25 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

برنامۀ میثاق امنیتی دولت، درنشستی  بیان شد

برنامۀ میثاق امنیتی دولت، درنشستی بیان شد

کابل 24 سرطان /باختر صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، سترپاسوال عبدالصبور...

رییس شورای علمای بدخشان وفات کرد

رییس شورای علمای بدخشان وفات کرد

فیض آباد: ۲۴ سرطان باختر الحاج سناتور مولانا سعد الله ابو...

حامدکرزی وداکترعبدالله روی روند صلح صحبت کردند

حامدکرزی وداکترعبدالله روی روند صلح صحبت کردند

کابل /24 سرطان/باختر حامدکرزی رییس جمهورپیشین کشوروداکترعبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

پل علم / باختر/ 31/ سرطان

صدها تن باشندگان کلنگار ولایت لوگر دیروز دست به تظاهرات زدند.

 تظاهر کننده گان خواستار دستگیری وبه محاکمه کشانیدن عاملان شهادت هشت کارگر عادی شدند.

هشت جوان کارگر به روز پنجشنبه گذشته توسط طالبان درولسوالی کلنگار ولایت لوگر تیرباران شدند.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر، ازولایت لوگر این تظاهرات از ساعت نه صبح آغاز و الی یک بعداز ظهر ادامه داشت . آنان شعارهای مرگ برطالبان و مرگ بر مزدوران پاکستانی را سر داده و با صدور قطعنامه خواستار دستگیری و محاکمه هرچه عاجل عاملان کشتار این کارگران گردیدند .

همچنان نماینده های تظاهرکننده گان در نشستی با محمد هاشم حنفی معاون ولایت، نصرتی قوماندان امنیه و رییس شورای ولایتی لوگر که درمسجد بازارکلنگار داشتند هوشدار دادندکه اگر تاپنج روز دیگر به خواسته های شان توجه صورت نگیرد  و قاتلان به سزای اعمال شان نرسند ، دست به اقدامات جدی تری خواهند زد.

سید فرهاد اکبری رهبر قیام کننده گان علیه طالبان در ولایت لوگر گفت: از اینکه هشت جوان کارگر بدون کدام گناهی روز پنج شنبه از طرف افرادمسلح به شکل ناجوان مردانه به شهادت رسیدند ، خواهان مجازات هرچه عاجل قاتلان آنان میباشیم .

اکبری افزود، طی سه سال حدود چهل و شش تن ازکارگرانی که درکمپ شنگ نیروهای خارجی کار میکردند از سوی طالبان به شهادت رسیده اند.

معاون والی و قوماندان امنیه لوگر به آن ها اطمینان دادند که قضیه را تحت پیگرد قرار داده و تلاش دارند تا عاملان قضیه المناک شهادت هشت کارگر را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.

طبق یک خبردیگر ، برای وارثان شهدای حادثه روز پنجشنبه منطقه کلنگار امروز مساعدت نقدی صورت گرفت برای هر خانواده شهید یکصد هزار افغانی توسط والی لوگر داده شد .

 این مساعدت به اساس فرمان حامدکرزی رییس جمهور به وارثان شهدای کلنگار داده شد. 

?????? ، 31 ????? 1392 ، 11:16

تبصره

کابل باختر/ 31/ سرطان

وزارت تحصیلات عالی به منظور ایجاد یک سیستم واحد تحصیلی نصاب جدید را روی دست گرفته و مسوولان در آن وزارت امیددارند که با این حرکت بتوانند یک فضاي مثبت وپاسخگونسبت به نیاز مندی های عصر را درموسسات اکادمیک به میان آورند.

مبصر آژانس باختر مینگارد : وزارت تحصیلات عالی نصاب جدید و واحد تحصیلی را تهیه نموده که سرازامروز درموسسات تحصیلات عالی دولتی به کارگرفته شد.

 مقامات دراین وزارت گفته اندکه این نصاب براساس نیازمندیهای روز و برمبنای ضرورت زمان ازلحاظ اکادمیک تهیه و ترتیب شده است ، حرف از تهیه نصاب جدید و واحد تحصیلی درحالی به میان می آید که  قبل از این موسسات تحصیلی کشور درنبود یک نصاب واحد تحصیلی دچار مشکل بوده ضمناً تدریس به شیوه کلاسیک و قدیمی نه تنها دانش آموزان را با مشکلات مواجه ساخته بود بل آنها را از دانش و پیشرفت های معاصر در علم وتکنالوژی دور نگهداشته بود.

