03 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مولوی رحمت الله اندړبه‌ صفت سخنگوی دفترشورای امنیت ملی تعیین شد

کابل/ ۳ میزان / باختر به اساس حکم رییسجمهوری اسلامی...

 بیست وششمین سال شهادت قهارعاصی درپنجشیرگرامی داشته شد

بیست وششمین سال شهادت قهارعاصی درپنجشیرگرامی داشته شد

بازارک ۳میزان باختر ازبیست وششمین سالروز شهادت...

مسابقات لیگ برتر فوتبال آغاز شد

مسابقات لیگ برتر فوتبال آغاز شد

کابل/ 3 میزان/ باختر مسابقات لیگ برترامسال فوتبال افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تفسیر برخبر:
کابل باختر/ 1/ میزان
شهر پشاور پاکستان روز گذشته شاهد یک حادثه یی خونین بود.
شماری از مسیحیان پاکستان هنگام که بعد ازمراسم عبادت دریک کلیسا ، آن شهر ترک میگفتند هدف حملات انتحاری قرارگرفتند.
دراین حادثه 78 تن از عبادت کننده گان مسیحی کشته شدند و حدود دو صد نفر دیگر زخم برداشتند وضعیت شماری از مجروحان  آنچنان که رییس پولیس شهر پشاور میگوید نگران کننده است و این میتواند به شمار قربانیان بیافزاید .
گفته شده که هنگام حادثه حدود ششصد عبادت کننده در کلیسا سینت جونز شهر پشاور حضور داشتند مقامات پاکستانی حادثۀ دیروز درشهر پشاور را جدی ترین و خونین ترین حمله براقلیت عیسویان درآن کشور خوانده اند . نواز شریف نخست وزیر پاکستان آن را جنایت  علیه بشریت خوانده و وزیر داخله آن کشور دستور تحقیق داده است .
حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن این حادثه تاکید داشته است که این گونه حملات نمایانگر این امراست که پاکستان با چنان تهدید های تروریستی مواجه است که هرگاه در برابر آن صادقانه وجدی مبارزه نشود پیامدآن ناگوار خواهد بود. همچنان سرمنشی سازمان ملل متحد ، صدراعظم انگلستان ، صدراعظم هند و شماری دیگر از سران حکومت کشور های جهان حادثه درکلیسا سینت جونز را محکوم نموده اند. با وجود آنکه تاکنون هیچ گروه در برابر این جنایت ابراز مسوولیت نکرده است مگر حمله بر اقلیت های مذهبی درپاکستان و تحریک غرض تقابل مذاهب و ادیان درپاکستان پیشینه یی طولانی دارد.
چنانچه لشکر طیبه وشاخۀ جدا شدۀ ،آن  لشکر و شماری دیگر از حلقه های مذهبی درپاکستان اعمال تند و خشن را دربرابر پیروان سایر مذاهب و ادیان انجام داده اند.
لشکر جنگهوی بارها مسوولیت قتل دسته جمعی شماری افراد مربوط به اقلیت هزاره را در بلوچستان به عهده گرفته اند ضمناً آنها بار بار به شیعه ها حمله ور شده اند این دو گروه دیدگاه تاریک و منحرف کننده نسبت به شیعه ها دارند چنانچه لشکر جنگهوی مسوولیت حادثه دهم محرم راکه دوسال قبل دربرابر زیارت حضرت عباس درکابل اتفاق افتاد برعهده گرفتند همچنان این دو گروه باربار بر اماکن مذهبی هندو ها درساحه کشمیر هند حمله کرده اند  و بار ها دسایس را علیه عیسویان در پاکستان برنامه ریزی نموده اند . چنانچه آنها با طرح یک توطیه دختر چهارده ساله عیسوی را دراسلام آباد متهم ساختند که گویا به قرآن کریم اهانت کرده است پرونده این دختر نوجوان عیسوی تا سرحد صدور حکم اعدام پیش رفت مگر دراخیر ثابت شد که این حرکت توطیه یی ازسوی یک ملا امام مسجد است که وابسته به لشکر طیبه بود ، ضمناً این گروه چند سال قبل یگانه عضو عیسوی مذهب کابینه پاکستان را کشتند .
آنچه گفته شده شمه یی از فعالیتهای افراط گرایانه درپاکستان است مهم این است دسته ها و جریان های سیاسی که درحال حاضر در جامعۀ پاکستان از قدرت بالا برخوردار اند دریک برنامه سیاسی واستخباراتی غرض مقابله  باحضور روس ها درافغانستان و حضور هندی ها درکشمیر ایجاد شد آی اس آی با ایجاد این گونه جریان ها و احزاب درصدد شد تا جنگ درافغانستان و حوادث درکشمیر هند را شکل مذهبی دهد و احساسات جوانان راببار آورد آی اس ای دراین کار تا اندازۀ موفق بود که لشکر از سپاهیان بدون یونیفورم را ایجاد کرد که مصارف لوژستیکی نداشتند و باروحیه  و انگیزه جنگ می نمودند و به این ترتیب این سازمان  استخباراتی با مصارف کم به اهداف بزرگ نایل شد. اکنون این احزاب دروجود مدارس دینی درپاکستان آنچنان رشد نموده اند که خود صاحب ارتش و سپاه اند و ازکنترول دولت پاکستان خارج شده اند .
آگاهان سیاسی به این باور اندکه اکنون احزاب مذهبی پاکستان با توسعه مدارس دینی دیدگاۀ وسیع تر از پاکستان دارند آنها به این نتیجه رسیده اندکه پاکستان هرزمان از آنهاست آنها فعالیت شان را فرار تر از مرز های پاکستان درافغانستان ،هند آسیا ی میانه ، عراق و حالا  درسوریه گسترش داده و همکاری نزدیک به القاعده و سایر جریان های تندرو و تروریستی دارند یگانه نفوذ که اکنون نظامیان براین سازمان ها دارند تطمیع پولی وامتیاز دهی سیاسی است که باعث میشود آنها براشارۀ آی اس آی کار نمایند.
ادامۀ این وضعیت وزورآزمایی سازمان های مذهبی در پاکستان را با یک آینده خطرناک مواجه ساخته است  ووضعیت در آنکشور آن گونه شکل گرفته که هر عمل و حرکت درپاکستان توام با معامله و امتیاز دهی است و درچنین معاملات آی اس آی بیشتر فعال است . بهتراست که جامعه جهانی واقعات های موجود پاکستان را با دقت ارزیابی نماید و در برابر آن موقف واضح و شفاف اتخاذ بدارند درغیر آن هرروز تندروان مذهبی در پاکستان از اقشار مختلف مردم آنکشور قربانی خواهندگرفت و برجان مردمان دیگر درکشور های دیگر حمله خواهند کرد. 

