20 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس عدلیۀ هرات: ۶هزارو۳۰۰ جریب زمین دولتی مسترد شده است

رییس عدلیۀ هرات: ۶هزارو۳۰۰ جریب زمین دولتی مسترد شده است

هرات ۲۰ اسد / باختر رییس ادارۀ عدلیۀ هرات امروز گفت...

درگیری میان طالبان ومردم محل درغزنی چهارکشته برجاگذاشته است

درگیری میان طالبان ومردم محل درغزنی چهارکشته برجاگذاشته است

غزنی / ۲۰ اسد / باختر درپی درگیری میان افراد طالبان...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهوری، برگزار شد

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهوری، برگزار شد

کابل / ۲۰ اسد / باختر جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل 1 سنبله باختر

ملاامامان، خطبا وواعظان در خطبه های نماز جمعه امروز مردم را به پرهیز ازگناه و پیروی کامل از احکام الهی و ارشادات نبوی دعوت کردند.

به گزارش خبرنگاران آژانس باختر از مرکز وولایات کشور، دراین خطبه ها پیرامون نعماتی که خداوند توانا در دنیا برای انسانها ارزانی داشته  صحبت گردید و خاطرنشان شد که دین مبین  اسلام مسوولیت های زیادی را دردنیا در برابر مسلمانان قرارداده که باید آن مسوولیتها رعایت شوند.

در خطبه ها همچنان بیان گردید هر مسلمان در برابر شخص خود، خانواده و کشورش مسوولیت دارد و با پیروی از احکام الهی، اخلاق وارشادات نبوی هم خود وهم فرزندان خود را با زیور علم ودانش آراسته سازد و دراین  امردربرابر سایر مسلمانان نیز مسوولیت پذیر باشد.

دراین  خطبه ها بیان شد که دین مقدس اسلام پیشرفت ، ترقی و سعادت مسلمانان و جامعه اسلامی را دراتحاد، همبستگی و همدیگر پذیري میداند و تبعیض، نفاق و خشونت را که عامل عقب مانی ، بدبختی و گمراهی مسلمانان میشود مردود شمرده است.

همچنان به تاکید از مردم خواسته شد تا از گناه بپرهیزند ونیز خاطرنشان گردید که مسلمانان در صورت که مرتکب گناه شده باشند، باید به توبه رو آورند و از تکرار گناه خودرا نجات دهند.

دراین  خطبه ها کشتار مردم درمصرتقبیح گردید و برای آرامی  سعادت مردم آنکشور و نیز صلح و آرامی مردم افغانستان و مسلمانان سراسر جهان دعا خیر صورت گرفت.

کابل 1 سنبله باختر

اتحادیه وارد کننده گان مواد نفتی مدعی اند که دستگاه تصفیه موا د نفتی غضنفر گروپ توان تصفیه موادخام نفتی را ندارد.

خانجان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست خبری درمورد  ادعای اتحادیه یاد شده گفت که اتحادیه وارد کننده گان موادنفتی خواستار تشکیل یک کميسیون  با شرکت نماینده های اداره، نورم و استندرد، وزارت تجارت وصنایع، شر کت غضنفر گروپ،اتحادیه وارد کننده گان مواد نفتی و یک شرکت کنترول، مواد نفتی بین المللی گردیده اند تا شیوه فعالیت  دستگاه یاد شده را بررسی نمایند.

الکوزی خاطرنشان کرد که اتحادیه وارد کننده گان مواد  نفتی مدعی اندکه دستگاه تصفیه مواد نفتی غضنفر گروپ توان تصفیه مواد نفتی خام را که از خارج وارد میگردد، ندارد.

اما محمد اسماعیل غضنفر رئیس هیئت عامل غضنفر گروپ، در صحبت با خبرنگار آژانس  باختر، ضمن رد ادعای اتحادیه وارد کننده گان مواد  نفتی  خاطرنشان نمود که دستگاه مربوط به اساس فیصله کمیته اقتصادی شواری وزیران وتصویب شورای وزیران، به هزینه سی و دوملیون دالر امریکایی ایجاد شده است.

وی گفت، این دستگاه مطابق معیارهای بین المللی ایجاد گردیده و تیل خام را در مطابقت  با معیارهای بین المللی تصفیه مینماید.

