?????? ، 1 ??? 1394 ، 11:08

طالبان بازهم آدم ربایی کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ اول / قوس
طالبان باردیگر درشاهراه کندهار – کابل دست به آدم ربایی زدند و شماری از مسافران را با خود بردند.
به گزارش آژانس باختر ، روز گذشته افرادمسلح وابسته به طالبان دربخشی از ولسوالی شاه جوی ولایت زابل که درمسیر شاهراه کندهار –کابل قراردارد، شماری از وسایط مسافربری را متوقف ساخته و ازشماری از مسافران اوراق و اسناد شناسایی هویت را طلب کردند و افراد مشخص را با خود بردند .
معلوم نیست که طالبان چه تعدادی از مسافران را ربودند برخی منابع شمار ربوده شده گان را چهارده نفر و برخی هم تا بیست نفر ذکر کرده اند  این حرکت نگرانی را درمیان مردم بخصوص آنانیکه درمسیر شاهراه نمبر یک ( کندهار –کابل ) رفت و آمد دارند ازدیاد بخشیده است.
شاهراه کندهار –کابل درمدت یکسال گذشته شاهد چند واقعه آدم ربایی بوده است .
درماه حوت سال گذشته سی نفر ازمسیر همین شاهراه ربوده شدند نزده نفر آنها چند ماه قبل آزاد گردیدند و هشت نفر دیگر شان چند روز قبل آزاد شدند. مگر ازسرنوشت پنج نفر آنها تاکنون اطلاعی دردست نیست.
مشکل آدم ربایی تنها در شاهراه کندهار –کابل خلاصه نمی شود گروه های تروریستی حدود پنج ماه قبل هفت باشنده ولسوالی جاغوری غزنی را ربودندو آنان را بر ولسوالی خاک افغان زابل انتقال دادند و سرانجام آنها را درماه عقرب سربریدند که درمیان قربانیان این حادثه دختر نه ساله نیز شامل بود.
قتل فجیع این هفت نفر واکنش و عکس العمل سرتاسری را درافغانستان درپی داشت و هزاران افغان درکابل –بلخ – هرات وننگرهار .... دربرابر آن واکنش نشان دادند و دست به تظاهرات زدند .
دولت به تعقیب این حادثه تعهد به مجازات عاملان این جنایت کرد ضمناً دولت به بهبود وضعیت امنیتی درشاهراه متذکره تاکید کرد مگر ده روز بعداز این واقعه بازهم هموطنان ما در شاهراه کندهار –کابل ربوده میشوند و باردیگر یک واقعه تلخ تکرار میشود.
اکنون این سوال مطرح است که آدم ربایی درشاهراه متذکره با چه اهداف دنبال میشود و چه کسانی درعقب آن قرار دارند.
یک عضو شورای ملی میگویدکه قطعاً مساله آدم ربایی درشاهراه ها جز برنامه های مغرضانه سازمان استخبارات پاکستان است که به هدف تضعیف وحدت ملی و تقابل اقوام درکشور صورت میگیرد، هدف قرار دادن یک قوم خاص درچنین آدم ربایی ها ثابت میسازدکه این برنامه به اهداف تقابل قومی و مذهبی درافغانستان دنبال میشود لازم است که با این گونه وقایع دید ملی و هشیاری سیاسی داشته باشیم اگر نسبت به این گونه وقایع دیدما ، دید واکنشی و احساساتی باشد ما به پرتگاه سقوط کرده ایم بهتراست تا با این گونه مسایل بادید ملی برخورد نمایم .
عزیزرفیعی فعال جامعه مدنی در رابطه به واقعه اخیر آدم ربایی به خبرنگار آژانس باخترگفت: آنانی که درمسیر شاهراه ها دست به آدم ربایی میزنند اهداف مشخص را تعقیب میکنند.
- مسایل قومی و مذهبی را دامن میزنند که ازطریق آن خواهند توانست تقابل و رویاروی و تضادهای اجتماعی را درافغانستان به میان آورند.
