01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


شنبه ، 15 ثور 1397 ، 11:33

نگرانی پاکستان از کاهش تجارت با افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 15/ ثور
اتاق تجارت وصنایع ایالت خیبرپشتونخوا پاکستان از کاهش و یاهم قطع عامل روابط تجاری میان پاکستان وافغانستان هشدار میدهد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، اتاق تجارت و صنایع ایالت خیبر پشتونخوا میگوید که تجارت افغانستان و پاکستان دربندر تورخم کاهش چشمگیر یافته است و در صورت ادامه این وضعیت شاید تجارت میان دوکشور به کلی ختم شود.
زاهد الله شینواری رییس این اتاق میگوید رویکرد سختگیرانه تجارتی پاکستان نسبت به افغانستان و تنش میان کابل و اسلام آباد سبب انسداد دروازه تورخم شده است ، دلایل عمده بروز این وضعیت است .
وی یاد آور شده است که رویکرد تجارتی حکومت پاکستان نه تنها تاجیران را خساره مند ساخته است بلکه عواید ملی را نیز ضربه زده است چون حکومت مالیات گمرکی را ازدست داده است اگر حکومت پاکستان رویکرد فعلی تجارتی خود را با افغانستان بازنگری نکند تجارت میان دوکشور ختم خواهد شد.
شینواری هشدار داده است که تاجران افغانستان با ایران ، هند ، چین و سایر کشورها تجارت خواهندکرد.
این درحالی است که به گفته مقام های تجارتی افغانستان اکنون ایران به بزرگترین شریک تجارتی افغانستان م بدل شده است و درسال گذشته خورشیدی ارزش تبادلات تجارتی میان دوکشور به بیش از دو میلیارد دالر میرسید.
دراوج تجارت میان افغانستان وپاکستان نرخ مجموعی تجارت میان دوکشور به 7/2 میلیارد دالر می رسید . اما به گفته مقام  های افغانستان درسال گذشته حجم تجارت میان دوکشور فقط 3/1 میلیارد دالر بود رییس اتاق تجگارت و صنایع ایالت خیبر پشتونخوا درحالیکه کاهش تجارت افغانستان ابراز نگرانی کرد که پاکستان همیشه تلاش کرده است تا به تجارت با افغانستان رنگ وبو سیاسی بدهد .
این کشور تجارت و ترانزیت دربرابر افغانستان به عنوان حربه استفاده می نماید  و تلاش دارد تا از این طریق دولت افغانستان را وادارد تا به خواست های پاکستان تن دهد.
یکی از خواست های پاکستان کاهش تجارت و حتا روابط سیاسی با هند است . مگر دولت افغانستان درسالهای اخیر با دریافت راههای بدیل به این زورگویی ها و خود کامگی های پاکستان پاسخ داه است .
افغانستان بندر چاه بها ر که به عنوان دریچه افغانستان به دریا یاد میشود بخشی از این تلاش ها است .
همچنان افغانستان از مسیر ترکمنستان آذربایجان با کشور های دیگر وارد معاملات ترانزیتی شده ایجاد دهلیز های هوایی با هند ، الماتا ، قزاقستان ، ترکیه ...نیز در صدور امتعه افغانی ، بیرون از کشور موثر تمام گردیده .
همه اینها باعث شد تا افغانستان ازوابستگی ترانزیتی و تجارتی با پاکستان رهایی یابد و حالا پاکستان است که انزوا را تجربه میکند که عامل آن سیاست های کوتاه نگرانه زمامداران پاکستانی است و حل این مشکل نیز وابسته به تصمیم آنهاست .  ختم/ شوخک – عبدالخالق

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.