وی گفت هر ارگانی که از فعالیت این دستگاه بررسی مینمایند آنان زمینه به همکاری آماده اند.

قندهاراول سنبله باختر

باغداران درولایت قندهار میگویند که حاصلات انجیر امسال، نسبت به سال گذشته درآنولایت افزایش یافته است.

آن ها دلیل افزایش حاصلات انجیر را مساعد بودن شرایط اقلیمی، بارنده گی های موسمی و کاهش امراض نباتی عنوان نمودند.

حاجی محمد ناصر یکی از باغداران ولسوالی شاه ولی کوت به آژانس  باخترگفت که درباغ وی صدها درخت انجیر وجود دارد که هر درخت نسبت به سال گذشته دو برابر حاصل داده است.

وی گفت که عامل عمده حاصلات بیشتر بارنده گی موسمی، مجادله موثر در برابر امراض نباتی در آنولایت میباشد.

عمراخان یکتن از باغداران قریه متاری ولسوالی ارغنداب میگوید که امسال درختهای انجیر در باغ وی حاصل زیادی داده است .

وی گفت که باغداران خوشحال اند که امسال ، حاصلات انجیر شان افزایش یافته است و به پیمانه زیاد به کشورهای دیگر صادر خواهند شد که ازاین طریق عواید آن نیز نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

سید محمد یکتن از باغداران ولسوالی خاکریز ولایت قندهار که انجیرتازه خود را به شهر قندهار برای فروش آورده بود گفت که همه روزه ، به شهر انجیر تازه میاورد و درآنجا میفروشد.

وی افزود که امسال در پهلوی حاصلات انجیر، قیمت فروش آن نیز خوب است و درحال حاضر ، یک کیلو انجیر خوب از هشتاد الی صد افغانی در بازار فروخته میشود.

مسوولان زراعت قندهار نیز تائید میکنند که باغداران در سالروان حاصل خوبی ازمیوه انجنیر برداشته اند.

شاه محمد معاون مدیریت ترویج ریاست زراعت قندهار به آژانس باختر گفت، گرچه بارنده گی های گذشته در بعضی مناطق زیان وارد کرد، اما به بعضی درختان فایده رساند، که ازآن جمله یکی هم درختان انجیر میباشد.

موصوف درمورد صادرات انجیر گفت که برای بسته بندی آن تلاش میکنند تاانجیر به شکل خوب بسته بندی شود و به دربازارهای جهانی به قیمت مناسب صادر گردد.

مسوولان اتاق تجارت قندهار نیز میگویند که نظر به افزایش حاصلات انجیر، سطح صادرات آن بلند خواهدبود.

انجنیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت گفت که انجیر خشک شده به پیمانۀ زیاد به کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحد ه عربی و دیگر کشورهای خارجی صادر میشود.

وی افزود که سال گذشته حدود هفت هزار تن انجیر به خارج صادر گردیده، که از بابت آن ‌، باغداران و تاجران ملیونها  افغانی عاید را بدست آوردند.قندهاراول سنبله باختر

باغداران درولایت قندهار میگویند که حاصلات انجیر امسال، نسبت به سال گذشته درآنولایت افزایش یافته است.

آن ها دلیل افزایش حاصلات انجیر را مساعد بودن شرایط اقلیمی، بارنده گی های موسمی و کاهش امراض نباتی عنوان نمودند.

حاجی محمد ناصر یکی از باغداران ولسوالی شاه ولی کوت به آژانس  باخترگفت که درباغ وی صدها درخت انجیر وجود دارد که هر درخت نسبت به سال گذشته دو برابر حاصل داده است.

وی گفت که عامل عمده حاصلات بیشتر بارنده گی موسمی، مجادله موثر در برابر امراض نباتی در آنولایت میباشد.

عمراخان یکتن از باغداران قریه متاری ولسوالی ارغنداب میگوید که امسال درختهای انجیر در باغ وی حاصل زیادی داده است .

