01 ??? 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صنعت دوبلاژگری با لهجه هراتی در هرات آغازشد

صنعت دوبلاژگری با لهجه هراتی در هرات آغازشد

شهرهرات /۱ حوت /باختر به تازگی یکی از تلویزیون‌های خصوصی در...

هشت طالب مسلح در قندهار کشته شدند

هشت طالب مسلح در قندهار کشته شدند

قندهار/۱ حوت /باختر هشت طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها...

تلفات سنگین هراس افگنان در ننگرهار

تلفات سنگین هراس افگنان در ننگرهار

جلال آباد/ ۱ حوت /باختر چهارده هراس افگن در تازه ترین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

29 دلو
کابل باختر – 29 دلو
شماری از روز نامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ،در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را در مورد رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند .
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که پولیس ترافیک یکهزار عراده موتر سایکل بدون اسناد را توقف داده است .
این روزنامه سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان علاج واقعه را پیش از وقوع آن باید کرد ، نوشته وآورده است . باآنکه تاحال نیروهای  خارجی در افغانستان حضور دارند وسال 2014 با ما فاصله دوازده ماهه دارد ،با آن هم نشانه هایی برچشم  می خورد که خوشبینی درمورد بهبود وضعیت امنیتی درکشور دلگرم کننده نیست،حتی دربخش های از مناطق کشور بد امنیتی بدتر شده است . این سخن به معنای آن نیست که آرمان ملی به بزرگ بینی دشمن یعنی طالبان متوصل شده است .
بلی آرمان ملی باور دارد که نیروهای امنیتی افغانستان بسیار نیرومند تر از طالبان هستند ونیرومند تر خواهد شد ولی تلاش های دشمن در زمستان امسال بیشتر است واین کار غیر منتظره بوده است .
تسلیم شده گان، مسوولان حکومت را فریب می دهند ،خانه های پناهند گان افغان  درایران تلاشی می شود ،از جمله عنوان های می باشد که روزنامه آرمان ملی درصفحه اول نشر کرده ودر سایر برگهای شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است .
اما روزنامه ماندگار دربرگ نخست از حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده ،2014 هفت میوه خوردن می رویم !به نوشته این روزنامه :آقای کرزی طالبان را فرزندان نادان افغانستان خطاب کرد وگفت،طالبان تفنگش وفکرش از بیرون است ،خودش ازافغانستان است ومسلمان است واز نادانی خود واز بیچاره گی خود استعمال می شود .
ماندگار همچنان درصفحه اول شماره امروزی زیرعنوان ،المان میزبان نشستی برای تامین صلح در افغانستان ،نوشته ،کنفرانس صلح درآلمان به ابتکار (کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان) به تاریخ 21 ماه اپریل برگزارخواهدشد . یکتن از برگزار کننده گان این کنفرانس به رادیوآشنا گفته است که درین کنفرانس نماینده گان گروه های طرفدار صلح افغانستان اشتراک می کنند .
کابل بانک به فروش گذاشته شد، سکوت بس است ! وزارت صحت عامه: 87 شفاخانه خصوصی را مسدود کرده ایم از جمله عنوان های می باشندکه روزنامه ماندگار درصفحه اول شماره امروزی نشرکرده است .
به همین ترتیب روزنامه وحدت دربرگ نخست از قول رئیس جمهور کشور درخطاب به جامعه جهانی نوشته ،زود بیرون شوین ،این روزنامه همچنان از قول رئیس جمهور نوشته، ما صاحب ومالک کشورهستیم امریکایی ،جرمنی ،فرانسوی و... مالک اینجا نیستند بلکه اینها آمده  اند ومیروند زود بیرون شوین که به جهان نشان بدهم که ماخانه خود را نگاه کرده میتانیم. آقای کرزی تاکید کرد ،برایش ثابت شده که سلاحی که طالبان به دوش دارند ،سلاح بیرونی ها است واز طالبان یک باردیگر خواست  که دست از جنگ وخشونت بردارند .
فروش کابل بانک جدید آغاز شد ،هشدار نهادهای مدنی همسو در باره بی توجهی به آزادی بیان ،از جمله عنوان های می باشد که روزنامه درصفحه اول نشر کرده است .این روزنامه درصفحه دیگر شماره  امروزی دنبال سایر مطالب شده است .
اما روزنامه سخن جدید ،درصفحه اول ازقول حامدکرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان نوشته ،2014 سال "هفت میوه خوری "افغانها  خواهد بود .
این روزنامه درادامه نوشته ،رئیس جمهور کرزی روزشنبه 28 دلو به تمامی نظامیان دستور دادکه پس از این هیچ نظامی افغان حق ندارد  از نیروهای خارجی مستقر درکشور کمک هوایی درخواست کند .
اسناد داوطلبی کابل بانک ،ارزیابی می شود .برنامه آموزشی دویچه وله از طریق موبایل ،اتريش افغانستان را پس از سال 2014 کمک می کند ،ازجمله عنوان های اندکه روز نامه سخن جدید درصفحه اول نشر کرده است .
به همین ترتیب روزنامه های انصاف ،هشت صبح ودیگران ،درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند ویا دنبال نشر سایر مطالب شده اند .        