کابل باختر/ 1/میزان
اکثریت ورزشکاران کشور حمایت فدراسیون فوتبال اروپا را ازتیم ملی کشور برای رشد این ورزش مفید می دانند.
میشل پلاتینی رییس فدراسیون فوتبال اروپا دیروز وارد افغانستان شد و دردیداریکه با حامدکرزی رییس جمهور افغانستان و رییس فدراسیون فوتبال کشور داشت حمایتش را از فوتبال کشور اعلام کرد.
به گفته ای پلاتینی فدراسیون فوتبال اروپا حاضر است تا فدراسیون فوتبال افغانستان را در عرصۀ ارتقای ظرفیت کمک کند.
همچنان پلاتینی دریک نشست خبری مشترک با کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال کشور گفت :" به نماینده گی از اتحادیه فوتبال اروپا حمایت خود را از فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام می کنم ."
این درحالیست که تیم ملی فوتبال کشور در رقابتهای فوتبال جنوب آسیا، قهرمانی رقابت های متذکره را به خود اختصاص داد.
درهمین حال مجتبی فیض بازیکن تیم ملی فوتبال کشور به خبرنگار آژانس باختر گفت ، طبعاً و قتی رییس فدراسیون اروپا به یک کشور می آید بالای روحیه ورزشکاران تاثیر خوبی دارد و زمانیکه وی کمک و همکاری را با کشور درعرصه یی ورزش اعلام میکند، این موضوع درتقویت روحیه ورزشکاران و تلاش آنها برای کسب نتایج بهترموثر واقع میشود.
بانو هاجرابوالفضل مسوول کمیته یی فوتبال دختران در کابل میگوید، ما توانستیم موفقیت های خود را تا آنطرف دنیا برسانیم و توجه فدراسیون اروپا را جلب کنیم .
سفر رییس فدراسیون فوتبال اروپا برای کشور ما یک دست آورد خوبی است، پلاتنی درکابل آمد و گفت که اکادمی فوتبال را ایجاد می کند و فوتبال نونهالان را افتتاح کرد.
دین محمد صافی یکتن از پیشکسوتان فوتبال و رییس فدراسیون فوتسال میگوید، پلاتنی دومین شخصیت سپورتی جهان و رییس اتحادیه اروپا است که اکثراً قانون های جدیدی که در بخش فوتبال وضع میشود او در آن نقش مهم دارد، اولین فوتبال حرفه یی دنیا درقاره اروپاست او فکر آمدن به افغانستان را از مدت های قبل داشت وی دردیدار با رییس جمهور گفت ما به خاطر برد و باخت نیامدیم ما بخاطر آمده ایم که ازطریق رسانه های بین المللی چون بی بی سی ، سی ان ان  و الجزیره مشاهده کردیم که فوتبال در افغانستان رشد و انکشاف کرده و علاقمندان زیادی دارد خصوصاً در باز گشت تیم ملی از مسابقات جنوب آسیا و استقبال سراسری مردم از تیم فوتبال نشان داد  که مردم افغانستان صلح میخواهد و آرامش و از جنگ خسته شده اند.


