30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سه شنبه ، 21 جدی 1395 ، 13:07

تحلیل گران وسفرای پیشین امریکا: ترامپ هرچه زودتر تعهد روشن در برابر افغانستان ارائه دهد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 21 جدی
شماری از تحلیل گران وسفرای پیشین ایالات متحده امریکا از دونالد ترامپ میخواهند که به زودترین فرصت یک تعهد روشن در قبال افغانستان ومنطقه ارائه دهد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: شماری تحلیل گران وسفرای پیشین ایالات متحده در نشست که دیروز در فاکولته مطالعات پیشرفته های بین المللی پوهنتون جانزپکنیز در واشنگتن برگزار شد روی پالیسی واستراتیژی های احتمالی حکومت به رهبری دونالد ترامپ در ارتباط به افغانستان بحث نمودند .
دراین نشست وضعیت فعلی منطقه مورد گفتگو قرار گرفت آنها در پرتو برداشت که از منطقه دارند از حکومت آینده ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ خواستند باید به زودترین وقت وحتی قبل از آغاز کار رسمی حکومت ، یک تعهد روشن را در قبال افغانستان ومنطقه ارائه دهد واز ادامه همکاری های امریکا در برابر افغانستان ، اطمینان بدهد تا ماهیت حضور پایدار وتعهد امریکا در آن بخش جهان البته تا زمانی که افغانستان یک شریکت متعهد ومایل برای ایالات متحده امریکا باشد، کاملا واضع وروشن باشد.
جیمزکنینگم عضو ارشد درمرکز آسیای جنوبی در واشنگتن که از اگست 2012 الی دسمبر 2014 سفیر امریکا در افغانستان بود ودریک دوره بحرانی وتاریخی درکابل حضور داشت گفت که پالیسی روشن که جامعه جهانی وافغانستان را از حضور امریکا در آن کشور اطمینان دهد طی چند سال اخیر وجود نداشته است.
وی میگوید ناکامی در فراهم آوری این  وضاحت ، به اعتماد دوستان وشرکای امریکا لطمه زده وباعث تشویق رقبای امریکا درمنطقه می شود هم چنان  باعث می گردد  که بازیگران منطقه هم از مسوولیت های شان ، شانه خالی کنند.
وی  گفت حکومت جدید امریکا باید  افغانستان را در چارچوب گسترده تری از چالش هایی که ایالات متحده وشرکای آن کشور با آن روبرو اند ، قرار دهد . او همچنین یاد آور شد که افغانستان یک معضله مجزا یا منفرد نیست بلکه بخشی از بحران وسیع است که جهان با آن مواجه بوده وحل وفصل آن معضل هم بسیار دشوار است .
سفیر پیشین امریکا درافغانستان میگوید که این مشکل به هیچ وجه توسط امریکا حل نخواهدشد اما واشنگتن می تواند نقش کلیدی را که اکنون هم دارد دراین راستا بازی کند او افزود که  کدام راه حل کوتاه مدت دراین مورد وجودندارد .
کنینگهم اضافه کرد که حکومت جدید امریکا باید با یک دیدگاه تازه به وضعیت کنونی افغانستان ، حضور نظامی امریکا در آن کشور وتوسعه سیاسی واقتصادی افغانستان نگاه کند تا نیازمندی ها برای موثر بودن درافغانستان ومنطقه را بر آورده سازد ویا استراتیژی وپالیسی های بهتر به معضله افغانستان خاتمه بخشیده شود و سرانجام طالبان به پای میز مذاکره کشانده شوند.
دراین نشست کار شناسان ودیپلومات های ارشد پیشین ایالات متحده  روی ادامه حمایت کشور شان از افغانستان تاکید ورزیدند.
آنها با تحلیل ، برداشت وتجربه که از ماموریت های شان در نقاط مختلف جهان منجمله افغانستان داشتند تاکید کردند که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداشته وباید از طریق راه حل های سیاسی ومذاکرات حل گردد  تاکید آنها براین بود که طالبان با استفاده از پناهنگاه های امن خود درپاکستان به جنگ درافغانستان ادامه میدهند ومصالحه ممکن نخواهد بود.
به گفته ( سکات واردن ) تحلیگر در انستیتوت صلح در واشنگتن وعضو پیشین اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده  برای افغانستان سیگار گفت این یک نشانه خوب می باشد که دو حزب امریکا از تعامل واقعی در  افغانستان سخن میگویند. وی یاد آور شد که زمانی امریکا از عراق خارج شد ، چگونه بی ثباتی بوجود آمد و داعش ظهور کرد ، درست است  که افغانستان وعراق دو  کشور متفاوت می باشد اما اگر امریکا حضور پایدار نظامی وتعهد مدنی درافغانستان نداشته باشد ، عدم اطمینان ایجاد می شود وخلای امنیتی ممکن خطر قابل توجه ای را ایجاد کند.
وی تاکید کرد که برای خاتمه دادن به ضیاع وقت از جانب طالبان وهمسایگان افغانستان که در بی ثباتی کشور نقش دارند باید با یک تعهد روشن از حضور پایدار امریکا درافغانستان پاسخ داد چون به گفته وی تعین جدول زمانی برای خروج امریکایی ها از افغانستان ، تندروان وکشورهای منطقه را امید به پیروزی داده بود وبه همین علت تلاش های مصالحه در افغانستان به ثمر نرسید .
تحلیگران می گویند که حکومت جدید امریکا باید روی تقویت اقتصاد افغانستان ، خود کفایی آن کشور وتطبیق موافقتنامه های تجارتی افغانستان با همسایگان آن کشور به ویژه پاکستان توجه بیشتر کند .
به گفته کارشناسان ، ازجمله جیمز کنینکهم ، افتتاح بندر چابهار در ایران وانتقال امتعه هند به افغانستان از این طریق ، تاحدی رویکرد های  پاکستان درمقابل افغانستان را تغییر داد.
به گفته وی به هر اندازۀ که درافغانستان میزان توسعه بیشتر شود به همان اندازه کابل درمذاکرات صلح وناکامی پاکستان دراین راستا دست بالاتر خواهد داشت .
مفسر پیشین ایالات متحده درافغانستان میگوید یکی از موضوعاتی که در بررسی سیاست امریکا در قبال افغانستان باید به آن توجه شود این است که باید به پاکستان تفهیم گردد که تاثیر یک افغانستان با ثبات درمنطقه چه خواهد بود ، متصل بودن افغانستان با پاکستان از طریق تجارت وانرژی چه منفعتی برای پاکستانی ها خواهند داشت.
بر اساس گزارش بانک انکشافی آسیایی ، انتقال برق ومواد سوخت از طریق افغانستان به پاکستان که وضعیت اقتصادی آن کشور را به صورت فاحشی تغییر خواهند داد یکی از گام های مهم واساسی برای آوردن ثبات درمنطقه خواهد بود .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.