?????? ، 29 ??? 1391 ، 11:19

تبصره

کابل باختر/ 29/ دلو
سخنان دیروز حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، باردیگر این نکته را واضح میسازد که نیروهای امنیتی افغان میتوانند خود روند صلح و تامین امنیت درکشور را مدیریت نمایند.
مبصر آژانس باختر مینگارد : حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز درحضور افسران و دانشجویان جوان اکادمی عالی نظامی افغانستان باردیگر براین نکته تاكید کردکه سال 2014 زمانیکه نیروهای خارجی این کشور را ترک می نمایند فصل جدیدی  در زندگی سیاسی افغانها گشوده خواهد شد .
او گفت نیروهای امنیتی کشور مصمم اند تا تمام مسوولیت های امنیتی را درکشور به عهده گیرند و از ارزش های ملی دفاع نمایند . ضمناً او از تدابیر و اقداماتي سخن گفت که برای کامیابی این پروسه روی دست است .
حامدکرزی که با اطمینان خاطر صحبت میکرد، منسوبان نهادهای امنیتی کشور را مخاطب قرارداد و از آنان به عنوان نگهبان خاک و سرحدات کشور یاد نموده یاد آورشد که در حضور چنین فرزندان شجاع دیگر برای دفاع از این سرزمین به عساکر خارجی نیاز وجود ندارد، آقاي كرزي به اين باور است كه در مدت ده سال گذشته درساحات مختلف منجمله باز سازی و گسترش نهادهای امنیتی پولیس واردو پیشرفت های وجود داشته است .
کرزی درسخنان دیروز خود باردیگر برخی از رسانه های را به باد انتقاد گرفت که با نشر اکاذیب میکوشند تا سالهای بعد از 2014 را برای مردم ما وارونه جلوه دهند در حالیکه با خروج نیروهای خارجی بهانه و عوامل جنگ درکشور ازمیان میرود وافغانستان مسیر مناسب پیشرفت و تحول را درپیش خواهدگرفت .
حرف دیگر که حامدکرزی به آن توجه داشت، رشدظرفیت کاری درنهادهای امنیتی بود. این گفته ها درحالی بيان میشودکه افغانستان قبل از پیروزی مجاهدین صاحب یک ارتش قوی و نیرومند بود، مگر توطيه های بیرونی که دروجودجنگ های تنظیمی شکل گرفت، این امکانات  را از افغانها گرفت . این سخنان رییس جمهور که میگوید کشورهای وجود دارند که نمیخواهند تا افغانستان صاحب یک ارتش قدرتمند باشد و افغانها خود برای ایجاد چنین یک نیروی تلاش نمایند این انگیزه را میدهد که ما نباید به فکر حمایت و کمک های خارجی باشیم .
زیرا چنین کمک ها و حمایت ها با اهداف معین دنبال میشود، گذشته نشان داده است که بیشتر مداخله بیرونی و حمایت آنان از جریان های مشخص سیاسی، کشور ما را ویران نمود و ما نباید بیش از حد متکی به خارجی ها باشیم .
ازطرف دیگر واکنش و عکس العمل مقامات افغان منجمله حامدکرزی رییس جمهوری کشور دربرابر ادامه کشتار افراد ملکی درجریان عملیات های نظامی میتواند قابل دقت باشد . قتل افراد ملکی درجریان عملیات های نظامی به یک مشکل جدی میان دولت افغانستان و نیروهای بین المللی تبدیل شده است .
این نگرانی در گفته های دیروز حامدکرزی بازتاب جدی داشت تا سرحد که رئیس جمهوری کشور حکم کرده است منبعد دیگر نیروهای افغان در هیچ حالت نمیتوانند از نیروهای خارجی طالب کمک هوایی شوند، درچنین عملیات ها بیشتر افراد ملکی آسیب دیده اند . این تصمیم میتواند نقش نیروهای خارجی را درعملیات های نظامی بیشتر کاهش دهد زیرا دولت افغانستان برظرفیت سازی و اداره عملیات های نظامی از جانب افغانها تاکید دارد و قرار است تا بهار سال آینده تمامی چنین مسوولیت ها به افغانها سپرده شود.
مگر حرف که باید دراینجا باز گو گردد آماده ساختن نیروی هوایی کشور برای انجام آن ماموریت های است که تاکنون از سوی نیروی هوایی قوت های بین المللی انجام میشود . نیروی هوایی کشور تاکنون فاقد چنین یک ظرفیت است این بردولت افغانستان برمیگردد که این خلا را چگونه پرنماید .

