01 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

کابل باختر اول حوت گزارش کاری روند بازنگری و مشوره دهی...

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

کابل 1 حوت باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست...

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

شهرجلال آباد 1 حوت باختر سه فابریکه تولید مواد مخدر طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


دوشنبه ، 1 عقرب 1396 ، 11:41

حوادث و رویداد های اخیرکشوربه همکاری حامی هراس افگنان رو به گسترش است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 1 عقرب
حوادث و رویداد های اخیر در کشور به وضاحت می رساند که افراط گرائی در منطقه به همکاری کشور های حامی هراس افگنان رو به گسترش است.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: این حقیقت دیگر قابل تفسیر نیست که افراط گرایی بدون حامیان منطقه ئی و فرا منطقه ئی رو به گسترش می باشد.
حمایت کشور های منطقه و فرا منطقه ئی از هراس افگنان امروز منطقه را دچار بحران ساخته و افغانستان در این بازی خطرناک استخباراتی جوانان خود را با گذشت هر روز از دست میدهد اما آنچه به عنوان تجربه از جنگ چندین ساله در افغانستان بدست آمده است این است که استفاده ابزاری از هراس افگنان سیاست معقول، سنجیده شده و درست نیست ادله بسیار برای بطلان این راهکار وجود دارد.
به گونه مثال کشور های که از هراس افگنان به عنوان ابزار در معادلات منطقه ئی استفاده کرده اند به ملت خود جفا بزرگی را روا داشته اند اگر پاکستان رویداد های که در ان کشور به عنوان حامی هراس افگن در منطقه رخ داده است بیشترین تاوان آن را ملت پاکستان پرداخته اند.
به همین ترتیب هر کشوری که بخواهد از هراس افگنان برای تحقق برنامه های منطقه ئی استفاده کند وضعیت پاکستان را بررسی کند و بعد به حمایت از افراطیت و هراس افگنان بپردازد .
رخداد های جهانی و منطقه ئی به وضاحت نشان داده است که هراس افگنان دوست و دشمن ندارند آنها از فرصت ها و امکانات برای نیل به اهداف منطقه ئی خود از حمایت های استفاده منطقه ئی می کنند.
به هر صورت نباید در گسترش افراطیت تنها به عوامل و انگیزه بیرونی درنگ کرد و از کنار مسایل داخلی آن گذشت.
به همان اندازه که در تقویت هراس افگنی عوامل بیرونی نقش دارند به همان اندازه برخی مسایلی در داخل وجود دارند که فرصت ساز به تقویت هراس افگنی در داخل می گردد. فساد گسترده، فرار از قانون، فرو رفتن در درک چون مسایل حزبی، تنظیمی، قومی و زبانی فرصت ساز به توسعه و گسترش افراطیت گردیده است.
زمانی رئیس جمهور می گوید تعصب مصیبت است باید مقام های دولتی درک کنند که چرا تعصب مصیبت است.
این مسایل اند که اهل دولت باید به آن توجه کنند و نگذارند مصیبت بیشتر خون جوانان ما را بریزد. تحلیل سیاسی.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.