???? ، 2 ???? 1394 ، 14:11

قیام امام حسین مظهر نبرد حق علیه باطل بود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر اول عقرب

قیام امام حسین قیام الهی بود که هر چه زمان میگذرد ، تبلوری بیشتری پیدا کرده و آموزه های آن روشن تر میشود .

به گزارش آژانس باختر، امام حسین بخاطرحفظ ارزش ها ی دین در برابر بدعت های که یزید ایجاد کرده بود ، قیا م کرد .

بدعت های نادرست خود موجب انحراف در جامعه اسلامی شده بود به این منظور جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود دچار انحراف شده و نیاز به اصلاحات اساسی داشت ، از اینرو امام حسین از خلفای زمان بیعت نکرده تا این انحراف را اشکار سازد.

در این راستا امام حسین با قیام خود پیام های به انسان ها دربرحه های مختلف ارایه کرد ، پیام آزاده گی که خود آزاده گی به معنای رهایی از قید و بند اخلاق نیست بلکه آزادی به معنای زیر بار ظلم نرفتن است .

قیام امام حسین الهام بخش فلسفه بزرگ است که نباید تن به ذلت داد .

امام حسین در جریان واقعه عاشورا نمودی با رزی عزت محوری است، امام پیش از حرکت به سوی کربلا به یارانش گفت که هر گز تن به ذلت نمی دهد.

مکتب حسین بر پایه عزت و کرامت انسانی استوار بود، امام حسین برای احیای اصول دین ، به قیمت جان خود و یارانش مبارزه کرد، بزرگان دین به خاطر پاک نگهداشتن دین خون ریختن اما در شرایط فعلی تشنه گان تاج تخت با تعمیر سازی و استفاده افزاری از دین میخواهند دنبال اهداف پلید باشند که با دین اسلام هر گز ساز گاری ندارند .
 

manager

Latest from manager

back to top