وی گفت که باغداران خوشحال اند که امسال ، حاصلات انجیر شان افزایش یافته است و به پیمانه زیاد به کشورهای دیگر صادر خواهند شد که ازاین طریق عواید آن نیز نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

سید محمد یکتن از باغداران ولسوالی خاکریز ولایت قندهار که انجیرتازه خود را به شهر قندهار برای فروش آورده بود گفت که همه روزه ، به شهر انجیر تازه میاورد و درآنجا میفروشد.

وی افزود که امسال در پهلوی حاصلات انجیر، قیمت فروش آن نیز خوب است و درحال حاضر ، یک کیلو انجیر خوب از هشتاد الی صد افغانی در بازار فروخته میشود.

مسوولان زراعت قندهار نیز تائید میکنند که باغداران در سالروان حاصل خوبی ازمیوه انجنیر برداشته اند.

شاه محمد معاون مدیریت ترویج ریاست زراعت قندهار به آژانس باختر گفت، گرچه بارنده گی های گذشته در بعضی مناطق زیان وارد کرد، اما به بعضی درختان فایده رساند، که ازآن جمله یکی هم درختان انجیر میباشد.

موصوف درمورد صادرات انجیر گفت که برای بسته بندی آن تلاش میکنند تاانجیر به شکل خوب بسته بندی شود و به دربازارهای جهانی به قیمت مناسب صادر گردد.

مسوولان اتاق تجارت قندهار نیز میگویند که نظر به افزایش حاصلات انجیر، سطح صادرات آن بلند خواهدبود.

انجنیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت گفت که انجیر خشک شده به پیمانۀ زیاد به کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحد ه عربی و دیگر کشورهای خارجی صادر میشود.

وی افزود که سال گذشته حدود هفت هزار تن انجیر به خارج صادر گردیده، که از بابت آن ‌، باغداران و تاجران ملیونها  افغانی عاید را بدست آوردند.

