?????? ، 1 ??? 1391 ، 08:02

مردم :شمار گدایان درشهر روز افزون است

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

سخنگوی جمعیت هلال احمرافغانی : بودجه درزمینه تمدید نشد

کابل باختر/ 1/ اسد

برخی از شهریان کابل ازمشکل موجودیت روز افزون گدایان درشهر شکایت دارند.

آنان میگویند که پیاده روها حتی جاده های مرکزی شهر  کابل شاهد گداهاست و درهرچند قدمی یک زن و یا مرد نشسته و دست تگدی دراز مینمایند و کمک نقدی می طلبند.

ازسوی هم برخی از زنان با استفاده ازکودکان دست به تگدی میزنند برخی از شهروندان ازادارات مربوط دولتی می خواهند تا به وضعیت گدایان توجه کرده و آنان را جمع آوری در مکانی جابجا کرده و اعاشه و اباطه نمایند.

مسعوده که خود را کارمند یکی از ادارات دولتی معرفی کرد به خبرنگار آژانس باختر گفت ، که بیشتر خانواده های پاکستانی در شهردست به تگدی میزنند .

 وی گفت که برخی از این خانواده ها حتی به زبان پشتو و دری تکلم کرده نمیتوانند و بازبان محلی شان که کاملاً برای مردم ما ناشناخته است صحبت مینمایند.

احمد فواد شهروندکابل به آژانس باختر گفت، روزانه به وضعیت ظاهری این گداها که می بینیم ، ناراحت شده و از ترحم پنج و یاده افغانی برای یکی یا دو تای آنها میدهم اما بعضی از آنان به خصوص زنان وقتی پیاده رو را عبورمینمایی دست می اندازند از لباس و یا پاهایت میگیرند و آنقدر پافشاری میکنندکه مجبور میشوی تا پول بپردازی "

احمد فواد افزودکه درقبل گداها از شهر جمع آوری شده و به مساکین خانه ها نگهداری میشدند.

وی از ادارات ذیربط دولتی خواست تا درجمع آوری آنان اقدام نمایند.

ازسوی دیگر برخی از زنان اطفال و حتی مردان معیوب قسمی درمیان جاده های عمومی نشسته به تگدی می پردازند که باعث بندش جریان وسایط میگردند ، اگر راننده دقت نکند سلامتی آنان زیر خطر قرار میگیرد.

محمد اسلم راننده تکسی به خبرنگار آژانس باختر گفت که درکنار ازدحام وسایط موجودیت این گداها یک درد سررا برای راننده ها ایجادکرده است.

 او گفت که بعضی اطفال این گداها درکنار موتر می دوند و پیوسته کمک میطلبند و این حالت یک نگرانی و تشویش را برای راننده ها ببار آورده است.

یک مرد معیوب که در میان جاده یی منتهی به چهارراهی عبدالحق شهید دست به تگدی میزند به آژانس باختر گفت که درمیان جاده ها کارو بارشان بهتر است نسبت به پیاده رو ها چون اشخاص پولدار با وسایط لکس شان ازاین جاده عبور مینمایند و پول خوبی به وی میدهند.

خبرنگار آژآنس باختر خواست تا این مشکل راننده ها را با ترافیک کابل درمیان گذارد و درتماس تیلفونی موفق گردید تا با سمونوال نصیر قوماندان مراقبت جاده های ترافیک صحبت کند.

وی گفت که ترافیک روی جاده مسوولیت جمع آوری گداها را از جاده ها ندارد و همچنان باقانون نیز اجازه نمیدهد تا در زمینه به زور متوصل شویم .

 او گفت که پولیس ترافیک ازچنین اشخاص که درمیان جاده ها دست به تگدی میزنند بارها خواسته است تا جاده را ترک نمایند اما آنان به هدایت ترافیک توجه ندارند و این مسوولیت به نیروهای پولیس و مسوولان مرستون تعلق میگیرد.

برخی شهروندان میگویند که گداها در شهر رنگ رنگ اند یکی گداهای اندکه معلول ، معیوب اما هستند دسته ای که گدايي حرفه آنان میباشد .

 فروزان باشنده خیرخانه به خبرنگار آژانس باختر گفت که باتوجه به گدایان مستمند و مجبور ، افرادی که به شکل حرفه ای دست به تگدی میزنند بیشتر اند.

