05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش در سرپل

سرپل 4 حوت باختر یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش...

معین سیاسی وزارت امور خارجه : مردم افغانستان به صلح ضرورت دارند

کابل باختر 4 حوت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور...

دو هراس افگن در قندهار بازداشت شدند

قندهار 4 حوت باختر دو هراس افگن دیروز در ولسوالی میوند...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 5 میزان 1396 ، 07:19

پنچ میزان یک روز سیاه درتاریخ معاصرافغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر ۵میزان
امرور پنج میزان تداعی کننده خاطره درد ناک است که ملت اقغانستان ان را در تاریخ معاصر کشور شان در ذهن دارند٬۵ میزان  روز سقوط کابل به دست عوامل بیگانه  واغاز اشغال پنهان افغانستان از سوی پاکستان است.
مفسر اژانس باختر مینگارد : بیست ویک سال قبل از امروز در پنج میزان سال ۱۳۷۵ طالبان سیه دل ونوکرمنش که در یک پروژه استخباراتی وارد صحنه سیاسی ونظامی افغانستنان شده بودند و جنگ شان را علیه مردم ما که از جنگ خسته شده بودند با شعار مبارزه با شر و فساد و جمعاوری سلاح اغاز کرده بودند بر کابل تسلط یافتند
تسلط بر کابل برای طالبان چندان مشکل تمام نشد زیرا آنها به بهانه جمعآوری سلاح، انفاذ شریعیت و مبارزه با عوامل ناامنی در کشور،  همسویی وهمکاری شماری از مردم را باخود داشتند  مگر حاکمیت انها بر کابل ٬ طشت رسوایی شان را به زمین زد وثابت ساخت که انها جز یک پروژه استخباراتی اند که  برای منافع دیگران کار میکنند اسلام  وشریعت را افزار ساخته وبه دین ستیزی میپردازند چنانچه بینظیر بوتو نخست وزیر مقتول پاکستان .وگلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بعدا گفتند که طالبان از سوی استخبارات کشور های مشخص و برای برنامه های مشخص خلق شده اند
طالبان در اولین ساعات ورود شان به کابل ٬ داکتر نجیب الله ریس جمهور پشین را که در نمایندگی ملل متحد پناه جسته بود کشتند و بعدا به نام انفاذ شریعت ٬ جمعاوری سلاح ... با ایجاد یک حکومت اختناق و ترور سر نوشت مردم ما را به بازی گرفتند
طالبان در پنج سال حاکمیت شان در افغانستان زیر بنا را در کشور از میان بردند ٬ ظرفیت ها  وامکانات دولتی را به صفر ضرب زدند٬ صد ها کارمند تحصیل کرده ادارات دولتی را به عناوین مختلف از ادارات دور نمودند ٬مانع کار و اموزش زنان و دختران شدند در نصاب اموزشی مکاتب و دانشگاه ها تغییرات جدی به میان اوردند در صحنه اجتماعی تعبیض و تقابل قومی را دامن زدند ٬ افراط گرایی را رشد دادندودر یک سخن با حرکات وبرنامه های متحجرانه شان  افغانستان را از کاروان رشد و تمدن بشری باز ماندند
زشت تر از همه طالبان  در تبانی با استخبارات ٬ فوج و احزاب مذهبی پاکستان زمینه حضور هزاران تن تروریست خارجی را در افغانستان مساعد ساختند و واین کشور  را عملا در اشغال پنهان پاکستان قرار دادند
طالبان در تبانی با پاکستانی ها از اسامه رهبر القاعده میزبانی کردند وباعث بروز وقایع تروریستی در امریکا وشماری دیگری از کشور ها شدند. و بالاخره در موحودیت تروریستان بین المللی و برنامه های اختناق اور پاکستان که از مسیر طالبان در افغانستان عملی میشد منطقه وجهان شاهد ناهنجاری های بود که با اندیشه و تفکر انسانی ٬ اسلامی و بشری در تضاد بود واین طالبان بودند که راه  را برای  ورود نیرو های خارجی در افغانستان هموار ساختند
طالبان که بعد از پنج سال حکمروایی بر مردم ما ٬ از قدرت رانده و متواری شدند مگر بار دیگر از سوی استخبارات پاکستان بسیج گردیدند و حالا نیر عامل اصلی رشد و انکشاف افغانستان اند و حالا نیز برای پاکستان ٬ کشور های دیگر  و دوستان جدید شان کار میکنند برای آنها امروز هم مانند دیروز منافع وطن وارزش ملی یک حرف رنگ باخته است  وهنوز هم افغان ستیز و دین ستیز باقی مانده اند که هیچگاهی برای مردم ما قابل تحمل نخواهند بود مگر آنکه افغانی و انسانی فکر کنند.
  تحلیل سیاسی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.