?? ???? ، 24 ??? 1395 ، 13:55

قرار است فعالیت بس های تصدی ملی بس گسترش یابد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 24/ حمل
رییس تصدی ملی بس میگوید که اگر امکانات پولی در اختیار آن تصدی گذاشته شود ، بیش از چهارصد عراده بس برای رفع مشکلات شهروندان کابل آماده فعالیت میشود.
تصدی ملی بس یک نام آشنا درشهر کابل است و شهروندان یک زمانی شاهد فعالیت گسترده این تصدی بودند وصدها عراده بس این تصدی خدمات خوب ترانسپورتی را به شهروندان ارائه میکرد آنهم با اجرت اندک .
اما دربیشتر از دودهه گذشته فعالیت این تصدی نیز همچو سایر بخش ها کمرنگ شد وشهروندان کابل ازاین ناحیه دچار مشکلات فراوان اند.
درحال حاضر که نفوس شهرکابل بیش از 5 ملیون تخمین زده میشود اما رییس تصدی ملی بس میگوید صرف هشتاد عراده بس آن تصدی درشهر فعالیت میکند و با توجه به میزان نفوس ، این رقم بس ها خدمات ناچیزی را به شهروندان ارائه میکنند.
ازجانب دیگر وزارت ترانسپورت نیز به مشکلات ترانسپورت شهروندان کابل درچهارده سال گذشته چندان توجه نکرده و فقط ترانسپورت خصوصی آن هم دربدل کرایه بلند فعالیت میکند و هیچ نهادی در تثبیت کرایه و تنظیم خدمات آن درشهر نیز کاری نمیکند.
برخی از شهروندان به خصوص محصلان ومتعلمان درتماس باخبرنگار آژانس باختر خواستار توجه مسوولان در امر بهترشدن فعالیت  تصدی ملی بس در شهر شدند .
اما رییس این تصدی درصحبت با آژانس باختر گفت که بیشتر بس های این تصدی استهلاک شده و به ترمیم نیازدارد .
وی گفت که دولت قراراست یک ملیون دالر در اختیار آن تصدی قراربدهد و درصورتی که این پول دراختیار قرار بگیرد 413 عراده بس دیگر این تصدی ترمیم میشود و درخدمت شهروندان قرارداده میشود.
رییس تصدی ملی بس گفت: کرایه فی راکب دربس های آن تصدی 5 افغانی است هیچ کس حق اضافه ستانی را از شهروندان ندارد.
او از شهروندان تقاضاکرد تا از پرداخت پول بیش از 5 افغانی دربس های تصدی ملی بس خود داری کنند.

Last modified on ???? ، 28 ??? 1395 ، 05:04
manager

Latest from manager

back to top