 او گفت، درمیان گدایان افراد مستحق و نامستحق به خوبی تفکیک شده میتوانند، زیرا کسانیکه بی دست و پا اند و یا معلول اند ویا سالخورده و ناتوان اند باید دستگیری شوند.

 دولت درقبال آنان مسوولیت مشخص دارد که باید آنان را حمایت کند یعنی درمحل مناسب برای شان سرپناه داده شود و اعاشه شوند و مردم نیز باید درحد توان آنان را کمک نمایند .

 اما اشخاص و افرادی که به شکل حرفه به عمل گدایی میپردازند باید به آنان اجازه داده نشود تا وضعیت اجتماعی را در پایتخت کشور بی سامان سازند.

فروزان از پولیس مسوولان وزارت کار ، اموراجتماعی ، شهدا و معلولین جمعیت هلال احمر و سایر نهادهای خیریه خواست تا درزمینه جمع آوری و حمایت گدایان محتاج دست به کار شده چهرهء شهر را ازاین حالت، تغییر مثبت دهند.

 سردار محمد سلطان مسوول کارمندان اجتماعی وزارت کار ، امور اجتماعی شهدا و معلولین به آژانس باختر گفت که مطابق حکم رییس جمهور از سال 1388 هیئتی از کمیسیون که متشکل از ادارات دولتی و غیردولتی بودند، به جمع آوری گداها از شهر به کمک وزارت داخله آغاز کرد و مطابق این برنامه بیشتر از سه هزار تن که در شهر کابل به تگدی دست میزدند جمع آوری و پس از تفکیک اطفال درمراکز حمایتی وزارت کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین افراد سالخورده و مستحق کمک در مرستون نگهداری میشدند و افراد خارجی رد مرز می گردیدند و این برنامه تا ده ماه قبل نیز جریان داشت اما به نسبت کمبود بودجه درجمعیت هلال احمر افغانی جمع آوری گداها متوقف گردید.

دراین حال ولید اکبر سروری سخنگوی جمعیت هلال احمرافغانی می گوید که درراستای رسیده گی به گدایان شهر، طبق حکم رییس جمهور درسال 1388 پانزده اداره دولتی و غیر دولتی تحت ریاست معاونیت دوم رییس جمهوربه سکرتریت این جمعیت وظیفه گرفتند تایک مدت ادارات سهم فعال در زمینه جمع آوری جابجایی و حمایت گدایان گرفتند ، اما بعداز گذشت دوسال بودجه که درزمینه پرداخت میگردیدقطع شد و ادارات متذکره نیز همکاری شان را قطع کردند.

 سروری خاطر نشان کرد که گداهای پاکستانی دوبار به سفارت آن کشور درکابل سپرده میشدند اما باردگر سفارت پاکستان از تسلیمی گداهای آن کشور ابا ورزیدند .

وی گفت که درحال حاضر کار برای جمع آوری گدایان در شهر متوقف است .

به هر صورت مردم از مسوولان دولتی خواستار آن اند تا دوباره به وضعیت گدایان و نیز مشکلاتی راکه آنان درشهربوجود آورده توجه نمایند و راه حل های اساسی و بنیادی را دریافت و اقدامات عملی را درزمینه انجام بدهند .

تا باشد زمینه زنده گی بدون رنج و با آبرو تری برای عده ای ازکسانیکه ازروی مجبوریت دست گدایی را به سوی مردم دراز مینمایند مساعد گردد و نیز به کسانی و یا گروه های که به شکل حرفه ای دست به تگدی میزنند دیگر مجال داده نشود.

نباید مسوولان امور درزمینه بهانه بیاورند  و باید دراین رابطه با ترحم و دلسوزی برخورد نمایند و این مشکل بزرگ اجتماعی را لااقل از پایتخت کشور که آئینه تمام نمای کشورماست رفع سازند.

Administrator

Administrator

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur metus Nulla ipsum pellentesque. Nunc sem eget habitasse urna Nam Curabitur eget senectus iaculis porta. Neque wisi nibh Proin id tincidunt metus Vivamus semper Nam Maecenas.

Website: www.joomshaper.com

Latest from Administrator

back to top