آگاهان امور اقدام اخیر وزارت تحصیلات عالی را به فال نیک گرفته اند مگر تنها تهیه نصاب جدید را بسنده نمیدانند و به این باوراند كه احتمالاً این نصاب بتواند جایش را در موسسات تحصیلات عالی دولتی پیدا نمایند مگر جا دادن این نصاب در موسسات تحصیلات عالی خصوصی با مشکلات همراه خواهد بود. زیرا مادیات پرستی دربرخی از موسسات تحصیلی خصوصی به یک کار عادی و معمولی تبدیل گردیده و پرداخت پول، سویه تحصیلی را در این گونه موسسات به سطح پائین سقوط داده است .

 شماری زیادی از محصلان این گونه موسسات را، افراد و اشخاص تشکیل میدهند که نتوانسته در امتحانات کانکور نمرات معیاری بدست بیاورند مگر با پرداخت پول توانسته اند که درموسسات تحصیلات عالی خصوصی طب ، فارمسی و انجنیری... بخوانند در وجود چنین مشکل آیا میتوان در آینده امید این را داشت که داکتر حاذق ، یک دوا ساز لایق و انجنیر مبتکر داشت ؟

ضمناً امروز مشکل کادر علمی در موسسات تحصیلات عالی دولتی مشاهده میشود درحالیکه با گذشت هرروز به کمیت موسسات تحصیلی خصوصی افزود میگردد آیا مسوولان متوجه ظرفیت کادری این موسسات شده اند ؟ ازطرف دیگر باگذشت هرسال به تعداد فارغان مکاتب درکشور افزوده میشود بدون شک اکثریت مطلق فارغان علاقمند ادامه تحصیل درموسسات تحصیلات عالی اند درحالیکه ظرفیت جذب در موسسات تحصیلی دولتی پائین بوده دانش آموزان مجبور میشوند تا به سوی موسسات تحصیلات عالی خصوصی رخ نمایند.

 درحالیکه درشماری زیادی از این موسسات به سوی دانش آموز به عنوان امتعه ومنبع درآمد پول نگریسته میشود و حرف ازرشد استعداد وجود ندارد ضنماً ظرفیت پائین جذب در موسسات تحصیلات عالی دولتی باعث استعداد کشی درمیان جوانان نیز گردیده است .

 جوانان زیاد وجود دارند که سویه و استعداد خوب تحصیلی دارند مگر به پوهنتون های دولتی راه نیافته اند و توان پرداخت هزینه پولی موسسات تحصیلی خصوصی را هم ندارند و براین ترتیب از ادامه تحصیل بازمانده اند ، این امر موجب میگردد تا استعداد قابل استفاده چنین جوانان به هدر برود.

 دست اندرکاران فرهنگی و آنانیکه سابقه تدریس و آموزش را در سیستم تحصیلی کشور دارند به این عقیده اندکه مسوولان امور درکنار ایجاد نصاب تحصیلی جدید و واحد به فکر ایجاد یک نظام قوی تحصیلی درکشور باشند که درآن استعداد زحمت ، لیاقت ، ظرفیت معیار باشد و این حقیقت تلخ را نباید فراموش کرد که سویه تحصیلی کنونی در کشور با علم و تکنالوژی معاصر همخوانی ندارد حتا با کشور های همسایه قابل مقایسه نیست .

 وزارت تحصیلات عالی باید به ظرفیت سازی و نظام سازی درسیستم تحصیلی توجه جدی نماید. 

کابل باختر 31 سرطان

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی امروز با سه شرکت خدمات مخابراتی  قرار دادی را امضا کرد كه به موجب آن دریکصد وهفتاد ولسوالی دور تجهيزات مخابراتی نصب میگردد .

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  انجنیر خیر محمد فیضی یکتن از مسوولین ادارهء تنظیم خدمات مخابراتی  پیش از امضای این قرار داد با شرکت ها ي افغان  تیلی کام  ،افغان بی سیم و روشن كه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت:  این وزارت  مصمم است تا در ساحات دور دست  وکوهستاني  به آن شرکت های مخابراتی  كمك کند تا آنان فعالیت های شان را دراین ساحات  گسترش دهد.

