25 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جسد دو دختر در پروان یافت شد

جسد دو دختر در پروان یافت شد

چاریکار/ 25 اسد/ باختر جسد دو دختر ناوقت دیشب در نزدیکی...

چهارده طالب مسلح در بادغیس کشته شدند

چهارده طالب مسلح در بادغیس کشته شدند

قلعه نو/25 اسد/ باختر چهارده طالب مسلح دیروز در بخش هایی...

سرک حلقه یی غرب کشور به زودی افتتاح می شود

قلعه نو /25 اسد/ باختر کار ساختمان و قیر ریزی سرک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل باختر/ 6/سنبله
حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان سفری دیگری را به پاکستان انجام داد. سفر کرزی به پاکستان درحالی انجام شد که روابط دوکشور افغانستان و پاکستان دستخوش برخی تحولات نامیمون بود ادامهء حمایت پاکستان از طالبان تخطی های سرحدی و عدم همکاری آن کشور درراستاي تامین صلح منطقه يی عواملي بود که درز وکشیده گی میان دوکشور را عمیق تر ساخته بود. دروجود چنین مشکلات حامدکرزی ابتكار عمل را دردست گرفت و به پاکستان رفت تا موضع دولت افغانستان را درقبال وضعیت کنونی بیان نماید.
سفر حامدکرزی به پاکستان برای یک روز برنامه ریزی شده بود مگر موصوف بنابر تقاضا مقامات پاکستانی یک روز دیگر هم درپاکستان باقی ماند این میرساند که مسایل عمده وجدی درمذاکرات وجود داشته که حل آن به مشوره و مباحثات بیشتر نیاز داشت .
با آنکه دررابطه به نتایج سفر حامدکرزی درپاکستان جزئیات داده شده و تبصره ها پیرامون آن چند گونه است ریاست جمهوری افغانستان آن را سازنده و با اهمیت خواند و تذکر داده که چگونگی مذاکرات طالبان با شورای عالی صلح و مسایل امنیتی درمحور این مذاکرات بود و مقامات پاکستانی برای تطبیق عملی آن وعده همکاری داده اند.
سفر کرزی به پاکستان در رسانه های آن کشور نیز بازتاب وسیع یافت و خوشبینی هانسبت به این سفر وجود داشت.
آگاهان سیاسی پاکستان  نیز سفر رییس جمهور افغانستان را به پاکستان تحلیل کرده خواستار تحقق وعده های مقامات پاکستانی شدند.
دفترنخست وزیر پاکستان با صدور بیانیهء اعلام کرد کرزی و نوازشریف درباره اوضاع امنیتی منطقه گفت وگو کردند.
نوازشریف دراین دیدار گفت: " پاکستان و افغانستان برای برقراری صلح درمنطقه باید همکاری نزدیکی داشته باشند." نخست وزیر پاکستان تاكید داشته امنیت و آینده پاکستان ازجهات مختلف با امنیت و آینده افغانستان پیوند خورده و پاکستان برای افغانستان صلح جو ، با ثبات و یکپارچه اهمیت قایل است نوازشریف همچنین از ارادهء محکم و صادقانهء پاکستان از صلح و آشتی درافغانستان ياد آور شد و گفت: منطقه ده ها سال است که شاهد کشمکش و بی ثباتی بوده و ثبات در افغانستان را عامل ثبات درپاکستان خوانده است .
جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی دررابطه به نتایج سفر حامدکرزی به پاکستان به خبرنگار آژانس باختر گفت: سفر اخیر رییس جمهورکرزی که به پاکستان بنابه دعوت نخست وزیر آن کشور صورت گرفت از دیگر سفرهای گذشته آقاي كرزي متفاوت بود.
دراین سفر مقامات پاکستانی خصوصاً اشفاق کیانی رییس ارتش وعده سپرده است که مذاکرات مستقیم را با طالبان فراهم می نماید تا در افغانستان صلح و امنیت برقرار شود حال ما امیدوار هستيم که این وعده ها عملی شود.
همچنان روی بعضی از برنامه هاي اقتصادی نیز توافقات صورت گرفت مگر وحید مژده آگاه مسایل سیاسی به سفر حامدکرزی به پاکستان از دید دیگر نگاه میکند.
وي مي گويد: سفر اخیر رییس جمهور کرزی دررابطه به صلح و مبارزه با تروریزم هیچ گونه دست آورد نداشته است زیرا تمرکز حکومت افغانستان دررابطه به صلح و مبارزه صادقانه با تروریزم بود اما حکومت پاکستان تمام تمرکز شان را به برنامه های طولانی اقتصادی معطوف ساختند که در روزاول سفر تعهد صورت گرفت.
مژده گفت : افغانستان در شرایط حساس به سر مي برد به صلح و امنیت نیاز دارد اما نواز شریف منحیث یک تاجر با در نظر گرفتن منافع کشورش برنامه های اقتصادی را در اجندای نخست گرفت هدف از تمرکز پاکستان دررابطه به برنامه های قضایای رقابت با هندوستان بوده زیرا هند دربخش های اقتصادی افغانستان کمک نموده است.
درحقیقت سفر اخیر رییس جمهورکه به هدف صلح امنیت و کشاندن طالبان به میزمذاکره صورت گرفت، کدام دست آورد قابل ملاحظهء  درقبال نداشته است .
ویدا احمد فعال جامعهء مدنی نیز هم عقیده با وحید مژده است او به خبرنگار آژانس باختر گفت ، درتمام سفر های رییس جمهور نه تنها درپاکستان بلکه در سایر کشورها توافقات صورت گرفته است اما هیچ  کدام نتیجهء در قبال نداشته است و این توافقات که درعرصه های مختلف درسفررییس جمهور صورت گرفت هیچ گونه عملی نخواهد شد و نتیجه مثبت نخواهد داشت تمام این توافقات به روی کاغذ باقی خواهد ماند و بازهم در بخش تجارتی و امنیت مشکلات وجود خواهد داشت.
یک عضو شورای ملی دررابطه به سفر حامدکرزی به پاکستان دیدگاه دیگری دارد او برخلاف وحید مژده فعال جامعه مدنی میگوید که سفر اخیر کرزی متمایز ازسفر های دیگر موصوف به پاکستان است . پاکستان شاهد دگرگونی های مثبت سیاسی است ضمناً برخورد و دیدگاه جامعه جهانی با پاکستان تغییر کرده ، سیاسیون و نظامیان در آن کشور میدانند که درسمت حرکت نمایند که آینده سیاسی کشورشان تضمین گردد دیگر وقت ماجراجویی ها سپری شده است بدون شک حامدکرزی موضع قوی دولت افغانستان را بیان داشته و پاکستانی ها را متوجه نکاتي ساخته که درگذشته برای آنان بی ارزش بوده و يا آن را در ضديت به منافع خود ديده، كاري نمي كردند. این عضو شورای ملی از سیاسیون و منتقدان نظام میخواهد که فرصت دهند تا زمان ثابت سازد که پاکستان همکاري خواهد كرد و یا باز هم عقب نخود گم شده شان خواهند رفت .
وي سفر کرزی را به پاکستان موفقیت آمیز میخواند که در باره نتایج آن کمتر گفته شده زیرا بازگو نمودن تمامی جزئیات و نتایج امکان پذیر نیست .
آنچه بازگو گردید دیدگاه و نظر چند صاحب نظر بود که تحولات و انکشافات منطقه را دنبال میکنند . مگر حرف مهم در اینجا چگونگی شکل یافتن تحولات در آینده است زیرا پاکستان همیشه با چهره پر از امید وبیم در برابر افغانها ظاهر گردیده، امید است که این بار تکرار حرف های گذشته نباشد افغانستان و پاکستان در مشارکت و همکاری با هم بتوانند ثبات منطقه يی را در کشور اعاده نمایند.

