??????? ، 28 ???? 1394 ، 12:03

اعتماد مردم نسبت به رسانه ها ونیروهای امنیتی کشور افزایش یافته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 28 عقرب
بر اساس گزارش نبیاد آسیایی که متکی به نظر سنجی انجام شده و از سوی این نهاد منتشر شده، اعتماد مردم نسبت به رسانه ونیروهای امنیتی کشور میزان سعودی داشته ، اما اعتماد مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات قوس نزولی را پیموده است .
این نظر سنجی را به اساس صحبت با 9271 نفر از شهروندان در مرکز وولایات کشور ترتیب کرده است این نهادهمه ساله نتایج نظر سنجی های را که انجام میدهد با رسانه ها شریک می سازد .
گزارشگر آژانس باختر می نگارد: دراین جای شک وگمان وجود ندارد که رسانه ها درامر اطلاع رسانی موثق علی رغم  تمام دشواری های ناشی از جنگ وناامنی تاکنون  خوب درخشیده اند ونیروهای  امنیتی نیز در برابر توطیه ها ودسایس رنگ ، رنگ سازمان یافته با شجاعت وقهرمانی ایستاده گی کرده اند  و از ارزش های ملی ، اسلامی  و وطنی  بصورت قاطع دفاع  نموده  اند .
همه کارشناسان دراین مورد هم عقیده اند که نیروهای ملی امنیتی قهرمانانه رزمیده اند وحاصل خون های گرم آنان باشد .
به  همینگونه رسانه ها نیز شانه به شانه نیروهای امنیتی قهرمانی ها ودست آورد های آنان  را انعکاس داده اند و نیز چهره زشت دشمنان  مردم را عریان تر از گذشته به  نمایش گذاشته اند. اما زمانی  که استفاده از فناوری های رسانه یی بحث به میان می آید ، بناید فراموش گردد که استفاده از ین ابزار ها شمشیر دوسررا مانند است واین مساله نیاز به نگرش عمیق ورویکرد لازم   را مطرح می سازد .
اگر از سرمسئولیت به این مسایل نگرسته شود، تمام  ام وغم ها برمی گردد به جنگ تحمیلی که از دهه ها ست درافغانستان وجود دارد وبرخی ازکشور ها منافع شان را درعدم  ثبات وصلح درافغانستان دنبال می  کنند.
به هر صورت  ابعاد جنگ  وصلح درافغانستان پیچیده  از آن است که  گاهی تصور می گردد زمانی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مطرح  می سازد که جنگ افغانستان جنگ داخلی نه ، منطقه یی وبین المللی می باشد ، پیچیده گی این جنگ  را میتوان درک کرد .
به همه حال  درین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات  به عنوان نهاد غیر قابل اعتماد  مردم وانمود شده است .
رهبری نظام  موجود این مساله را بیشتر از دیگران  درک کرده اند ، به همین  دلیل هر دو نامزد پیشتاز درکارزار مبارزات انتخاباتی به اصلاح  و تغییر کمیسیون تاکید داشتند. برهمین بنیاد است که رهبری کشور کمیسیون ویژه  اصلاح نظام انتخاباتی درکشور را توظیف کرد تا همه چون وچرا که دراین باره وجوددارد برسی وراهکار  عملی  برای اتخاذ تصمیم ارایه دارند.

کار کمیته گزینش پایان یافته به گفته  معاون سخنگوی ریاست جمهوری درصورتی که جامعه مدنی نماینده  طرف اعتماد خود را معرفی کند این کمیته  به کار خود آغاز می نماید و در نهایت به همه این دغدغه ها نقطه پایان گذاشته می شود .
 

manager

Latest from manager

back to top