???????? ، 25 ??? 1395 ، 11:02

طالبان و آغاز عملیات عمری!

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پیامد چه خواهد بود؟
کابل باختر 25 حمل
طالبان از آغاز عملیات بهاری شان خبر داده اند و به آن نام عمری گذاشته اند مگر مقامات امنیتی این حرکت طالبان را تبلیغات وجنگ روانی علیه مردم خوانده اند.
به گزارش آژانس باختر، طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه که درسایت وابسته به آن گروه پخش شده از آغاز عملیات بهاری شان بعد از تاریخ 24 حمل سخن گفته اند .
طالبان در این اعلامیه به اصطلاح از جهاد ومقاومت در برابر نیرو های خارجی سخن گفته اند  وتاکید برحمله بر تاسیسات نظامی و نظامیان کرده اند.
دراین اعلامیه یک موضوع حیران کننده به چشم هم میخورد طالبان به افراد تحت امرشان گوشزد کردند که گویا از حمله بر افراد ملکی و تاسیسات عامه دوری کنند وبه آنها آسیب نه رسانند.
مگردر کابل مسوولان امنیتی اعلامیه طالبان را یک حرکت تبلیغاتی دانسته اند وآن را دنباله جنگ روانی این گروه علیه مردم تلقی کرده اند .
مگر شماری از آگاهان سیاسی ضمن  آنکه  تاکید طالبان مبنی بر جلوگیری از قتل افراد ملکی و تاسیسات عامه را مضحکه بیش نمیدانند به مسئولان امنیتی کشور گوشزد می نمایند  که نسبت به اوضاع وحالات وقت بیشتر داشته باشند چون اعلامیه طالبان را نمیتوان یک برنامه روانی این گروه تلقی کرد بل این اعلامیه منعکس کننده فعالیت های استخبارات منطقه درقبال افغانستان است که طالبان وسیله وافزار عملی نمودن آن اند.
این آگاهان به این دلیل، تاکید طالبان را مبنی برعدم حمله بر افراد ملکی و تاسیسات عامه میدانند که گروه یادشده نه تنها درسال 1394 بل درسالهای گذشته حامل عمده و اولی قتل افراد ملکی و تخریب تاسیسات عام اند، آنها طی سال گذشته وسالهای دیگر درحملات انتحاری، سازماندهی انفجار ها ، حملات دسته جمعی از افراد ملکی قربانی گرفته اند  و در هر جنگ وحمله شان مناطق مسکونی ومنازل مردم را سپر قرار داده ودر آنها سپر انسانی ساخته اند، سران ومتنفذین محل را به شهادت رسانده اند، درهر مایه گذاری این گروه شاهراه ها، جاده ها ومکان های عامه تخریب میگردد، آنها بار بار مکاتب، مساجد، پل وپلچک را تخریب کرده اند، پایه های شرکت های مخابراتی را آتش زده اند آیا از دیدگاه طالبان اینها  اماکن عامه و تاسیسات عام المنفعه نیست ؟
طالبان بر اساس ارقام رسمی از سوی منابع معتبر بین المللی و بی طرف عامل اصلی کشتار افراد ملکی درسال گذشته وسالهای  دیگر بوده اند. پس حالا چگونه حرف جلوگیری از افراد ملکی وعدم تخریب موسسات عامه را شعار میدهد .
این آگاهان براین باور اند که طالبان همچنان  با دروغ و ریا در برابر مردم ما قرار دارند درحالیکه چهره ونیات آنان برای مردم  ما واضح وهویدا است .
با این هم آگاهان سیاسی از مقامات امنیتی میخواهند که اعلامیه طالبان را تنها از بُعد تبلیغاتی آن ارزیابی نکنند این گروه درعدم موجودیت عساکر جنگی نیروهای خارجی در پی امتیاز گیری است و تلاش خواهند کرد تا چون سال گذشته تحرک از خود نشان دهند، حتا این ادعا مطرح میگردد که دولت در برابر طالبان تحرکی چندانی نداشت و این امر سبب سقوط موقت شهر کندز شد نباید در برابر طالبان اغوا شد ونباید شهری دیگر به سرنوشت کندز مواجه گردد.
یک نماینده مردم کندز در مجلس نمایند گان که خواست نامش برده نشود می گوید: حکومت افغانستان دراصل هیچ اداره برای مبارزه جدی و سرکوب کننده در برابر طالبان را ندارد حلقات مشخص درداخل حکومت نیز بخاطر دسترسی طالبان بر بخش های کشور با این گروه همکاری دارند.
این عضو مجلس نمایندگان می گوید: درصورت که حکومت افغانستان در برابر طالبان و حامیان داخلی شان برخورد محافظه کارانه داشته باشند بدون که مثل سال گذشته ما شاهد سقوط شهر ها و ولسوالی های بیشتر بدست طالبان وحتی دیگر گروه های تروریستی خواهیم بود .
اما شماری از آگاهان بدین باور اند که طالبان توانایی اداره هیچ ولایتی را ندارند ولی اگر بتواند اداره کنند ولسوالی ها و یا شهر را ولو موقتی باشد به عهده  گیرند این حرکت میتواند بی باوری مردم را در برابر دولت بیشتر سازد.
درهمین حال مقامات دروزارت دفاع ملی میگویند که آنها برای رفع وخنثی سازی برنامه های طالبان چه عملیات بهاری باشد  وچه برنامه های دیگر آماده اند وطالبان باید از سال گذشته آموخته باشند .
ضمناً معاون سخنگوی ریاست جمهوری اعلامیه طالبان و آغاز عملیات بهاری را یک حرف تکرار و تبلیغاتی دانسته است و تاکید دارد که ابتکار عمل در دست نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.

manager

Latest from manager

back to top