کابل باختر/ 6/ سنبله
شانزده تن از افسران پولیس اناثیه کورس رهبری و اداره را به پایان رسانیده سند فراغت بدست آوردند.
دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد . این افسران پولیس بعداز سپری نمودن یک کورس سه ماه آموزش دربخش رهبری و اداره از اکادمی پولیس سند فراغت بدست آوردند.
پاسوال سید نورالله قوماندان اکادمی پولیس ضمن توزیع تصدیق نامه ها به فارغان روی ضرورت جذب طبقه اناث به پولیس و مسوولیت های که در ساحه آموزش وکار برای آنها مساعد گردیده معلومات داد.

خوست 6 سنبله باختر
دادگاهی درولایت خوست مردی را به اتهام آدم ربایی به هفت سال بند محکوم به مجازات کرد.
محمد ولی متهم است که چندی قبل یک کودک را ازمربوطات خوست ربوده بود.
قضاوت پوه عبدالتواب رییس دادگاه استیناف ولایت خوست به آژانس باخترگفت که آنان با درنظرداشت شواهد واسناد موجود این مرد را مجرم شناختند و وی را به هفت سال بند محکوم به مجازات کردند.
درین حال فرد متهم فیصله ی دادگاه را غیرعادلانه خواند وخواهان تجدید شد.