 وی اضافه نمود، این شرکت ها که در داوطلبی  برنده  شدند مکلف اند تا ظرف هژده  ماه آینده درساحات مورد نظر وسایل تجهیزات مخابراتی  شان را نصب کنند  که بااکمال  این پروژه  چهار صد وهشتاد هزار نفر از خدمات مخابراتی تلیفون های همراه مستفید خواهندشد .

 قرار داد  را انجنیز عبدالوکیل شیرگل رئیس ادارهء اترا انجنیر گل احمد راستمن رئیس افغان تیلی کام با نمایندگان شرکت های افغان بیسیم وروشن امضا کردند .

گفتني  است كه بيشتر از هشتاد وپنج فیصد ساحات کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد . 

كابل31سرطان  باختر

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با سرتاج عزیز مشاور میا نواز شریف صدراعظم پاکستان در امور امنیت ملی و خارجه، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر،در این دیدار که شام دیروز در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد روابط دو جانبه، پروسه صلح و مبارزه جدی و موثر علیه تروریزم صحبت کردند.

سرتاج عزیز در این دیدار دعوت نامه رسمی صدراعظم پاکستان را به حامد کرزی جهت سفر رسمی به آن کشور، تقدیم کرد.

رئیس جمهور کشور از دعوت نامه میا نواز شریف بخاطر سفر به پاکستان تشکر کرد و این دعوت را در اصول پذیرفت اما تاکید کرد که هیات عالی رتبه افغانستان زمانی به آن کشور سفر خواهد کرد که اجندای سفر مشخص گردد، کار های ابتدایی این سفر انجام شود و در سرخط اجندای سفر مبارزه جدی و موثر علیه تروریزم و مذاکرات روی پروسه صلح شامل باشد.

کابل باختر 31 سرطان

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی  به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور  پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای رادر باره رویداد های جاری  کشور ومنطقه نشر کرده اند .

 روزنامه هشت صبح دربرگ نخست به سفر سرتاج عزیز به افغانستان توجه کرده از قول  وزیر خارجه کشور عنوان نموده از همکاری با پاکستان نتیجه نگرفته ایم  به همین رابطه از قول سرتاج عزیز نوشته روندصلح باید جامع باشد.

 هشت صبح دنبال موضوع را درصفحه هفتم شماره امروزی دنبال کرده نوشته سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی  نواز شریف  نخست وزیر پاکستان درسفر  به کابل  برجامع بودن روندصلح  درافغانستان تاکید کرد وگفت که دولت پاکستان انتظار دارد که دراین روند هریک  از خانواده های افغان دخیل باشد . سرتاج عزیز نخستین مقام ارشد دولت پاکستان است که پس از به قدرت رسیدن نوازشریف در آن کشور به افغانستان سفرکرده است .

 هشت صبح درمطلب دیگر زیرآن عنوان تنش نگران کننده در مناسبات کابل واشنگتن نوشته آغاز بی اعتمادی  میان دوکشور  به چند سال  گذشته برمی گردد  واز زمانی  آغاز شد ه که  رئیس جمهوری کرزی آن را کشتی نرم  واشنگتن وکابل خواند .

اما با گذشت زمان این بی اعتمادی درمناسبات دوکشور بدون  آن که به درستی شناسایی  شوند افزایش یافته اند .

 هشت صبح دنباله این موضوع را در صفحه پنجم دنبال کرده  امادر صفحه هاي ديگر مطالبی را زیرعنوان های ایتالیا دوملیون دالر  به سیستم عدلی کمک می کند  روی آوری  دوباره  معتادان  تداوی شده  به اعتياد ازجمله عنوان های  دیگری می باشند که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده است  ودرصفحه های دیگر به سایر مسایل توجه کرده مطلبی نشر نموده است  .

روزنامه افغانستان نیز در صفحه اول به سفر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی وامنیت ملی صدراعظم پاکستان توجه کرده .

وزیر عنوان ،پاکستان خواهان افغانستان امن ،باثبات ومتحد است مطلبی رانشر کرده است .

 روزنامه افغانستان درمطلب  دیگر زیر عنوان توشیح قانون انتخابات  زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت را فراهم می کند .

 به نوشته این روزنامه : نماینده اتحادیه اروپا درافغانستان می گوید قوانین جدید  بیانگر آن است که آینده افغانستان در دست  خود افغان ها است ویگاداس او شاکاش این  سخن را بعد از آن گفت  که قانون انتخابات  از سوی رئیس جمهور افغانستان روزشنبه توشیح شد .