كابل/31/اسد/باختر
محمدکریم خلیلی معاون رییس جمهور در رأس هیأت عالی رتبه دولتی، به دهلی نو پایتخت کشور دوست هندوستان سفر نموده و با مقام های عالی رتبه  این کشور دیدار و گفتگو نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر: این سفر که بنابر دعوت رسمی معاون رئیس جمهور هند صورت گرفت، وزاری اقتصاد، تحصیلات عالی، لوی درستیز نیروهای مسلح و شماری از مقام های دولتی، معاون رئیس جمهور را همراهی می نمودند.
معاون رئیس جمهور در اولین روز سفر خود به دهلی نو، با سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند در محل اقامتش دیدار نمود. در این ملاقات، معاون رئیس جمهور ضمن اظهار قدردانی از پذیرایی گرم دولت هند از هیات افغانی، اظهار داشت که اراده مردم و دولت افغانستان در جهت گسترش روابط با هند راسخ است و هیچ چالشی نمی¬تواند به این روابط دوستانه خدشه وارد کند. وی امید برد که روابط دو کشور در عرصه¬های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بیش از بیش گسترش یابد. معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پروسه صلح به عنوان یک ضرورت ملی و اصل اسلامی تصریح نمود که صلح به معنای قربانی نمودن دستاوردهای گذشته و یا خدشه دار شدن روابط با کشورهای دوست نمی باشد.
در این دیدار وزیر امور خارجه هند گفت که روابط دوستانه دو کشور بر صلح و ثبات در منطقه و جهان اثر گذار است. وی گفت کشور متبوعش با تمام ظرفیت در عرصه های امنیتی، آموزشی و زیرساختارها به افغانستان کمک خواهد نمود. وی گفت دولت هند از پروسه صلحی که رهبری آن به دست افغانها باشد، حمایت نموده و آماده هر گونه کمک در جهت تقویت و کمک به نیروهای امنیتی افغان می باشد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در روز دوم اقامت خود در دهلی نو با معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور و صدر اعظم هند دیدار نمود.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در دیدار با همتای هندی خود روابط دو کشور را گرم و دوستانه خوانده و اظهار داشت که دولت افغانستان از سرمایه گذاری های اقتصادی دولت هند در افغانستان استقبال می¬نماید. معاون رئیس جمهور اظهار امیدواری نمود که علاوه بر معدن حاجیگگ سرمایه گذاری دولت و سرمایه داران هندی، در سایر معادن و سکتورهای افغانستان نیز توسعه یابد. وی با اشاره با حوادثی که در جلال آباد رخ داده بود، از کمک دولت هند به قربانیان این حادثه قدردانی نموده و تصریح کرد که روابط دو کشور همیشه همچنان پایدار خواهد ماند. معاون رئیس جمهور  اراده مردم افغانستان را در انتقال سیاسی و امنیتی در سال 2014 قاطع عنوان نموده و دراین راستا نقش کشور هند را برجسته عنوان نمود.
معاون رئیس جمهور هند نیز با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور اظهار داشت که صلح و ترقی در افغانستان صلح و ترقی مردم و دولت هند است. معاون رئیس جمهور هند گفت؛ تمرکز ما برای سرمایه گذاری در افغانستان روی سکتورهایی بوده است که به نفع مردم وایجاد صلح و ثبات در این کشور باشد. وی اظهار امیدواری نمود که باز شدن راه ترانزیتی بندر چهابهار به گسترش روابط تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه و از جمله افغانستان کمک نماید. معاون رئیس جمهور هند از روند انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی در سال 2014 حمایت نموده و تقویت دموکراسی در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در دیدار با رئیس جمهور هند نیز اظهار داشت که همکاریهای دو کشور در همه عرصه¬ ها استراتژیک و با اهمیت است. وی دولت و مردم هند را یکی از بزرگترین حامیان افغانستان در فصل جدید خوانده و از کمکهای این کشور در خصوص عمران بند سلما، ایجاد تعمیر جدید پارلمان افغانستان، پذیرش هزاران دانشجوی افغان و برخی موارد دیگر قدردانی نمود. معاون رئیس جمهور با توجه به اهمیت فراوان سیاسی و اقتصادی پروژه تاپی، ابراز امیدواری نمود که با همکاری کشورهای منطقه از جمله هند این پروژه هرچه زودتر تطبیق گردد. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیروهای افغان مرحله آخر مسوولیتهای امنیتی را با موفقیت برعهده گرفته¬اند، اضافه نمود که کمک و مساعدت کشورهای همسایه بخصوص هند در تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان اهمیتِ فراوان دارد.
در این دیدار رئیس جمهور هند سفر محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور را نقطه عطفی در روابط دو کشور عنوان نمود. وی با اشاره به علاقه¬مندی دولت و بخش خصوصی این کشور برای سرمایه¬گذاری در افغانستان اظهار امیدواری نمود که این کشور با توجه به موقیعت مناسب جغرافیایی به چهارراهی برای تجارت و ترانزیت در منطقه تبدیل گردد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور همچنین با من موهان سینگ صدر اعظم هند در قصر صدارت آن کشور دیدار نمود. در این دیدار معاون رییس جمهور ضمن  قدردانی از کمک دو میلیارد دالری این کشور در بخش¬های گوناگون برای بازسازی افغانستان، گسترش روابط دوجانبه را به نفع دو کشور دانست. وی همچنین اظهار امیدواری نمود که همکاریهای امنیتی دو کشور در جهت کمک به تقویت  نیروهای امنیتی افغان گسترش یابد.
صدر اعظم هند نیز با تاکید بر اهمیت سفر معاون رئیس جمهور به آن کشور در شرایط حساس کنونی، بر حمایت کامل دولت متبوعش از افغانستان در عرصه-های سیاسی، اقتصادی وامنیتی تاکید کرد. وی ابراز امیدواری نمود که توسعه بندر چهابهار بتواند در توسعه روابط تجاری میان سه کشور هند،افغانستان و ایران کمک نماید. صدر اعظم هند پس از یادآوری معاون رئیس جمهور؛ مقامات مربوطه را موظف نمود که هرچه عاجل در زمینه تعهد این کشور مبنی بر کمک هزار اتوبوس به افغانستان اقدام نمایند.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور همچنین با شماری از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران هندی در محل اقامتش دیدار و بر روی گسترش روابط اقتصادی و چگونگی افزایش سرمایه گذاری تجار هندی در افغانستان بحث و گفتگو نمود. در این دیدار که وزاری اقتصاد و معادن نیز حضور داشتند، معاون رئیس جمهور با اشاره به فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون افغانستان، اظهار امیدواری نمود که در راستای منافع سه کشور افغانستان، ایران و هند، توسعه بندر چهابهار از نگاه مواصلاتی و نیز تصویب پالیسی اقتصادی و پالیسی تشویق سرمایه گذاری در شورای وزیران و نهایی شدن قانون معادن از نگاه بسترهای قانونی، زمینه های مساعد تری برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد گردد.
در این دیدار صاحبان صنایع مختلف و سرمایه گذاران هندی تعهد شان را برای کمک به رشد اقتصادی افغانستان بیان نمودند. آنان اضافه نمودند که در چهارچوب برنامه صنعتی سارک؛ روابط تجاری کشورهای عضو از جمله افغانستان بیشتر گسترش یابد. به باور تجار هندی بالفعل شدن ظرفیتهای بالقوه اقتصادی افغانستان، می تواند زمینه ثبات دراین کشور را مساعدت نماید.
معاون رئیس جمهور با مشاور امنیت ملی هند در محل اقامتش دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرفین با ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش دو کشور، ظرفیتهای دو کشور را برای گسترش هرچه بیشتر روابط بالا توصیف نمودند. مشاور امنیت ملی هند اظهار داشت که کشور متبوعش همواره براي تامين صلح و آرامش در افغانستان تلاش نموده و سعي مي نمايد تا مردم اين سرزمين را براي بدست آوردن آسايش و رفاه کمک نمايد. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور نیز  نقش هند را در آوردن صلح و ثبات در افغانستان مهم عنوان نموده و بر گسترش همکاریهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی دو کشور تاکید نمود.
معاون رئیس جمهور و هیات همراه عصر روز پنج شنبه وارد کابل شدند. 

