28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکتر فیروزالدین فیروز: جایزه  تعلق به تمام مردم افغانستان است

داکتر فیروزالدین فیروز: جایزه تعلق به تمام مردم افغانستان است

کابل 28 دلو باختر هیئت رهبری وزارت صحت عامٖۀ ، از...

فی انس طلا 1321دالر عرضه می شود

فی انس طلا 1321دالر عرضه می شود

کابل 28 دلو باختر فی انس طلا در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


دوشنبه ، 17 ثور 1397 ، 12:47

تاکنون یک ملیون و دوصدو چهل وهفت هزارو چهارصدونودو چهار تن برای انتخابات ثبت نام کرده اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 17 ثور باختر
در نزدیک ازچهارهفته ا زاغاز روند ثبت نام رایدهنده گان ، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند  تا کنون بیشتراز یک ملیون ودوصدوچهل وهفت هزار تن درسراسرکشور ، برای شرکت درانتخابات شورای ملی و  شورا های ولسوالی ها ثبت نام  کرده اند .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : بربنیاد گزارش های منتشرشده توقع میرفت روند ثبت رایدهنده گان برای انتخابات آینده کشور درمراکز ولایت ها حد اقل درمعیاد تعیین شده به بیش از پیچ ملیون تن برسد .
درحالیکه ازاغازروند ثبت نام رایدهنده گان که از25 حمل اغازشده اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خوشبین اند  که رقم ثبت رایدهنده گان چنان که توقع میرود ،بلند خواهد رفت و استقبال مردم باوجود تهدید های امنیتی قوس صعودی را خواهد پیمود .
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که تا کنون  رقم ثبت نام رایدهنده گان درسراسر کشور به یک ملیون ودوصدو چهل و هفت هزارو چهارصدونودوچهار تن رسیده است که ازاین میان سه صدو بیست ویک هزاروهفتصد وچهل ویک تن ان زنان اند وبیست وهفت هزاروسه صدونود هفت تن دیگرشان  کوچیان میباشد
به گفته مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات  بیشترین ثبت نام رایدهنده گان را ولایت  کابل که چهارصدو چهل ونوهزاروپنچصد وچهل وچهار تن است تشکیل میدهد وکمترین ثبت نام رایدهنده گان را ولایت نورستان با دوهزارچهارصدوهفتادو پنچ تن دارا است.
امکان دارد مدت ثبت نام  رای دهندگان برای  سه الی چهار هفته دیگر تمدید شود واین یک اقدام خوب برای آنان اند که تا هنوز در این پروسه ملی اشتراک نکرده اند.   جاوید روشان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.