كابل ـ 6 سنبله باختر
کمک نقدی مقام عالی ریاست جمهوری توسط هیئت اداره امور به اعضا و مسوولین تیم ملی فوتبال افغانستان، اهدا گردید
به اساس معلومات ریاست اطلاعات اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی مساعدت نقدی یکصدهزار افغانی را برای هر یک از 29 تن عضو و مسوول تیم ملی فوتبال افغانستان منظور نمود.
این مساعدت نقدی جهت تشویق هرچه بیشتر و همه‌جانبه‌ی تیم ملی فوتبال افغانستان، توسط مقام عالی ریاست جمهوری، صورت پذیرفته است.
سید احسان طاهری، رئیس اداره نظارت و ارزیابی و رحمت‌الله منگل رئیس اداره مکافات اداره امور و دارالانشای شورای وزیران طی محفلی در مقر فدراسیون فوتبال افغانستان، ضمن قرائت حکم مقام عالی ریاست جمهوری و تقدیم مراتب سپاسگزاری آن مقام و اداره امور، کمک نقدی یکصد هزار افغانی مقام عالی ریاست جمهوری را برای هر یک از 29 تن عضو و مسوول تیم ملی فوتبال کشور اهدا نمودند.     
تیم ملی کشور، پس از کسب پیروزی پرگول در مقابل تیم ملی فوتبال پاکستان که به تاریخ 29 اسد سال روان در کابل برگزار گردیده بود، به تاریخ 6 سنبله وارد نیپال گردیده و در مسابقات جام ملت‌های جنوب آسیا اشتراک می‌نماید.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران از بارگاه خداوند متعال، پیروزی و کسب لقب قهرمانی فوتبال جنوب آسیا را برای تیم ملی فوتبال افغانستان استدعا می‌دارد. همچنین، از ملت قهرمان افغانستان تقاضا دارد تا در عرصه‌ی ورزش و ارایه‌ی پیام‌های صلح و دوستی مردم افغانستان از آن طریق، تیم‌های ورزشی افتخارآفرین خویش را تقدیر و حمایت معنوی و مادی نمایند.

كابل 6 سنبله باختر
شورای اجتماعی اقوام گجور بعداز ظهر امروز با محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور دیدار و برخی از مشکلات شان را با ایشان درمیان گذاشتند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر خبر می دهد،در این دیدار موسفیدان و بزرگان قوم گجور خواهان تطبیق فرمان ریاست جمهوری مبنی بر اعطای نمرات رهایشی به این اقوام در مرکز و ولایات کشور، ایجاد کلینک های صحی، اعطای بورسیه تحصیلی و  سهولت لیليه برای محصلین قوم گجور شدند.
آنان خواهان رسیدگی به مشكلات آوارگان قوم گجور شدند که ناشی از ظلم زورمندان محلی در ولایت تخار بیجا شده اند. موسفیدان قوم گجور همچنین خواستار مشارکت افراد تحصیل کرده این قوم در ساختار حکومتی شدند .
آنان با اشاره به متضررین این قوم در حوادث طبیعی، خواهان رسیدن کمکهای کمیته ملی مبارزه با حوادث به مستحقین واقعی آن شدند.
در این دیدار محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور قوم گجور را یکی از اقوام شجاع، سخت کوش و زحمت کش مردم افغانستان می¬باشد. معاون دوم رئیس جمهور اظهار داشت که از نزدیک در جریان محرومیت های این قوم قرار دارد.
وی همچنین ضمن تبریک گفتن تشکیل شورای اجتماعی اقوام گجور به دیدار کنندگان، بر تقویت و تحکیم هرچه بیشتر این شورا تاکید نمود.
معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به اینکه در فصل جدید فضای خوبی در جهت رشد و ترقی همه مردم افغانستان بوجود آمده است تصریح نمود که در صورت تداوم این شرایط به تدریج می توان بر همه چالشها غلبه نمود.
معاون دوم رئیس جمهور ضمن تشویق دیدار کنندگان بر اخذ کارت دهی، مشارکت فعال در انتخابات را یکی از راه های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست.  