-گروگانگیری ازیک قوم مشخص میتواند برنامه های گروگان گیران را بیشتررسانه یی سازد.
-عقده گشایی های قبلی و برتری جویی های قومی بخصوص برتری جویی درمنازعات زمین علفچر و آب است .
این به دولت برمیگردد که چگونه و از چه طرق با پدیده جدید که گروگان گیری درشاهراه ها است مقابله کند . مگر شیوه مقابله باید به گونه یی باشد که بتواند به مردم پاسخ روشن و دقیق دهد.
حاجی محمد حسن هوتک سناتور ولایت زابل دررابطه به واقعه اخیر آدم ربایی درشاه جوی آن ولایت به خبرنگار آژانس باخترگفت: روزگذشته شماری از مسافران درمسیرمیان ولسوالی شاه جوی و مرکز قلات ربوده شده اند.
ارگان های امنیتی درمحل رفته اند و تائید کردند که حدود بیست نفر ربوده شده اند، معلومات دقیق دردست نیست که این مسافران به کجا انتقال یافته اند احتمالاً آنها به دای چوپان و یا خاک افغان و یا به پاکستان انتقال یافته باشند .
آقای هوتک به ادامه گفت، مشکل عمده درشاهراه کندهار – کابل طویل بودن پوسته های امنیتی از هم است که برای مخالفان زمینه آن را مساعد میسازدکه تروریستان از این خلا استفاده کنند و بر مسافران آسیب برسانند اواز دولت خواست که شمار پوسته های امنیتی را دراین شاهراه اضافه گردد او هشدار میدهدکه ادامه چنین یک وحشت تنها به مردم زابل بل برای تمام مردم نگرانی ها را به بار میاورد اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و امنیت این شاهراه ها تامین نشود دشمنان کشور شاهراه را نقطه ضعف دولت خواهند شمرد و ازطریق گروگان گیری از مردم باج خواهند گرفت .
بخت بی بی رحیمی سناتور ولایت غزنی میگوید: ما همیشه صدای خود را بلندکردیم نه در زابل امنیت است و نه در غزنی، چهارده ولسوالی ولایت غزنی نا امن بوده و درهمین چند سال اخیر این منطقه ها نا امن تر شده است این مشکل درولایات همجوار منجمله زابل نیز وجود دارد و دولت وحدت ملی درزمینه تامین امنیت توجه نکرده است.
نبود امنیت مشکلات امنیتی را در شاهراه ها بیشتر ساخته است .
او میگویدکه باید دولت نگذارد تا مساله آدم ربایی درشاهراه اول شکل قومی بگیرد و مشکل برای یک قوم خاص مبدل گردد دولت باید مکلفیت های خود را درک کند و آن را عملی سازد.
منابع پولیس ولایت های غزنی و زابل گفته اندکه مساله آدم ربایی روز گذشته را با جدیت تعقیب میکنند همچنان مسوولان دروزارت داخله تاکید دارندکه مشکلات امنیتی شاهراه ها ، بخصوص شاهراه "یک" مورد توجه است واجازه نمیدهند که مسافران افزار دردست تروریستان باشند .
برخی گزارش ها حاکیست این افراد از طرف کوچی ها ربوده شده اند، کوچی ها و هزاره ها بر سر علفچر ها و مزارع گاه گاهی با هم درگیر شده اند.
مسئولان ولایت غزنی و زابل هیئتی را از بزرگان و متنفذین قوم به نزد آدم ربایان فرستاده اند تا در زمینه رهایی مسافران ربوده شده کمک کنند.
بهر صورت آدم ربایی در فرهنگ افغان و اسلام بیگانه و منفور بوده و هر افغان با وجدان این عمل شنیع را محکوم کرده و عاملان آن را مزدوران سازمان های استخباراتی منطقه میدانند.

manager

Latest from manager

back to top