 حمله طالبان به وپوسته های امنیتی  شاهراه تورخم ناکام شد .

 نصاب تحصیلی جدید  برای  دانشگاهها معرفی شد کاهش  حاصلات گندم سبب بلند رفتن قیمت آن در جوزجان شده است  امسال 83 مورد خشونت علیه زنان در سرپل ثبت شده است  از جمله عنوان های دیگری می باشد  که روزنامه افغانستان درصفحه اول نشر کرده ودرسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگرشده است .

اما روزنامه سخن جدید  برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان بازگرداندن جنگ افزاد های انگلیس از افغانستان معضل بزرگ لندن آغاز کرده ونوشته هزینه بازگرداندن جنگ افزارهای انگلیس از افغانستان  به معضلی برای دولت لندن تبدیل شده است  به نوشته این روزنامه  با نزدیک شدن عقب نشینی نیروهای انگلیس از ولایت هلمند درا فغانستان موضوع بازگرداندن ادوات جنگی انگلیس نیز از افغانستان به انگلیس مطرح می شود  زیرا بزرگ ترین جابجای جنگ افزارهای انگلیس ،پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود .

 پاکستان تضمین برای صلح افغانستان نمی دهد دانشگاه ها دارای برنامه درسی مدرن می شوند، نهاد های امنیتی تهدیدهای انتخابات را اعلام کنند، سیاست اقتصادی دولت جلوگیری از فرار سرمایه است از جمله عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده ودرسایر صفحه ها به دنبال مسایل دیگر شده است .

به همین ترتیب روزنامه های انتخابات ،انصاف ،ماندگار ودیگران درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند .

کابل باختر 31 سرطان

تیم ملی کرکت کشور غرض انجام مسابقه چهار روزه با تیم نامیبیا آماده گی می گیرد .

مسابقات چهار روزه انتر کانیتنیال کپ قرار است یک هفته بعد در تامیبیا برگزار گردد .

 فرید هوتک مسوول نشرات کرکت بورد به آژانس باختر گفت ، دراین رقابت تیم ملی کرکت کشور مسابقه چهار روزه با تیم تامیبیا انجام خواهد داد .

 به گفته هوتک تیم ملی کرکت کشور بعد از پیروزی این رقابت به غرض دریافت کپ جوانان به سینگاپور خواهد رفت .

در آنجا با تیم های پاکستان ،سریلانکا ،هند ،بنگله دیش وایالات متحده عربی باهم به رقابت  می پردازند .

 تیم ملی کرکت کشور درصورت پیروزی دراین رقابت ها به مسابقات جام جهانی 2015 راه می یابد  .

کابل باختر 31 سرطان

روزنامه های انیس ،هیواد واصلاح درشماره های امروزی شان علاوه بر گزارش ها واخبار روز به نشر مطالب دینی ،سیاسی ،اجتماعی ومعلوماتی رانیز پرداخته اند .

 روزنامه انیس گزارش از جلسه شورای امنیت ملی راکه تحت ریاست حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید ه به نشر رسانیده است .

 دراین جلسه روی وضعیت امنیتی ولایت هرات بحث گردیدوفیصله به عمل آمد تا قبل از وخیم شدن وضعیت امنیتی ،تدابیر گسترده امنیتی از طرف رهبری ولایت ونیروهای امنیتی اتخاذ گردد .

 همچنان وزیر امور داخله لوی درستیزقوای مسلح سر پرست ریاست عمومی امینت ملی درمورد پلان های امنیتی بخاطر بازگشایی راه های مواصلاتی  به  ولسوالی های ازره وحصارک ولایت لوگر گزارش مفصل به جلسه ارایه نمود  ودرجریان جلسه پلان امنیتی پیشنهادی منظور گردیده ورئیس جمهوری اسلامی افغانستان هدایت صادر نمود .

تادر حفظ جان ومال افرادملکی ولسوالی های ازره وحصارک حد اکثر توجه مبذول گردد .

خبری ازدیدار حامد کرزی رئیس جمهور بامشاور صدراعظم پاکستان نیز دراین   در انيس به چاپ رسیده است .

دراین دیدار که شام دیروز درارگ رياست جمهوري انجام شد هر دو جانب روی روابط دوجانبه روند صلح ومبارزه موثر وجدی باتروریزم صحبت نمودند .

