?????? ، 11 ??? 1394 ، 12:23

سیگار، طالبان 30 فیصد خاک افغانستان را در اختیار دارند // وزارت دفاع ملی توان چندانی ندارند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 11/ دلو
اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان درگزارش تازه خود گفته است که حکومت این کشور تنها بر هفتادو یک فیصد خاک کشور حاکمیت دارد.
جان ساپکو مسوول یک نهاد دیده بان دولتی امریکا دوروزقبل تذکر داده که درحال حاضر شرایط افغانستان ازیک سال گذشته ، خطرناکتر شده است  و طالبان ساحه جغرافیایی شان را وسعت بخشیده اند.
وی در خصوص و خامت سریع اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان افزود ، یکی از هرچهاربخش درافغانستان ، درخطرفروافتادن به دست شورشیان قرار دارد.
گروه طالبان اکنون سرزمین های بیشتری را در مقایسه با سال 2001میلادی دراین کشور تحت کنترول خود دارد.
جان ساپکو میگوید فرار مردم و سرمایه های افغانستان به خارج از این کشور نگران کننده است.
این گفته ها در حالی بیان میشودکه افغانستان سال گذشته میلادی و ماه های اول سالجاری عیسوی را با مشکلات جدی سپری کرد. به تعقیب خروج عساکر محاربوی نیروهای خارجی گروه های تروریستی به رهبری طالبان فعالتر شدند و درصدد توسعه جغرافیایی حاکمیت شان شدند.
یک منبع امنیتی میگوید که طالبان با خروج نیروهای خارجی محاسبه نزد خود داشتند محاسبه که غلط بود . طالبان با خروج نیروهای خارجی و آغاز فصل بهار رویا گرفتن شصت ولسوالی و هفت ولایت را داشتند که به آن نه رسیدند پس آنها حاکمیت چندانی ندارند و نباید برای شان تبلیغ شود.
درهمین حال ظفر هاشمی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تحرکات مخالفان مسلح در مناطق مختلف افغانستان بیشتر به شکل جنگ و گریز بوده و این به معنی افزایش مناطق تحت کنترول یا نفوذ مخالفان مسلح نیست .
وی یاد آور شده که درسال جاری تلاش دشمن این بودکه دو جغرافیای سیاسی را درافغانستان ایجادکنند.
اما نیروهای امنیتی ودفاعی این کشور موفق شدند ، حملات و برنامه های شان را دفع کردند .
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دررابطه به ادعا مطرح شده از سوی سیگار گفته است.
نیروهای دفاعی وامنیتی تا اندازه زیادی از ایجاد رابطه زمینی و جغرافیایی مخالفان مسلح جلوگیری کردند حضور گروه های تروریستی و مخالفان مسلح به گونه پراگنده است .
او نمی پذیرد که گویاسی  فیصد خاک افغانستان دراختیار طالبان مسلح باشد.
به گفته وزیری، تنها پنج یا شش ولسوالی آنهم ولسوالی های دور افتاده درکنترول و نفوذ طالبان است.
به گفته جنرال وزیری برنامه های طرح شده و اقدامات روی دست است تا از امکانات ونفوذ موجود طالبان نیز کاسته شود و تا ماه حمل فعالیت های جدی را به راه بیاندازیم تا مناطق را که دراختیار طالبان است پاکسازی نمایم .

manager

Latest from manager

back to top