کابل باختر/ 31/ اسد
موظفین اداره امنیت ملی در کابل امروز شش تن را به اتهام دو واقعه جداگانه تزویر و سؤ استفاده باز داشت کردند.
دفتر مطبوعاتی اداره امنیت ملی به آژانس باختر خبر داد ، دو تن از باشنده گان کابل که با جعل و تزویر از نام ارگانهای امنیتی به اذیت و تهدید شماری از تاجران بخصوص شماری از مالکان تانک های مبادرت و از آنها تقاضای پول میکردند از سوی موظفین امنیت ملی شناسایی و بازداشت گردیدند .
همچنان چهار باشنده دیگر پایتخت که بیست وسایط را سرقت نموده بعداً با گرفتن پول آن را مجدداً در اختیار مالکان این وسایط قرار میدادند از سوی موظفین امنیت شناسایی و بازداشت گردیدند.

??????? ، 31 ??? 1392 ، 15:01

آگاهي:

كابل/31/اسد/باختر
آگاهي:
آژانس خبري باختر به عنوان يك نهاد ملي خبر رساني ميكوشد تا هموطنان را در داخل و بيرون از كشور از داغ ترين رويداد خبري و وقايع آگاه سازد در تداوم اين گونه فعاليت ها، مسابقات ليك برتر فوتبال افغانستان همزمان با نشر مستقيم آن از تلويزيون طلوع در سايت انترنيتي و صفحه فيسبوك آژانس باختر نيز قابل دريافت است.
علاقمندان ميتوانند با اين نشاني (https://www.facebook.com/BakhtarNewsAgency/app_208195102528120)      
به آن دسترسي پيدا نمايند.

