??????? ، 9 ??? 1395 ، 12:20

هیئتی از طالبان دراسلام آباد مضحکۀ دیگری درسیاست پاکستان درقبال افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 9 ثورباختر
گروه طالبان ازاعزام به اصطلاح هیئت بلند پایه یی آن گروه به پاکستان ومذاکره درخصوص مسایل مهاجرین و مسایل سرحدی خبرداده است. درحالیکه وزارت خارجه پاکستان حضور چنین یک هیئتی را دراسلام آباد رد می کند.
به گزارش آژانس باختر، دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر که ازسوی دولت افغانستان یک دفتر غیررسمی پنداشته می شود اعلام کرده است که گویا هیئتی ازآن دفتر به اسلام آباد رفته تا با مقامات پاکستان درخصوص مسایل سرحدی و مشکلات مهاجرین افغان درآن کشور به بحث بپردازد.
با آنکه رسانه های پاکستانی ازحضور چنین یک هیئتی دراسلام آباد سخن گفته اند، مگر اعزاز چوهدری سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان از حضور چنین هیئتی در اسلام آباد اظهار بی خبری کرده است.
شماری از آگاهان سیاسی افغان، اعزام هیئت طالبان به اسلام آباد را یک مضحکه می دانند زیرا موجودیت رهبران طالبان در پاکستان واعتراف سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نواز شریف که می گوید رهبران طالبان با خانواده های شان  در پاکستان اند ، و از  پارۀ سهولت ها استفاده می کنند اعزام هیئت چه معنی دارد.
این آگاهان به این باور اند که پاکستان با رسانه یی ساختن این خبرکه گویا دفتر طالبان در دوحه هیئتی به پاکستان اعزام کرده می کوشد نشان دهد که طالبان خود مختاراند ، درپاکستان فعالیت ندارند پاکستان به آنها نفوذ ندارد ضمنا پذیرش چنین یک هیئت خیالی دراسلام آباد این پیام را می رساند که اگر دولت افغانستان درپی حاشیه راندن پاکستان از قضایای افغانستان باشد ، پاکستان با طالبان به گونۀ یک دولت موازی رفتار خواهد کرد.
مذاکره روی مسایل سرحدی و مسایل مهاجرین به عنوان تعیین اجندا مذاکرات به این گروه، نمایانگر آن است که طالبان درتلاش اند تا ازموضع یک دولت ویک قدرت گفتگو کنند.
این آگاهان می گویند که حضور یک باره یی یک هیئت ازطالبان در اسلام آباد ورسانه یی ساختن این خبر ، واکنش دربرابر گفته های اخیر رییس جمهور غنی بوده می تواند که تاکید دارد مداخلات پاکستان را در مراجع معتبربین المللی ملل متحد مطرح خواهد کرد. ضمنا دولت افغانستان برکوبیدن طالبان متعهد است و کوبیدن طالبان می تواند کوبیدن منافع پاکستان درافغانستان باشد.
باید گفت که خبرموجودیت هیئتی ازطالبان دراسلام آباد باردیگر بازی جداگانه پاکستان را برملا  می سازد درحالیکه رهبران طالبان از ملا عمر متوفا گرفته تا ملااختر محمد منصور ، سراج الدین حقانی ، ملارسول ، ذاکرقیوم ودیگران همه درکراچی و کویتۀ اسلام آباد اند پس حضور هیئتی از دوحه چه معنی می تواند داشته باشد به جز از بازی جداگانۀ پاکستان درقبال افغانستان.

manager

Latest from manager

back to top