?????? ، 17 ???? 1394 ، 13:11

طالبانی که یکی صلح میگوید و دیگر جنگ

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 17/ عقرب
سخنگوی گروه انشعابی طالبان که خود را شورای عالی امارات اسلامی افغانستان معرفی میکند گفته است، درصورتیکه نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند این گروه حاضر به تفاهم با دولت افغانستان است .
این درحالیست که این گروه انشعابی ناراضی طالبان هفته گذشته ملا محمد رسول را به عنوان رهبر جدید خود اعلام کردند.
پس از تعیین ملا اختر منصور بحیث رهبر جدیدگروه طالبان اختلافات درونی میان گروه طالبان شدت یافته، یک گروه جنگ را تکتیک انتخاب کرده و گروه دیگر از صلح مشروط سخن گفته است .
آگاهان سیاسی میگویند افراد گروه طالبان تحت رهبری ملا اختر منصور و سازماندهی سازمان استخبارات پاکستان به تشدید جنگ تاکید دارند.
اما گروه انشعابی طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول صلح و تفاهم را به گونه مشروط مطرح میکنند که هردو تکتیک جدیداست .
ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه انشعابی طالبان درمصاحبه تازه خودگفته است برای شرکت درروند صلح افغانستان ایجاد یک نظام اسلامی و خروج کامل نیروهای خارجی ازاین کشور ازشرط های این گروه است .
وی با تاکید براینکه نمیتواند روابط خارجی گروه طالبان را انکار کندگفته است ازمردم و دولت میخواهیم که شما آزادی تان را از امریکایی ها بگیرید که ما آزادی خود را از همسایه بگیریم .
این درحالیست که دولت افغانستان باربار گفته است که گروه های دهشت افگن که علیه منافع افغانستان می جنگند از سوی حلقاتی در منطقه بخصوص سازمان استخبارات پاکستان حمایت و تجهیز می شوند.
ملا عبدالمنان نیازی همچنان گفته است که گروه آنها با حملات اخیر طالبان درولایات کندز ، فاریاب و هلمند موافق نبود این برنامه جز تلاش ملا اختر منصور بود تا خود را قدرتمند جلوه دهد .
او دلیل جداشدن این گروه را از بدنه طالبان سیاست های ملا اختر منصور خوانده و گفته است که او علاوه برکشتن ملاعمر رهبر پیشین این گروه بسیاری از قوماندانان رده اول طالبان را با عناوین مختلف زندانی وشکنجه کرده است .
ملا منان نیازی، ملااختر محمدمنصور را اعمال آی اس آی پاکستان خوانده است .
آگاهان سیاسی میگویندکه جدا شدن طالبان به چند شاخه ، درگیری های مسلحانه میان آنها حرکت به منظور تضعیف این گروه و آوردن داعش برصحنه است صلح و جنگ تکتیک طالبان نیست بل برنامه سازمان های استخباراتی منطقه است تا اهداف استراتیژیک آنها عملی گردد.
اکنون گروه ملا رسول وظیفه زمزمه صلح را به عهده دارد و گروه ملا اختر طبل جنگ مینوازد، اگر چه هر دو روی یک سکه اند.

manager

Latest from manager

back to top