 کابل باختر/ 31/اسد
کارگاه آموزشی( ارتقاء ظرفیت مسلکی کارمندان موزیم ملی ) که سه روز قبل آغاز گردیده بود امروز با توزیع تصديقنامه برای شاملان این کارگاه خاتمه یافت.
به گزارش آژانس باختر ، سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در مراسم پایانی کارگاه ارتقاء ظرفیت مسلکی کارمندان موزیم ملی سخن میگفت اظهار داشت : برگزاری این کارگاه جز شش برنامه بود که قبلاً میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان آیسیسکو پیرامون برگزاری آن توافق شده بود . درجریان کار، کارگاه شاملان توانستند با شیوه های مختلف موزیم داری بخصوص چگونگی استفاده از تکنالوژی جدید را دربخش موزیم داری آشنا شوند .
وي برگزاری این کارگاه را گامی دیگر در راستاي ظرفیت سازی دروزارت اطلاعات و فرهنگ توصیف نمود و آن را فرصت و زمینه برای کارکنان موزیم های محلی در ولایات خواند که میتوانند در وجود چنین کارگاه ها با معیار های نوین موزیم داری آشنا شوند.
ضمناً معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون شماری دیگر از برنامه های آن وزارت معلومات داد که برهمکاری آیسیسکو عملی خواهد شد که برگزاری سیمینار در رابطه به شخصیت حکیم سنایی شامل آن است.
داکتر سید عباس صدری مدیر دفتر منطقه یی آیسیسکو – تهران ضمن سخنرانی از ادامه همکاری آن سازمان با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد.
ضمناً پیشنهاد نمود تا چگونگی حراست از میراث های فرهنگی جز نصاب تحصیلی معارف و در وزارت تحصیلات عالی افغانستان گردد.
قابل ذکر است که در کارگاه آموزشی ارتقاء ظرفیت مسلکی کارمندان موزیم ملی سی تن از کارمندان بخش مرکزی و ولایتی موزیم ملی شرکت داشتند که با توزیع تصديقنامه برای شاملان و اهدای تحفه برای عباس صدری نماینده آیسیسکو در کابل خاتمه یافت .

کابل 31 اسد باختر
تیم ملی کرکت افغانستان درجریان رقابت های بهترین های آسیا تیم ملی زیر بیست وسه سال هندوستان را شکست داد اما این پیروزی هم نتوانست ملی پوشان کشور را به دور نیمه نهایی این پیکارها ببرد.
درین دیدار که به میزبانی کشورسنگاپور برگزار شد ابتدا تیم ملی افغانستان بازی را آغاز کرد ودرپنجاه آوروبا ازدست دادن هفت بازیکن خود یک صدو هشتاد وچهار امتیاز را به حریف قدرتمندش هدف تعین کرد اما ستاره های تیم ملی هندوستان با از دست دادن نه بازیکن شان تنها یک صدوپنجاه وشش امتیاز گرفتند وشکست را پذیرفتند.
محمد نبی عیسی خیل ، رحمت شاه وحمزه درخشان ترین بازی شان را با پیراهن تیم ملی افغانستان انجام دادند این بازی کنان به تنهایی توانستند هفت بازیکن هندی را ازمیدان خارج کنند. دو بازیکن دیگرتیم ملی هند توسط عزت الله دولت زی و میرویس اشرف اخراج شدند.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به آژانس باخترگفت که تیم ملی افغانستان با این پیروزی هم نتوانست به مرحله ی نیمه نهایی این پیکارها صعود کند.
تیم ملی کشورما هرچند با چهارامتیاز هم امتیاز با پاکستان وهند شد اما نظربه امتیاز های اواسط این دوتیم ازرسیدن به دوربعد بازماند.
از گروه بی این رقابت ها هند وپاکستان به مرحله ی بعد صعود کردند.
به این اساس تیم ملی کرکت افغانستان با کسب دوپیروزی دربرابرتیم های ملی نیپال وهند ودوشکست دربرابربنگله دیش وپاکستان از گردونه ی این رقابت ها حذف شد.
رقابت های بهترین های آسیا با اشتراک هشت تیم قدرتمند این قاره به میزبانی کشورسنگاپوربرگزارشده است.
افغانستان دراین رقابت ها درگروه بی با تیم های قدرتمند هند ، پاکستان ، نیپال وبنگله دیش هم گروه بود وتیم های سریلانکا ، امارات متحده ی عرب وسنگاپور هم درگروه الف اند.
افغانستان براي نخستين بار در اين بازيها شركت كرده اند.

