25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ترکیه می خواهد درمشارکت با روسیه سلاح بسازد

ترکیه می خواهد درمشارکت با روسیه سلاح بسازد

انقره – رشیه تودی – 25 سرطان – باختر رجب طیب...

کشته شدن چندین فرد مشهور طالب مسلح در لوگر

پل علم 25 سرطان باختر بیست و دو طالب مسلح به...

مقبره تاریخی ملک سبز علی در لوگر بازسازی می‌شود

مقبره تاریخی ملک سبز علی در لوگر بازسازی می‌شود

پل علم 25 سرطان باختر مقبره تاریخی ملک سبز علی در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


دوشنبه ، 23 دلو 1396 ، 12:31

برای بیشتر از یکصدو چهل هزار نفر در قریه ها فرصت کاری ایجاد شده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/23 دلو/ باختر
تنها از طریق برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی در چهارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات برای بیشتر از یکصد وچهل هزار نفر در کشور فرصت شغل دوامدار مساعد شده است.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی یکی از برنامه های می باشد که وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور رشد اقتصاد روستایی، تقویت تشبثات محلی، افزایش عواید و ایجاد شغل برای زنان و مردان روستایی در کنار سایر برنامه ها عملی کرده است.
بر بنیاد گزارش ارائه شده از طرف وزارت احیا وانکشاف دهات این برنامه 699 قریه را در 24 ولسوالی ولایت های پروان، بامیان ، بلخ، هرات وننگرهار زیر پوشش قرار داده است وفرصت ساز یکصدوچهل هزار شغل در قریه ها شده است.
جمع شدن و پس انداز 340 میلیون افغانی توسط مردم محل در قریه ها بحیث کمک و سهم مردمی در این پروژه یکی از دست آورد های دیگر این برنامه می باشد.
گذشته از آن از طریق این برنامه مبلغ 123 میلیون افغانی به عنوان کمک سرمایه مقطعی برای اتحادیه ها و پس انداز قریه ها توزیع گردیده است و در کنار آن برنامه انکشاف تشبثات مهاجران وعودت کنندگان یک بخش مهم برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی را تشکیل می دهد.
این یکی از چندین برنامه می باشد که از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر رشد روستا ها عملی گردیده است.
موثریت این برنامه ها زمانی عام شمول در روستا و قریه های کشور می گردد، که مردم بیشتر ازگذشته در کنار نهاد های دولتی قرار گیرندو به خاطر رشد روستاها فکر کنند. این مساله بنیاد جنگ افروزان را در قریه ویران می کند.
نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.