان خوانده بودند، درحالیکه پاکستان با تمویل تروریست و ترویج افراط گرایی عامل نا امنی افغانستان و منطقه است.
عتیق الله امرخیل جنرال پیشین ارتش و آگاه مسایل نظامی میگوید: درطی چند سال اخیر اضافه تر از یکصد هزار نیروهای خارجی و بین المللی و تا سه صد هزار نیروهای نظامی افغان در برابر تروریزم جنگیندند مگر نتوانستند امنیت را در کشور بیاورند.
امرخیل اضافه داشت، تا مردم افغانستان به پای خود استاده نشود؛ بزرگان متوجه نشوند یک اتفاق و کل آورده نشود، تا زمانیکه مداخله بیرونی با قوت دفاعی پاسخ داده نشود به هیچ وجه هر قدر که نیروفرستاده شود موثریت نخواهد داشت .
او گفت: در افغانستان گروپ های مختلف بخاطر نا امن ساختن فعالیت دارد طالبان، داعش و قوماندانان و گروپ های مسلح غیر مسوول.
او گفت  : موجودیت نیروهای امریکایی در دو عرصه بهتر است یکی اینکه یک پشتیبانی قوی برای دولت افغانستان بوده میتواند و هیچ کشور با موجودیت نیروهای بین المللی در میدان آمده نمیتوانند ما عمیق از پشتیبانان آنان هستیم ؟
2- دیگر اینکه ما یک کشور مجبور هستیم و نیاز بیشتر به اکمالات و تجهیزات نظامی ، سیاسی و اقتصادی داریم و این مساله باریک را خارجی ها بیشتر درک کرده اند.
باید گفت: با وجود امضاء پیمان امنیتی نیروهای خارجی در برابر طالبان نمی جنگند، آنان نیروی حمایوی میباشند، آنان خود اعلام داشته اند که ما تنها دربرابر القاعده می جنگیم .
اگر درافغانستان تغییرات کلی نیاید هیچ وقتی ما شاهد امنیت و آرامش نخواهیم بود.
جنرال حبیب الرحمن  معاون ارتباطات و استراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی به خبرنگار آژانس باختر گفت ، وزارت دفاع ملی از تصمیم گیری رییس جمهور امریکا مبنی برماندن عساکر امریکائی بعداز سال 2016 در افغانستان استقبال می کند با درنظر داشت واضح و شرایط کنونی افغانستان ماندن 5500 هزار نیروهای امریکایی در ثبات ، وضع امنیتی کنونی ، آموزش تعلیم و تربیه مشوره دهی ، حمایت از نیروهای افغان و مبارزه با تروریزم در افغانستان وسطح منطقه موثریت خوبی در قبال داشته و وزارت دفاع ملی افغانستان از تصامیم ایالات متحده امریکا استقبال می نماید .
جنرال حبیب الرحمن اضافه کرد ، به اساس فیصله کنفرانس شیکاگو سالانه 1/5 میلیارد دالر امریکایی برای اکمال و تجهیزات نیروهای امنیتی با درنظر داشت برنامه های امنیتی افغانستان برداشته میشود.
با درنظر داشت گفته های بالا برمیاید که تصمیم اوباما موافقان و منتقدان خود را دارد و این به امریکا برمیگردد که چگونه اعتماد از دست رفته را دو باره احیا میکند.  

manager

Latest from manager

back to top