كابل/31/اسد/باختر
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیهء پانزده روزهء رادیویی خویش از از تمام هموطنان خواست که به مراکز ثبت نام مراجعه نموده، کارت های رای دهی را اخذ نمایند و خود را برای اشتراک در انتخابات آینده آماده سازند.
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر خبر داد: رئیس جمهور گفت: پروسه ملی انتخابات زمانی به پیروزی می رسد که تمام هموطنان که سن قانونی را برای رای دهی تکمیل نموده باشند، در انتخابات اشتراک نمایند و برای کاندید مورد پسند شان رای بدهند.
حامد کرزی افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که ما زمانی در انتخابات سهم گرفته و برای کاندید مورد نظر خویش رای داده می توانیم که به مراکز ثبت نام مراجعه کرده، نام خود را ثبت نموده و کارت رای دهی اخذ کرده باشیم.
رئیس جمهور کشور در این بیانیه رادیویی اش خاطر نشان کرد: شمار زیادی از خواهران و برادران ما کارت های رای دهی را در انتخابات قبلی گرفته اند. اگر آن کارت ها را با خود داشته باشند، آنها می توانند با استفاده از همان کارت ها در انتخابات آینده سهم بگیرند.
حامد کرزی در ادامه افزود: اگر از شخصی کارت قبلی اش مفقود شده باشد، یا جوانانیکه تا موقع انتخابات سن ۱۸ سالگی را تکمیل می کنند و یا خواهران و برادرانیکه مهاجر بودند و در سالهای اخیر به خانه های شان برگشتند، تمام این ها می توانند که در مناطق شان به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند، کارت های رای دهی اخذ کنند، در انتخابات اشتراک نمایند، به کاندید مورد پسند شان رای دهند و این وظیفه ملی را انجام دهند و با رای دادن شان کشور خویش را مستحکم، مسبوط و آباد سازند و به امن برسانند.
رئیس جمهور گفت: انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورا های ولایتی یک گام دیگری در راه تحکیم بیشتر ثبات در کشور است و این گام را تمام ما باید با قوت زیاد مشترکاً به پیش بگذاریم.
حامد کرزی خطاب به هموطنان گفت که گرفتن کارت های رای دهی برای اشتراک حتمی در انتخابات، وظیفه همهء ماست. تنظیم امور انتخابات و تامین امنیت انتخابات وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی کشور می باشد و تمام ارگان های مسئول ما وظایف خویش را در این راستا به پیش می برند.
رئیس جمهور در این بیانیه رادیویی گفت: شما زنان، مردان، موسفیدان، جوانان و فرزندان این خاک در روز انتخابات از خانه های تان بیرون شوید و به کاندید مورد پسند تان رای بدهید و با این کار ستون های کشور را مستحکم سازید و مردم و وطن تانرا بسوی ترقی و خوشحالی هدایت نمایید.
حامد کرزی با تاکید به هموطنان گفت: کارت انتخابات را فراموش نکنید، زیرا این یک قوت است اگر این قوت همرای هر فردی باشد او در افغانستان قدرتمند است و اگر نباشد به این معناست که قدرت ندارد و انسان ناتوان است. به این لحاظ خود را از ناتوانی نجات دهید، کارت بگیرید و قدرت تانرا بدست آورید و با توان خود، حکومت آینده، رئیس جمهور و نظام تانرا تعیین کنید و مملکت تانرا مستحکم سازید.

كابل/31/اسد/باختر
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز طی یک تماس تیلفونی با خادم الحرمین الشریفین ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، صحبت کرد.
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر خبر داد: در این صحبت تیلفونی حامد کرزی و خادم الحرمین الشریفین عید گذشته را به همدیگر تبریک گفتند و رئیس جمهور کشور راجع به سفر قریب الوقوع اش به پاکستان به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی معلومات داد.
هر دو جانب اظهار امیدواری کردند که سفر متذکره برای افغانستان و پاکستان پیامد های خوبی را در قبال داشته باشد.
همچنان رئیس جمهور کشور و خادم الحرمین الشریفین در رابطه به وضعیت جهان اسلام و امت مسلمه صحبت کردند و برای جهان اسلام از درگاه خداوند ج آرزو نمودند تا به امن و آرامش دست یافته، از مصیبت ها و نابسامانی ها، رهایی یابند.
حامد کرزی در اخیر این تماس تیلفونی، رهنمود ها و هدایات خادم الحرمین الشریفین ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی را به عنوان رهبر جهان اسلام مهم خواند و خاطر نشان کرد که مردم افغانستان احترام خاصی برای موصوف قایل هستند.