??????? ، 30 ????? 1394 ، 11:42

گزارش

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 30 میزان
دهم محرم روز سوگواری برای مسلمانان جهان، یاد حماسه ای نواسه پیامبر بزرگ اسلام را در برابر ظلم واستبداد به ذهن ها تبلور می سازد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : حضرت امام حسین ویارانش به خاطر مقابله با ظلم واستبداد یزد ،دست به قیام زدند ، اوبه خاطر آزادی بشریت دشت کربلا را با خون خود و72 تن از یارانش رنگین ساخت، اما عزت، عدالت وآزادی خواهی را از ذلت ترجیح داد از آن روز به بعد در سراسر جهان ازاین روز خونین با که پیام آزاد زیستن به هم زیستن وایستادن دربرابر ظلم قساوت پیشه گان  تاریخ دارد ، یاد بود می گردد.
حضرت امام حسین "رح" ویارانش با این قیام خونین وجان بازانه نخواستند تن به انحصار قدرت بدهند . مظالم غیرانسانی و غیر اسلامی  را تحمل کنند ، بر ضد آن برخاستند ،ایستادند خون ریختند مگر ذلت  را قبول نکردند.
یادبود از حماسه بزرگ حسینی مربوط به یک گروهی خاصی از مسلمانان نمی باشد بل تمام مسلمانان  درهرگوشه وکنار از جهان از این روز تاریخی یاد می کنند.
اما درکشور وگوشه های مختلف جهان اسلام گروه های برخواسته اند با قساوت وبی رحمی مسلمانان را می کشند، از خون های آنان آب های بحرها را رنگین میسازند، درافغانستان طالبان وداعشیان با انجام جنایات تکاندهنده بار ، بار کربلا را درعصر حاضر در برابر چشمان مومنان  قرار داده اند .
جنایاتی که زیرنام اسلام  درکندز  انجام شد ، ظلمی که از طرف گروه های فروخته شده برمردم انجام یافت ، باید عاملان آنان را یزیدان عصر حاضرنام گذاشت زیرا اسلام  بیزار از انفجار وانتحار وقتل وقتال مسلمانان می باشد ، آنانی که چنین جنایات را انجام میدهند یزدیان عصر حاضر اند.

manager

Latest from manager

back to top