?????? ، 5 ??? 1394 ، 12:22

نظامیان پاکستانی بازهم ادعای بی بنیاد علیه افغانستان کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 5/ دلو
نظامیان پاکستانی بازهم به افترا  و بهتان متوسل شدند و بازهم کوشیدند تا دربرابر افغان ها از موضع دشمنی ، کینه و دروغ پیش آیند.
اخیراً شماری از مقامات نظامی پاکستان گفته حمله مهاجمان روز چهارشنبه به پوهنتون پاچاخان درمنطقه چهارسده پشاور ازسوی یک طالب پاکستانی مستقر درافغانستان هدایت میشد دراین حمله بیست و یک نفر کشته شد.
این واقعه همزمان با حمله گروه های دهشت افگن بالای موتر کارمندان یکی از رسانه های خصوصی درکابل بود که باعث کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن بیش از بیست نفردیگر شد.
این کار گروه های هراس افگن پنداشته میشود که در خارج از کشور آموزش دیده اند که به همین منظور دولت افغانستان همواره ازپاکستان خواسته است تا جلوآموزش و تجهیز گروه های دهشت افگن را درخاک آن کشور بگیرد.
اسناد وشواهدی زیادی وجود دارد که نشان میدهد حملات تهاجمی و انتحاری که علیه مردم افغانستان صورت میگیرد درآن سوی طراحی میشود اما حکومت پاکستان این موضوع را باربار رد کرده است.
اما درحال حاضر حمله به پوهنتون پاچا خان درمنطقه چارسده پشاور نظامیان پاکستانی را زیر انتقاد مردم پاکستان قرارداده است .
نظامیان پاکستانی میخواهند که با متهم ساختن افغانستان درمورد حمله به پوهنتون متذکره اذعان مردم پاکستان را تغییر دهد درحالیکه مردم ملکی و بی گناه پاکستان اکنون درک کرده اند که حکومت و نظامیان پاکستان درتامین امنیت شهروندانش ضعیف عمل کرده اند و آنچه درپشاور اتفاق افتاد ناشی از پرورش افراط گرایی درداخل خاک پاکستان بوده است.
یکی از سخنگویان نظامیان پاکستانی برای تغییر اذعان مردم پاکستان به رسانه ها گفته است این حمله ازسوی عمر منصور یکی از قوماندانان ارشد طالبان پاکستانی که درافغانستان مستقر است رهبری میشد و معاون منصور به مهاجمان کمک کرده است که بعداز آموزش درافغانستان ازطریق بندر تورخم وارد پاکستان شده اند.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بارد این ادعا تاکید کرده است که این کشور به هیچ کسی اجازه نمی دهد که ازقلمرو افغانستان برای جنگ علیه کشور دیگر استفاده شود.
به گفته وی افغانستان خود قربانی گروه های دهشت افگن بوده و درمبارزه با آن خواهان همکاری صادقانه پاکستان شده است.
برخی از شهروندان پاکستانی با انتقاد از حکومت پاکستان تاکید کرده اندکه حکومت و نظامیان پاکستانی برای تامین امنیت شهروندان آنکشور ناکام بود و درحمله دومی که درپوهنتون پاچاخان صورت گرفت ، حکومت پاکستان نتوانست که امنیت را برای مردم اش تامین کند و گروه های دهشت افگن هنوزهم به کشتار فرزندان آنان دست میزنند.
آنان تاکید کرده اندکه اگر حکومت پاکستان در برابر حملات و برنامه گروه های دهشت افگن گام های سنجیده برندارد این گونه حوادث ادامه خواهد یافت یکی از راه حل میتوانددست برداشتن سازمان های استخباراتی پاکستان از هراس افگنان باشد .
به اساس گزارشها پیش از سی و پنج گروه های مختلف دهشت افگن درنقاط مختلف پاکستان زیر اداره سازمان استخباراتی آنکشور مصروف  فعالیت های هراس افگنی اند.
این درحالیست که مقامات پاکستانی به شمول صدراعظم آن کشور بخاطر مبارزه علیه گروه های دهشت افگن حرف از تفکیک در میان طالبان خوب و بدزده اند اما یکی از سناتوران پاکستانی تاکید کرده است تا زمانیکه موضوع تفاوت بین طالبان خوب و بد در ادارات پاکستان دور نشود ، این گونه حوادث کاهش نخواهد یافت .
باید گفت که پاکستان درحالی ازطراحی حمله اخیر تروریستی درآنکشور از افغانان یاد میکندکه خواجه یوسف وزیر دفاع آنکشور اخیراً خود اعتراف کردکه آنها از سالهابه اینطرف مصروف جنگ نیابتی درافغانستان اند.
امریکا و غرب قبلاً گفته اندکه پاکستان درترویج افراط گرایی نقش داشته و طالبان افغان وپاکستانی که ازیک موضع حرف میزنند زاده یک پروژه استخباراتی است که ازسوی پاکستان حمایت می شود . اکنون این پروژه به یک درد سر جدی دردرون پاکستان مبدل گشته است .
آگاهان افغان میگویند نظامیان پاکستانی به جای بستن اتهام بهتر است به ریشه ها و عوامل افراط گرایی و تروریزم درکشور خود فکرکنند.

manager

Latest from manager

back to top