05 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خوشبینی شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید

خوشبینی شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید

شهرقندهار۵ ثورباختر شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید...

آوارگی صدها روستا نشین درجریان نبردهای مرگبار طالبان وداعشیان در ننگرهار

آوارگی صدها روستا نشین درجریان نبردهای مرگبار طالبان وداعشیان در ننگرهار

شهرجلال آباد ۵ ثورباختر درحالیکه نبرد ها میان افراد وابسته به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


جمعه ، 4 حوت 1396 ، 13:41

تاپی یک پروژه فارغ از رقابت های وحساسیت های سیاسی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 4 حوت
آغاز کار پروژه تاپی  درافغانستان نه تنها این کشور را وارد چرخه اقتصادی  منطقه یی  می نماید بل اهمیت اقتصادی  واستراتیژیک کشور ما را در سطح  منطقه  وجهان بالا  خواهد  برد.
مفسرآژانس باختر مینگارد:  آغازکار پروژه  تاپی درافغانستان نه تنها  این کشوررا وارد چرخه اقتصادی منطقه می نماید  بل موقف وموقعیت افغانستان  را درهمکاری  وهمگرایی منطقه یی  تقویت نموده  وروزنه امید را برای ثبات پایدار وتقویت اقتصادمنطقه یی بیشتر میسازد.
مردم افغانستان آغاز کار پروژه  تاپی  درکشور مان را یک تحول مهم اقتصادی میدانند که اجماع  کنار آمدان وهمسویی منطقه یی  رادر قبال دارد.
آگاهان امور سیاسی  افغان، پروژه تاپی راتعبیر گفتمان افغانستان به سوی ابادانی  میدانند وبه این  باور اند که تاپی  تنها یک خط برای عبور لوله  گاز نیست بل  درچهارچوب طرح  دهلیز اقتصادی  شمال – جنوب ودرداخل افغانستان تلاش صورت بگیرد تا لوله   گازـ لین برق – خط اهن وفایبرنوری  از یک میسر و درچهار چوپ یک دهلیز اقتصادی  واحد عبور نماید. این امرباعث خواهد  شد  که منابع متعدد  برای  یک هدف واحد به کار بروند. 
اگاهان اقتصادی افغانستان – پروژه تاپی را یک  اقتصاد به چند شاخه تعریف کرده اند  که میتوان هماهنگی میان  سکتور ها و نهاد های زیادی را به میان اورد.
این  به دلایل چون عبور خط فایبر نوری – احداث جاده  وتمدید لین برق – خط اهن میتواند زمینه رشد موازی با پروژه تاپی  را درقبال داشته باشد .
پروژه تاپی نمونه  از تعهد وهمکاری و همسویی منطقه را به  نمایش  میگذارد وثابت  میسازد که اقتصاد وتجارت نمیتواند  ا زسیاست متاثر گردد .
بعضی  ازکشور های  تاپی  درصحنه  سیاسی  با هم میانه خوب ندارند ،مگر درخصوص تاپی دید مثبت  وهمکاری  فعال دارند  و این میتواند برای رفع حساسیت های  سیاسی  هم موثر واقع شود.
ضمنا به کشور های منطقه لازم است تا نسبت به تاپی  دید رقابتی  نداشته باشند وبا ایجاد  های همگون  درصدد سبوتاژ این  نباشند بل  بهتر خواهد بود که  یا با این پروژه   یکجا شوند ویا هم  حسن نیت شان را در امر همکاری وهمسویی منطقه یی  در پروژه های دیگر اقتصادی تبارز دهند .
حرف دیگر که نسبت با اینده پروژه تاپی درمیان کشور های منطقه وجود دارد چگونگی تامین امنیت این پروژه  کلان  اقتصادی است . این مشکل بیشتر در افغانستان  و پاکستان  به چشم میخورد درافغانستان درحالیکه دولت  ومردم  این کشور از امنیت پایدارپروژه تاپی سخن میگویند – مخالفان مسلح  هم باید بدانند  که انکشاف و هویت افغانستان وابسته  به پروژه  های بزرگ اقتصادی منجمله پروژه تاپی است .اعتماد وباور جهانیان درخصوص عملکرد مردم ما درقبال همچو پروژه  ها شکل میگیرد انها باید پروژه تاپی نه تنها یک پروژه   ملی  بدانند بل مکلفیت های خود را در خصوص حراست و حفاظت ازان درک کنند  حداقل از مزاحمت های امنیتی  خود داری  نمایند  وثابت سازند  که مردمان افغان  متعهد به ارزش ها ی ملی وبشری اند . تحلیل سیاسی .

Last modified on شنبه ، 5 حوت 1396 ، 05:17

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.