ایبک / باختر/ 29/ دلو
مسوولان شفاخانه ولایتی سمنگان میگویند درسالجاری بیش از هشتادو پنج هزار باشنده در اين شفاخانه تحت تداوی قرارگرفته اند.
منصور ساویز رییس شفاخانه ولایتی سمنگان به آژانس باختر گفت ، این شفاخانه با داشتن هشتاد بستر دارای بخش های عاجل ، داخله ، جراحی ، سوء تغذی اطفال ، صحت روانی ، دندان ، رهنمای خانواده، بانک خون ، گراف قلب ، اکسيری ، لابراتوار و معاینات تلویزیونی میباشد و یکصدو چهل و هفت داکتر و سایر کارمندان صحی درآن بخشها مصروف عرضه خدمات صحی اند.
وی اضافه کرد، طی ده ماه گذشته سالجاری بیش از هشتادو پنج هزار مریض به این شفاخانه مراجعه نموده که از جمله پنج هزار و هشتصد آن داخل بستر ، یکهزار وپنجاه مریض عملیات ، دوهزار و هشتصد خانم ولادت داده شده و ازیکصد و چهل طفل سوء تغذی مراقبت های صحی صورت گرفته است .
ساویز علاوه کرد ، در این مدت هشتصدوپنجاه ونه زخمی رویدادهای ترافیکی تداوی شده اند .
داکتر گل مکی متخصص بخش نسایی ولادی شفاخانه ولایتی سمنگان میگوید ، بخش نسائی ولادی تجهیز با وسایل طبی بوده و مسوولان بخش شب و روز درخدمت مریضان قرار دارند که روزانه از ده الی دوازده زن را بطور نورمال ولادت می نمایند .
ثریا خانمی که به خاطر فشار بلند و تکلیف قلبی دراین شفاخانه دربستر قراردارد از عرضه خدمات صحی ، برخورد داکترها ووضعیت لوژستیکی ابراز رضایت کرد.