 همچنان خبری از دیدار معاون اول ریاست جمهوری با بزرگان مدیران معارف ولسوالی های تخار نیز درهمین روزنامه منتشر شده است .

 دراین دیدار  مارشال محمد قسیم فهیم روی مسایل جاری درمنطقه بازسازی وبهبود بیشتر معارف ولایت تخار گفتگو کرد .

 به همین ترتیب  اخبار وگزارش های زیر این عنوان ها درانیس به چاپ رسیده است .

حامدکرزی ماین گذاری ها در ولایت قندهار رامحکوم کرد ،پنج سال آینده نظام قضایی  از نظر کمی وکیفی چهره  دیگر خواهد گرفت ،قانون قضایای دولت تعدیل فقره یک ماده هفتاد دوم قانون مالیات برعایدات به تصویب رسید ، رئیس جمهور درمراسم فاتحه خوانی برادر داکتر رنگین دادفر سپنتا اشتراک کرد ، داکتر انوری خواستار حمایت دولت آسترالیا از پناه جویان افغان شد ، همچنان گزارش از کنفرانس خبری  داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه و سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان نیز درانیس بچاپ رسیده است .

 سرمقاله انیس تحت عنوان سفر جدید وامید های تازه تحریر یافته ونویسنده به اهداف سفر سرتاج عزیز به افغانستان پرداخته وخاطر نشان کرده که این سفر به هدف ترمیم روابط مجد میان افغانستان وپاکستان صورت گرفته است .

 درروزنامه هیواد خبرهای ازکشف یک دیپوی مهمات درلوگر ،ناکامی حمله طالبان بالای پوسته های شاهراه جلال آباد تورخم  وساخت چهارده کیلومتر سرک در پنجشیر به نشر رسیده است .

 سرمقاله هیواد زیر عنوان تلاش پاکستان ،بریتانیا وامریکا برای صلح به چاپ  رسیده است ونویسنده مقاله سفر سرتاج عزیز به کابل را پیوند داده است به آغاز تلاش های مجدد امریکا ،بریتانیا وپاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح .

 به باور نویسنده درحال حاضر کشورهای یادشده  درظاهر تلاش مینمایند مذاکرات صلح دوباره آغاز شود مگر با طن  شان برای افغان ها قابل باور نمی باشد .

 روز نامه اصلاح علاوه براخبار وگزارش های که درانیس وهیواد به دست نشر سپرده شده اند اظهارات سخنگوی کاخ سفید به چاپ رسیده که گفته است اگر طالبان حاضر به مذاکرات نشوند ماراه دیگری را درپیش خواهیم گرفت .

مطلب دیگری زیرعنوان امریکا هند را در روندصلح به رهبری  افغانها سهیم میداند ،دراصلاح چاپ گردیده است .

همچنان ده طالب مسلح کشته شد وسفیر بریتانیا توشیح قوانین انتخابات را استقبال نمود  خبرهای است که درهمین روزنامه ملاحظه می رسد .

سه مقاله اصلاح تحت عنوان توشیح قانون انتخابات پاسخ مناسبی به نیاز زمان تحریر گردیده به باور نویسنده آن توشیح این دو قانون در واقع به بحث های دامنه دار وبگو مگوهای وافری که درمیان محافل سیاسی ورسانه ها جریان داشت پایان داد .

?????? ، 31 ????? 1392 ، 10:43

تفسير بر خبر

كابل 31سرطان باختر

سخنگوی كميسيون انتخابات کشور : ارگان های امنیتی باید هر چه زودتر نتایج بررسی شان را در رابطه به مراکز رای دهی به آن کمیسیون بسپارند

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ميگويد که آن كميسيون نام هفت هزار مرکز رای دهی را در اختیار مقامات امنیتی قرار داده اند وامید واراند که مسوولان یادشده  هرچه زودتر نظرشان را در این رابطه اظهار نمایند .

 به گزارش آژانس باختر : نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در تازه ترین اظهاراتش گفته است که آنها از مسوولان امنیتی کشور توقع دارند تا وضعیت  امنیتی حوزه های یاد شده را بررسی نموده  ونتایج بررسی شان را هرچه زودتر دراختیار مسوولان کمیسیون قرار دهند.

