18 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات

???????? ، 21 ??? 1394 ، 11:21

افغانستان و امریکا برایجاد کمیته های کاری غرض تحقق موافقتنامه امنیتی توافق کردند // آگاهان سیاسی منتظر تطبیق عملی این توافق اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 21/ دلو
سال پار آنهم دراولین روز های ایجاد حکومت وحدت ملی ، دولت افغانستان با امضاء توافق نامه امنیتی با امریکا و ناتو به یک جنجال بزرگ سیاسی میان افغانستان و امریکا  و افغانستان و ناتو خاتمه بخشید.
دولت حامدکرزی به دلیل عدم همکاری دولت امریکا با روند صلح افغانستان  و تعریف نامشخص ازصلح درافغانستان ومداخله بیرونی از امضاء این توافقنامه ابا ورزید و آن را منوط به همکاری شفاف و همه جانبه امریکا با روند صلح افغانی ، امنیت و ثبات درافغانستان ، قطع مداخلات بیرونی و همکاری وسیع و گسترده امریکا و ناتو باافغانستان دانسته بود.
مگر با ایجاد حکومت وحدت ملی ، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی درحضور داشت رییس جمهور درپای این توافقنامه امضاء کرد و به آن مشروعیت بخشید.
با آنکه از امضاء این توافقنامه اضافه از یکسال میگذرد مگر دولت و مردم افغانستان ازآن کمتر سود بردند با آنکه امنیت به افغانستان برنگشت ، مداخلات و تجاوزات بیرونی ادامه یافت و ما درسال پار عیسوی شاهد اوجگیری بی پیشینه حملات طالبان وگروه های تروریستی همکار و وابسته به آنان بودیم .
این که دولت افغانستان نتوانست از مفاد و مزایای این دو توافق نامه سود برد ، منتقدان دولت ، بخصوص آنانی که مخالف امضاء این توافقنامه ها بودند زبان گویا و گویا تر پیدا نمودند و بیشتر فعال شدند ، همچنان مردم افغانستان ، که امید زیادی به این توافقنامه ها دوخته بودند عدم ازاجرا و عدم تطبیق این دو توافقنامه آنها را نسبت به تعهدات امریکا و ناتو دلسرد و نا امید ساخت . مگر نشست اخیر که دروزارت دفاع افغانستان برگزار شد و در آن سرپرست وزارت دفاع ملی و قوماندانان نیروهای بین المللی مستقر درافغانستان ،چگونگی تطبیق این دو توافقنامه را مورد بحث قرار دادند وغرض تطبیق عملی و پیگیری آن به ایجاد سه کمیته کاری موافقه نمودند این امیدواری باردیگر پیدا شد که افغانستان درحمایت جامعه جهانی به ثبات ، آرامش و قطع مداخلات بیرونی دست خواهد یافت.
درنشست اخیر موافقه گردیدتا کمیته های کاری غرض رسیدگی به امور مالی افغانان، ارزیابی تهدید های مشترک و رشد ظرفیت ها درنهادهای امنیتی افغانان برپا گردد.
حالا این سوال مطرح است که دولت افغانستان خواهد توانست از مفاد این دو توافقنامه سود برد.
یک عضو شورای ملی که ازولایت قندهار نمایندگی میکند میگوید که نشست اخیر تعهدی دیگری دربرابر مردم افغانستان است که ما آن را به فال نیک میگیریم مگر تطبیق عملی این توافقنامه ها و خواست مردم افغانستان است که باید دوستان امریکایی و شرکای آن درناتو باید به آن توجه داشته باشند.
اگر نشست اخیر و موافقه جنرال کمبل قوماندان نیروهای بین المللی با ایجاد سه کمیته کاری یک حرکت سیاسی و برنامه درراستای تغییراذهان عامه در افغانستان باشد، این جنرال اشتباه کرده است زیرا این مساله قابل درک است که ثبات افغانستان اکنون با ثبات منطقه و فراتر ازآن گره خورده و نمی شود که دیگر با منافع افغانها و از طریق آن با منافع کشورهای دیگر بازی کرد . وقت، وقت عمل است ضروراست که همه اطراف دخیل در قضیه افغانستان باید روی منافع همگانی حرکت کنند زیرا حرکت روی منافع تک گرایانه سود نه بخشیده و نتیجه نداده بل حساسیت ها را بیشتر نموده است.
محمد عبده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان با ابراز خوش بینی ازایجاد کمیته ملی مشترک نظامی برای تطبیق موافقتنامه های امنیتی میان افغانستان امریکا و افغانستان سازمان ناتو به آژانس باخترگفت، بعداز امضاء موافقتنامه ای امنیتی یک سری مکلفیت ها بردوش هردو طرف قرارمیگیرد نیاز که این مکلفیت ها باید ازطریق کمیته های موظف پیگیری و روند عملی شدن تعهدات دو طرفه را سرعت ببخشندو فعلاً هم ایجادکمیته های نظارت ازتطبیق موافقتنامه های مشترک افغانستان با امریکا و سازمان نظامی ناتو یک قدم نیک است و این موافقتنامه ها زمانی جنبه اجرایی پیدا کرده میتواند که این کمیته های موظف ایجاد ووظایف شان را به درستی انجام دهند.
شاه گل رضائی عضو مجلس نمایندگان دراین رابطه به گزارشگر آژانس باختر گفت ، درجریان چند سال گذشته بعضی ازکشورها با افغانستان پیمان ها و توافقنامه ها امضاء کردند.
دراین میان امضاء توافقنامه امنیتی میان افغانستان وامریکا بیشتر مورد توجه است زیرا این کشور تعهدات زیادی درقبال افغانستان دارد.
اما چنین پیمان ها هیچ به سودکشورما نبوده و جانب مقابل به تعهدات شان عمل نکردند.
درپیمان امنیتی افغانستان وامریکا یکی از مواد آن حمایت دربرابر هرگونه تهدیدات است که تا به حال چنین کاری نشده است.
تا به حال دربرابر تروریزم و لانه های آن درمنطقه اقدام صورت نگرفته است.
حالا هم باید پیمان بازخوانی شود و بعدتمام موادآن عملی شود.
از این گفته ها برمیاید که مردم افغانستان نسبت به تعهدات جامعه جهانی منجمله کشورهای دوست دربرابر این کشور با باوری نگاه میکنند و این به دوستان بین المللی برمیگردد که به جای دیپلوماسی به عمل رو آورند خود وافغانها را درتامین امنیت کمک کنند .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.