قندهار / باختر/ 29/ دلو
دهها تن از خبرنگاران درولایت قندهار به شفاخانه میرویس شهر قندهار رفته وبرای قربانیان جنگ خون اهدا کردند.
جاوید فیصل مسوول دفتر رسانه های ولایت قندهار به آژانس باختر گفت دهها خبرنگار رسانه های دولتی و خصوصی به منظور کمک و همکاری به قربانیان جنگ در ولایت قندهار خون اهدا کردند.
به گفته فیصل هدف ازاین برنامه همکاری و تلاش به خاطر نجات زندگی کسانی که درجنگ ها زخمی میشوند ، بوده و ازطرف دیگر روشن ساختن اذهان سایر اقشار جامعه برای ترویج فرهنگ خون دادن به نیازمندان میباشد.
به گفته وی با تطبیق این برنامه ازیک طرف برای مریضان کمک میشود و ازطرف دیگر حیات انسان با دادن چند قطره خون از مرگ نجات می یابد .
وی گفت که در کل مقدار ده هزار سی سی خون اهدا گردید و از تمام مردم و نهادهای جامعه مدنی خواست تا بادادن خون حیات نیازمندان را از مرگ نجات داده و ازطرف دیگر دین ایمانی و وجدانی خود را ادا نمایند.
احمدشاه سایل مسوول یک کمپنی تولید فلمسازی به آژانس باختر گفت ، امروز ما نهایت خورسند هستیم که برای نیازمندان خون میدهیم .
وی به کسانیکه هموطنان بی گناه مارا به مصیبت دچار میسازند گفت، با تطبیق این برنامه فرق میان ما و شما دهشت افگن ها این است که شما هاخون میریزانند و به به بشرضرر میرسانيد و مابادادن خون حیات می بخشیم .

?????? ، 29 ??? 1391 ، 10:11

وضع هوای کشور

کابل 29دلوباختر
اداره هواشناسي وضع جوي بعضي از مناطق كشور را در 24 ساعت آينده بر اساس سانتي گريد چنين راپور داده است.
كابل، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (11) پائينترين منفی (4).
هرات، آسمان ابرواحتمال بارنده گی بلند ترين درجه حرارت(18) پائينترين (1).
جلال آباد، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (19) پائينترين (6).
قندهار، آسمان ابروامکان بارنده گی بلند ترين درجه حرارت(15)پائينترين(5).
مزار شريف، آسمان نیمه ابر بلندترين درجه حرارت (15) پائينترين (4).
کندز، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (16) پائينترين  (6).
غزني، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (5) پائينترين منفی(5).
باميان، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (2) پائينترين منفی (11).
فيض آباد، آسمان ابرواحتمال بارنده گی بلند ترین درجه حرارت (9) پائينترين (2).
سالنگ شمالي،‌ آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت منفی (6) پائينترين منفی (14).
سالنگ جنوبی آسمان نیمه ابر بلندترین درجه حرارت منفی(3) پائینترین منفی (9).
فراه، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (15) پائينترين  (6).
خوست، ‌آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (15) پائينترين (4).
ميمنه‌،‌‌ آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (14) پائينترين (2).
لشكرگاه، آسمان ابرواحتمال بارنده گی بلند ترين درجه حرارت (18) پائينترين (6).
شبرغان آسمان نیمه ابربلندترین درجه حرارت(13)  پائینترین(4).
طلوع آفتاب فردا در كابل به ساعت (6) و (37) دقيقه و غروب آن به ساعت (5) و (5) دقيقه صورت مي گيرد.

?????? ، 29 ??? 1391 ، 10:09

پنج شورشی مسلح کشته شد

کابل باختر/ 29/ دلو
پنج مخالف مسلح درجریان نبرد با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.
دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، نیروهای امنیتی افغان درجریان 24 ساعت گذشته شش مورد عملیات تصفیوی را درمربوطات ولایت های ننگرهار ، خوست ، میدان وردک ، هرات و هلمند راه اندازی نموده که درنتیجه پنج مخالف مسلح کشته و پانزده مخالف دیگر گرفتار شد.
همچنان درجریان انجام این عملیات ها مقداری جنگ افزار یک عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاری نیز بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.