???????? ، 6 ????? 1392 ، 13:48

مروربرمطبوعات غير دولتي

کابل 6 سنبله باختر
روزنامه های چاپ کابل امروز  روی مسایل حاد سیاسی کشور به بحث پرداخته  موضع خود و دیدگاه آگاهان امور را در این  راستا منعکس ساخته اند.
با مرور کوتاه به روزنامه های امروز چاپ کابل در میابیم که  سفر اخیر حامدکرزی به پاکستان محور مباحثات در روزنامه های چاپ کابل بوده که  اززوایای مختلف این سفر به بررسی گرفته شده است.
روزنامه ماندگار در مطلب زیر عنوان کرزی در پاکستان به دنبال چه بود؟ نوشته است: حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان درحالی روز دوشنبه عازم اسلام آباد شد و این  سفریک روزه  به دلیل گستره دامنه  مذاکرات یک روز دیگر نیز تمدید شد.
کرزی در سفر خود  به پاکستان ابراز امیدواری کرده که پاکستان برای مذاکره با طالبان به این کشور کمک کند، به گفته کارشناسان علت اصلی سفر رییس جمهور افغانستان به پاکستان مذاکره با طالبان است و بقیه  مسایل در حاشیه  قراردارد.
همچنان روزنامه ماندگار در صفحه اول خود زیر عنوان، نوازشریف نیک بختی مابه نیک بختی افغانستان وابسته است و موضوع دیگر را تحت عنوان پاکستان درخواست کرزی برای آزادی ملابرادر را پذیرفت به چاپ رسانیده است.
روزنامه انصاف در برگ نخست زیرعنوان( رئیس جمهور از پاکستان  چه آورد) نگاشته است این سفر یک روزه به درخواست نواز شریف نخست وزیر پاکستان به یک روز دیگر هم تمدید شد .
این  امر، نشان از حساسیت و فشرده بودن  گفتگو های دوطرف داشت اما به زعم این  گفتگو های فشرده و حساس نیز به نظر میرسد آقای کرزی دستاوردی از سفر اخیر خود به پاکستان  کسب کرده باشد.
این درحالی است که به باور تحلیلگران از آنجایی که آقای کرزی بااین  درخواست محوری به پاکستان رفته بود که توافق پاکستان برای آزادی زندانیان طالبان از زندان های آن کشور را به دست آورد اما از قراین  وشواهد موجود چنین برمی آید که ظاهراً پاکستانی ها هنوز هم  حاضر به همکاری صادقانه بادولت آقای کرزی در زمینه صلح نیست.
روزنامه آرمان ملی در صفحه اول ضمن آنکه روی سفر حامدکرزی به پاکستان تمرکز داشته در مطلب دیگر  زیرنام عنوان « فردا پنجشنبه  یک ائتلاف بزرگ ملی اعلام موجودیت میکند، از نشست رهبران سیاسی و منتقدان دولت حامدکرزی سخن گفته و اظهار داشته که در هفته های اخیر میان رهبران و نماینده گان  این  نهادها رایزنی و مشورت ها جریان داشت و سرانجام توافق کردند که نخست اتحاد انتخاباتی را اعلام کنند و تا بیست روز دیگراتحادانتخاباتی نام واحد را معرفی نمایند.
روزنامه انصاف در صفحه اول خود بروی تجهیز نیروهای امنیتی به بحث پرداخته و در مطلب دیگری زیرنام« برخی حالات حکومت های مانع ساخت راه گردیوال میشوند» به بحث روی شاهراه کابل – هرات از مسیر پروان و بامیان می پذیرد پرداخته است.
به هیمن ترتیب روزنامه های دیگر بحث روی قضایا و مسایل حاد ملی و بین المللی به بحث پرداخته اند.

