?????? ، 2 ??? 1394 ، 12:23

ای اس آی دفتر طالبان را در قطر فعال میسازد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 2 قوس
سازمان استخبارات پاکستان تلاش داردتا دفتر سیاسی گروه طالبان به رهبری ملااختر منصور رادر قطر دوباره فعال سازد .
منابع بین المللی گزارش داده اند که گروه طالبان نشستی را با حضور ملااختر منصور رهبر جدید این گروه برگزار نموده اند  وبرای آغاز مجدد دفتر قطر به توافق رسیدند.
گفته میشود که دراین نشست اعضای جدیددفتر قطر نیز معرفی شدند و ملا شیر محمد عباس استانکزی به عنوان رئیس دفتر وملاعبدالسلام حنفی به عنوان  معاون وی گماشته اند .
این درحالیست که پس از افشای مرگ ملاعمر رهبر گروه طالبان  وعمیق شدن اختلافات درونی ودرمیان رهبری این گروه وتقسیم شدن طالبان به چنددسته دفتر نمایندگی طالبان دردوحه غیر فعال شد و طیب آغا از ریاست آن استعفا کرد .
علت نا رضایتی این دسته از گروه طالبان از رهبری ملااختر منصور حمایت سازمان استخباراتی پاکستان از رهبری جدید طالبان عنوان شده بود زیرا  با رهبری ملااختر منصور طالبان  درموجودیت سازمان استخباراتی پاکستان درمذاکرات صلح افغانستان دست باز ندارند  وبرنامه های پاکستان توسط این دسته باید درقبال افغانستان تطبیق شود .
چنددسته  گی گروه طالبان باعث شده که پاکستان نفوذی که قبلا بالای گروه طالبان داشت اکنون ندارد وصرف یک گروه محدود را دراختیار دارد اما تلاش میکنند تا گروه های انتصاب شده طالبان را به هم نزدیک سازد .
به باور آگاهان اخیراً فشار های جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده  امریکا درمورد ازسرگیری گفتگوهای صلح افغانستان بالای پاکستان بیشتر شد اما پاکستان  درحال حاضر قادر نیست که از نفوذ قبلی که بالای طالبان داشت استفاده کند وبه انواع واشکال مختلف به جامعه جهانی وایالات متحده امریکا  وانمود میکند  که دراین راستا میتواند نقش خود را درمذاکرات صلح ا فغانستان  انجام دهد .
به بارو این آگاهان شکل گیری چندین جناح در دورن گروه طالبان زمینه سود جویی های سیاسی ونظامی برای سازمان  استخباراتی پاکستان مساعد شده است .
درحال حاضر سازمان استخباراتی پاکستان میخواهد که برای تطبیق برنامه های  شوم خود  درافغانستان دفتر سیاسی  طالبان را درقطر فعال سازد تا از یکسو طالبان را به میز گفتگو حاضر کند  واز جانب دیگر عده از طالبان را برای مخالفت با این روند تشویق کند .
به گفته آگاهان سیاسی افغان شیرمحمد عباس ستانکزی که به عنوان  اداره چی دفتر طالبان به قطر گماشته شده خود روابط نزدیک با استخبارات پاکستان داشته از طرف دیگر شخص مورد اعتماد ملااختر محمد منصور نیز است .
دفتر طالبان درقطر یگانه  دفتر است که به صورت علنی فعالیت میکند درحالیکه رهبری طالبان درپاکستان  اند وفعالیت آنان  تحت نظر ونظارت آی اس آی صورت میگیرد مگر پاکستان هیچگاهی موجودیت آنان را تائید نکرده است .

manager

Latest from manager

back to top