???? ، 7 ??? 1394 ، 12:24

ملل ملل : افغانستان بزرگترین تولیدکننده موادمخدر است // آگاهان سیاسی تازمانیکه مشکل موادمخدر درافغانستان مشکل جهانی حساب نشود این مشکل حل شدنی نیست

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 7/ قوس
دفترمبارزه با مواد مخدر سازمان ملل درگزارشی تازه خود افغانستان درجمله تولید کننده گان بزرگ موادمخدر معرفی کرده است .
به گزارش آژانس باختر ، یافته های تازه گزارش دفترمبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد نشان میدهدکه همه ساله به ارزش بیست و هشت ملیارد دالر هیروئین و تریاک ازافغانستان به کشور های حوزه بالکان واروپای غربی قاچاق میشود.
این اداره گفته است که بیشترین خریداران این موادمخدر درکشورهای فرانسه ، بریتانیا ، جرمنی و ایتالیا به سرمیبرند.
کشورهای حوزه بالکان یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق هیروئین و تریاک درجهان شمرده میشود، زیرا موادمخد رتولید شده ازافغانستان پس از عبور از ترکیه ، کشورهای بالکان و ایتالیا به کشورهای غرب اروپا منتهی میشود.
دفترمبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد ازتمام کشورهای که درمسیر قاچاق موادمخدر قراردارند خواسته است تا به صورت درست از مناطق سرحدی شان حفاظت کنند و معلومات دقیق شان را درباره کشف و ضبط موادمخدر و همچنان گرفتاری قاچاقبران با هم شریک سازند تا پولیس کشورهایکه درمسیر این موضوع قراردارند به سرعت از تغییر درمسیرهای قاچاق موادمخدر و روش های مورد استفاده قاچاقچی ها اطلاع یابند.
درهمین حال مسوولان وزارت مبارزه با موادمخدر نیز تاکید کرده اندکشورهایکه به موادمخدر تقاضای بیشتر دارند و این بخشی از چالش های عمده درمبارزه با مواد مخدر را تشکیل میدهد و به همین لحاظ بازار یا مارکیت های تجارت موادمخدر درخارج از افغانستان است و از سوی دیگر نداشتن تسلط کامل برتمامی مناطق کشور باعث شده تا قاچاقبران ومافیای مواد مخدر با دست باز فعالیت کنند.
این درحالیست که برخی از مقامات ارشد روسیه همواره از قاچاق مواد مخدر در مسیر کشورهای آسیای میانه الی کشورهای اروپایی شکایت داشته اند و تاکید کرده اندکه مبارزه موثر دربرابر مواد مخدر درافغانستان بصورت درست آن صورت نگرفته و همه ساله تعداد معتادان موادمخدر درروسیه افزایش می یابد.
به باور آگاهان ادامه خشونت و جنگ ها درافغانستان پیوند مستقیم به افزایش زرع خشخاش و قاچاق موادمخدر دارد زیرا افغانستان باربار مقام اول را درتولید موادمخدر درجهان دارد و بیش از نود درصد از موادمخدر جهان را این کشور تولیدمیشود.
اما تلاش های ایالات متحده امریکا و متحدین آن که به هدف مبارزه علیه دهشت افگنان بین المللی و موادمخدر درافغانستان درطول سیزده سال انجام دادند بدون نتیجه ماند و انگلستان یکی از بزرگترین متحدین امریکا درمبارزه علیه موادمخدر بیشتر از نهصد ملیون پوند را مصرف کرد اما این تلاش نه تنها به کاهش این پدیده دشمن بشر بجای نرسید بلکه به حد افزایش یافت که امروز ملل متحد از رقم بیست و هشت ملیارد دالر از عواید سالانه این پدیده شوم درافغانستان گزارش داده است و این گزارش نیزاشاره و آنعده قاچاقبران بین الملی نموده است که در کشورهای زندگی دارند که آن کشورها ادعای مبارزه با موادمخدر را به سطح بین المللی تقاضا میکنند.
به باور آگاهان سیاسی قاچاق موادمخدر درافغانستان نه تنها بنیه مالی شبکه های تروریستی را تقویت میکند بل از تجارت زهر سفید بسا از سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه نیز سود میبرند و افغانستان قصداً و عمداً نا امن نگهداشته میشود تا این سازمان ها از سود پر درآمد موادمخدر افغانستان عقب نمانند.
ازطرف دیگر موادکیمیاوی که ازآن درتولید انواع موادمخدر استفاده میشود ازکشورهای بیرونی منجمله کشورهای غربی به افغانستان قاچاق میشود .
ضمناً بازارگرم خرید درکشورهای غربی روسیه و امریکا بازار تولید موادمخدر درافغانستان را پررنگ نگهداشته است این آگاهان به این باوراند تازمانیکه جهان مشکل مواد مخدر درافغانستان رامشکل جهانی حساب نکند و هرکشور در چوکات خود با این پدیده مبارزه نکند این مشکل حل شدنی نیست .  

manager

Latest from manager

back to top