کابل باختر/ 6/ سنبله
توافقنامه همکای در مقاطع مشترک کاری میان بورد مستقل انکشاف شهر جدیدکابل ووزارت احیا و انکشاف دهات ووزیر ارشد به امضا رسید.
به گزارش آژانس باختر ،درآغاز هدایت امین ارسلا وزیر ارشد و رییس بورد مستقل کابل جدید تطبیق پروژه شهر جدیدکابل رایک حرکت بی سابقه درتاریخ کشور دانسته و هماهنگ نمودن مسوولیت ها و صلاحیت ها درمقاطع مشترک وظیفوی برای پلانگذاری موثر شهری ، انکشاف قرا و قصبات موجود ، رشد اقتصاد ، بهره برداری و عرضه خدمات موثر درشهر جدید کابل را با در نظرداشت اهداف استراتیژیک، ماسترپلان کابل جدید را یک امر ضرورت و حتمی خواند.
دیپلوم انجینر عتیق الله خواصی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، پروژه کابل جدید را منحیث یک پروژه بزرگ  ملی دررشد اقتصادی کشور با اهمیت دانسته و حمایت آن وزارت را پیرامون هماهنگی و تطبیق برنامه انکشافی در قریه ها و قصبات موجوده تحت ماستر پلان شهر جدیدکابل اعلام نمود.
سپس دیپلوم انجینر غلام سخی حسن زاده رییس اجرائیوی اداره انکشاف شهر جدیدکابل گفت، یکی از برنامه های مهم و کلیدی انکشاف شهر جدید کابل ، حفظ و احیا 44 قرا و قصبات موجوده تحت ساحات ماسترپلان شهر جدید کابل میباشد. وی همچنان افزودکه تطبیق برنامه های انکشافی و آموزشی دربیش از 32 قرا و قصبات باکمک مالی که بالغ بر 15 میلیون دالر امریکایی میگردد ازطرف اداره همکاری های بین المللی جاپان عملاً در جریان است .
برای تمویل انکشاف قریه هاي باقیمانده و تطبیق فاز دوم انکشاف قریه هاي وزارت انکشاف دهات درهماهنگی با ادارهء انکشاف شهرجدید کابل وجوه ضروری را تدارک نموده ، تا انکشاف قریه ها موازی با ایجاد شهر جدید کابل همزمان صورت گیرد.
برمبنای این توافقنامه وزارت احیا و انکشاف دهات درراستای فعال ساختن یک تیم مشترک کاری جهت هماهنگ نمودن پروژه ها با بورد مستقل انکشاف شهر جدیدکابل همکاری مینماید . توافقنامه را ازجانب وزارت احیا و انکشاف دهات دیپلوم انجینر عتیق الله خواصی سرپرست آن وزارت و ازطرف بورد مستقل انکشاف شهر جدیدکابل دیپلوم انجینر غلام سخی حسن زاده به امضا رسانیدند.

قندهار/ باخت/ 6/ سنبله
یک سرباز پولیس نظم عامه شانزده همقطارش را با تیر اندازی در قندهار امروز زخمی کرد.
یک مقام امنیتی که خواست ازوی نام برده نشود ، به آژانس باختر گفت ، این رويداد دریک کندک سربازان پولیس محافظت عامه در ولسوالی دامان آن ولایت رخ داد .
به گفته منبع سرباز مهاجم باشنده اصلی ولایت هلمند است و درکندک پولیس نظم عامه ولسوالی دامان قندهار وظیفه اجرا میکرد.
او تاکید کرد که دراین رویداد شانزده پولیس نظم عامه زخمی شده اند.

میمنه / باختر/ 6/ سنبله
مسابقات فوتبال میان هشت تیم لیگ برتر فاریاب دیروز درآن ولایت آغاز گردید.
اولین رقابت این مسابقات میان تیم های فوتبال خراسان انجام یافت که نتیجه سه مقابل صفر به نفع تیم خراسان تمام شد.
عبدالوهاب مجیدی رییس المپیک ولایت فاریاب به آژانس باختر گفت: این مسابقات به افتخار نودو چهارمین سالروز استرداد استقلال افغانستان و پیروزی تیم فوتبال افغانستان در برابر تیم فوتبال پاکستان درمیدان ورزشی شاروالی شهر میمنه برگزار شد که بیست و هفت روز ادامه خواهد یافت.
مجیدی افزود : درجریان این مسابقات ورزشکاران نخبه ازسوی هیئت موظف شناسائی و نظر به لیاقت و شایستگی درتیم منتخب ولایتی شامل خواهند شد.
این مسابقات همه روزه درآن ولایت ادامه دارد.

کابل باختر/ 6/ سنبله
فدراسیون فوتبال افغانستان از صلاحیت های بیشتر برخوردار گردید.
مسوولان کمیته ملی المپیک میگویندکه این فدراسیون میتواند بخاطر رشد ، تقویه بنیه مالی و جلب استعداد های ورزشکاران درچوکات قانون مطابق منشور کمیته المپیک و سازمان های جهانی فوتبال درتصمیم گیری های خود مستقلانه عمل نماید.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک به آژانس باختر گفت ، درمحفلی که امروز درمقر آن کمیته برگزار گردید ، محمد ظاهر اغبر رییس کمیته ملی المپیک گفت که این صلاحیت ها به فدراسیون فوتبال افغانستان به هدف رشد هرچه بیشتر تیم ملی فوتبال کشور اتخاذ گردید و امیداست با شیوه جدید این فدراسیون به موفقیت های بیشتر نایل گردند.
دراین محفل داکتر فایق و نسیمه نیازی اعضای ولسی جرگه و کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال و روسای فدراسیون ها وورزشکاران شرکت داشتند.