  نور گفت که نقش نیروهای امنیتی درتامین امنیت انتخابات برجسته است وآنها میخواهند اطمینان یابند که امنیت انتخابات به گونهء مطمین مدیریت میشود .

 این اظهارات درحالی بیان میشود که سخنگوی وزارت امور داخله قبلاً اعلام داشته که نهاد امنیتی وبه صورت مشخص وزارت امور داخله توان تامین امنیت حوزه ها و مراكز راي دهي در انتخابات را دارند.

 صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، چهارولسوالی كشور را از جمله ولسوالی های ذکر ميكند که سطح تهدید امنیتی درآن بلند بوده مگر نیروهای امنیتی چالش های ناشی  ازمشکلات امنیتی را دراین ولسوالی ها مهار خواهند کرد .

 ضمنا مقامات در وزارت دفاع ملی  نیز از آماده گی  های نیروهای اردوی ملی درغرض تامین امنیت انتخابات سخن گفته اند .

 انتخابات ریاست جمهوری  درحمل سال 1393 برنامه ریزی شده است  درست زمانی صورت خواهد گرفت که شماری از عساکر خارجی درافغانستان حضور خواهند داشت اما قوماندان عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان میگوید نیروهای بین المللی  اوسط سال آینده هجری خورشیدی  افغانستان را ترک خواهند گفت ودرتامین امنیت حوزه های رای دهی سهم نخواهند داشت تامین امنیت این مراکز به نیروهای امنیتی افغان تعلق میگیرد  این جنرال امریکایی تاکید دارد مردم باید تضمین حاصل نمایند که امنیت تامین است وآنها درانتخابات شرکت می نمایند.

 جنرال  جوزف دانفورد جنوب را محل پر چالش برای برگزاری انتخابات میداند.

برعلاوه مسایل امنیتی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از برخی مشکلات دیگر نیز یاد میکند که فرا راه روند برگزاری  انتخابات وجود دارد وی کمبود کارکنان زن را در مراکز رای دهی یک مشکل دیگر میخواند.

نور میگوید که در45 ولسوالی مشکل استخدام زن درمراکز رای دهی  45 ولسوالي وجود دارد که باید به آن پرداخت .

چالش دیگر که میتواند روند واعتبار انتخابات را زیر سوال برد نامزد شدن شماری ازآن افراد است که یا گذشته جرمی دارند یا تحصیلات نداشته وشهرت اجتماعی آنها  با سروصدا های همراه است .

درگذشته اشخاص هم نامزد شده اند که با كار گيري طرق مختلف توانسته اند شرایط نامزد شدن را مهیا سازند مگر شهرت نیک اجتماعی نداشته اند مصرف بالای چنین اشخاص حرکت بیهوده است.

 با آنهم نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات میگویدکه آن کمیسیون در رابطه به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فیصله کرده نمیتواند این کار نهاد های قضایی است .

 قرار است انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی همزمان به تاریخ 16 حمل سال آینده هجری خرشیدی برگزارگردد . انتخابات آینده اولین انتخابات درکشور است که در چوکات قانون انتخابات که تازه تصویب وتوشیح شده است برگزار میگردد .  

کراچی – جیو نیوز – 31 سرطان – باختر

در اثر وقوع انفجار در بیرون دفتر حزب سیاسی عوامی ملی درکراچی پاکستان حد اقل دو تن کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش آژانس خبری باختر،به دنبال این انفجار تیراندازی های شدید نیز روی داده که بر اساس گزارش ها ی اولی وضعیت سه تن زخمی این حادثه وخیم میباشد.

امان الله مسعود نطاق حزب عوامی ملی گفته است که در حمله بمب دستی بر دفتر این حزب در ناحیه لاندی شهر کراچی دو تن اعضای این حزب کشته شده اند.

شهر کراچی هژده ملیون نفوس دارد که در آن خشونت های قومی، فرقه ئی وسیاسی روی میدهند وتقریباً همه روزه شاهد قتل ها و اختطاف ها است .

فیض آباد باختر 31 سرطان

دوتن ازقوماندانان طالبان مسلح در ولايت بدخشان دیروز بازداشت شدند.

پاسوال امام الدین مطمئین قوماندان امنیه ولایت بدخشان به آژانس باختر گفت، معراج الدین ونورالدین مشهور به پهلوان دوتن از قوماندانان طالبان شب گذشته از سوی نیروهای های کشفی از شهر فيض آباد  گرفتار شدند.