?????? ، 29 ??? 1391 ، 07:58

ارزش پول افغانی

کابل/ 29/باختر
به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.
یک دالر امریکایی خرید 60/52 افغانی فروش 70/52 افغانی
یک پوند انگلیسی خرید 20/81 افغانی فروش 30/81 افغانی
یک یورو خرید 20/70 افغانی فروش 30/70 افغانی
یک درهم امارات خرید 25/14 افغانی فروش 30/14 افغانی
یک ریال سعودی خرید 90/13 افغانی فروش 95/13 افغانی
هزار کلدار هندی خرید 990 افغانی فروش 1000 افغانی
هزار کلدار پاکستانی خرید 528 افغانی فروش 529 افغانی
هزار تومان ایرانی خرید 60/14 افغانی فروش 70/14 افغانی

كابل29دلو باختر
دوکتور رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی قبل از ظهر ديروز با مایکل سپیندلیگر معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه اتریش، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد، معاون صدر اعظم اتریش از مهمانوازی حکومت افغانستان قدردانی نموده و به تداوم کمک های کشورش در راستای آموزش پولیس و بخش امنیتی افغانستان تعهد نمود. وی گفت که اتریش در مدت 3 سال، 6 میلیون یورو به حکومت افغانستان کمک خواهد نمود.
سپس مشاور امنیت ملی با یاد آوری از دست آورد های افغانستان در عرصه های مختلف، از کمک های کشور اتریش قدردانی نمود.
دکتور سپنتا در رابطه به مسایل امنیتی و پیشرفت ها در زمینه گفتگو های صلح صحبت نموده، افزود که تا ختم مرحله چهارم انتقال، نیروهای امنیتی افغانستان، امنیت بیشتر از 80 در صد خاک این کشور را تأمین خواهند نمود. دولت افغانستان تلاش می نماید تا انتقال اقتصادی و اجتماعی همزمان با انتقال امنیتی به پیش برود.
مشاور امنیت ملی افزود که تداوم حضور نیرو های خارجی در افغانستان پس از 2014 به منظور آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود.
معاون صدر اعظم اتریش در اخیر از تعهد کشورش در راستای پیشرفت دموکراسی و تأمین امنیت در افغانستان صحبت نموده و به تداوم روابط میان دو کشور پس از 2014 نیز تأکید نمود.

كابل29 دلو باختر
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی در شهر کویته را که در اثر آن تعدادی زیادی از مردم اهل تشیع کشته و زخمی شدند، شدیداً تقبیح کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، قرار گزارش ها عصر ديروز در اثر انفجار بمب در بخش شعیه نشین شهر کویته پاکستان، ۴۷ نفر کشته و ۲۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.
رئیس جمهور کشور ضمن تقبیح شدید این عمل تروریستی، عاملین آنرا دشمنان صلح و آرامش منطقه دانسته، یکبار دیگر بر تلاش های مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه تروریزم،  تاکید کرد.
حامد کرزی مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز می کند.

کابل باختر/ 29/ دلو
اطلاعیه پوهنتون پولتخنیک کابل
به اطلاع تمام فارغان انستیتوت های مسلکی که قبلاً فورم شمول امتحان کانکور اختصاصی پوهنتون پولتخنیک کابل را اخذ و طی مراحل نموده اند رسانیده میشود ، که کارت های شموليت امتحان کانکور اختصاصی مسلکی ها از فردا دو شنبه 30 دلو الی چهار شنبه 2 حوت سال روان در آمریت امور محصلان پوهنتون پولتخنیک کابل توزیع میگردد و ساعت یک بعداز ظهر روز دوشنبه 7 حوت سالروان امتحان برگزار میشود ، داوطلبان درروز امتحان اصل تذکره تابعیت همراه با کارت شمول امتحان را با خود داشته باشند .