او وعده کرد، اتحادیه اروپا را آماده میکند که دربخش های مدیریت سپورتی، آماده ساختن مربی ها از لحاظ تخنیک و راه اندازی بازی های تدارکاتی و دوستانه میان تیم های ملی افغانستان و اروپا را فراهم خواهد کرد.
این وعده ها اگر عملی گردند ، مسلماً افق های جدید دربرابر تیم ملی فوتبال کشور وورزش فوتبال درافغانستان گشوده میشود .

 

کابل باختر/ 1/ میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه را نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان درصفحه اول زیر عنوان ، افغانستان به یاد قربانیان کشتار "اگسا " اعزای عمومی اعلام کرد نوشته ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که قرار است روز هشتم میزان ، در پی نشر نام حدور 5000 تن از قربانیان سازمان استخبارات رژیم کمونیستی ، اگسا مراسم فاتحه خوانی درسراسر افغانستان برگزار گردد.
قراراست دراین روز پرچم سه رنگ افغانستان درسراسر کشور برای دو روز به حالت نیمه بر افراشته درآید . حکومت فیصله کرده است تا یک مسجد و یک یاد بود به مناسبت قربانی های این افراد در منطقه پلچرخی ساخته شوند به نوشته این روزنامه ، اولین نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.
بسم الله شیر رییس حزب وفاق ملی اولین نامزد ریاست جمهوری است که درهفتمین روز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به کمیسیون انتخابات رفته و ثبت نام کرده است.
به نوشته این روزنامه : کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام  نامزدان را بتاریخ 25 سنبله رسما ً در کشور آغاز کرد . مراکز ثبت نام هر روز از ساعت 8 صبح الی چهار عصر و روز های پنجشنبه ازساعت 30/8 الی 30 /1 بعداز ظهر درکابل وولایات دیگر باز می باشد.
زندانی آزاد شده طالبان به اتهام تلاش برای ترور عبدالرب رسول سیاف دستگیر شد ، پلاتینی در کابل :اروپا ازفوتبال افغانستان حمایت میکند ، بعضی افراد دراکادمی علوم دست به شخصیت کشی می زنند ، هفتاد مرکز رایدهی درپکتیا مسدود میشود . از جمله عنوان های میباشند که روزنامه افغانستان در صفحه اول به نشر آن ها اقدام کرده و در سایر برگهای شماره امروزی دنبال مطالب دیگر شده است.
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان یک حمله کننده انتحاری برجان استاد سیاف بازداشت شد آغاز کرده و درصفحه اول زیر عنوان ، طالبان دست ازجنایت برنمی دارند نوشته بازهم جنگجوی رهاشده ازسوی رییس جمهور کرزی به جنگ انتحاری ها پیوست این باریکی از آن قماش قصد داشت به جان استاد سیاف حمله کند.
به نوشته آرمان ملی این بارنخست نیست ، همه کسانی که از زندان ها به بهانه های مختلف و بنابر حسن نیست رییس جمهور کرزی اززندان ها رها شده اند ، پس از دم گیری درخانه های شان به جبهه رفته اند و درکنار طالبان برضد دولت می جنگند.
این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان ، امریکا و انگلیس درشمال کشور ، طالبان کمک میکنند . نوشته طالبان خشونت وجنگ های اخیر درولایت بدخشان به ویژه درولسوالی وردوج را باحمایت امریکا و انگلیس انجام می دهند.
عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان درمجلس نماینده گان دیروز درنشست عمومی گفت امریکا و انگلیس درنا امنی های شمال شرق کشور دست دارند.
هفته گذشته 18 تن از نیروهای پولیس ملی براثر حمله طالبان درولسوالی وردوج ولایت بدخشان کشته و دست کم 40 نفر زخمی و شش تن دیگر آنان از سوی طالبان به اسارت برده شد.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی دربرگهای دیگر شماره امروزی دنبال مطالب دیگر شده است.
روزنامه ماندگار نیز دربرگ نخست زیر عنوان ، ترحم برپلنگ نیز دندان به موضوع سوء قصد علیه پروفیسور سیاف پرداخته است .
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده که تنها ورزشکاران هستند که لبخند می آفرینند.


ماندگار همچنان خبرداده که باثبت نام نخستین نامزد ریاست جمهوری طلسم هفت روزه شکسته شد.
به نوشته این روزنامه بسم الله شیر رییس حزب وفاق ملی عصر روز یکشنبه خود را برای نامزدی درانتخابات ریاست جمهوری درکمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرده است .
به یاد قربانیان کشتار اگسا عزای عمومی اعلام میشود عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده است به همین ترتیب روزنامه های  وحدت ، انصار و دیگران در شماره های امروزی یابه نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال مسایل دیگر شده اند.

 

کابل باختر/ 1/ میزان
دررقابتهای شب گذشته فوتبال هسپانیا تیم های ریال مادرید ووالنسیا برحریفان شان پیروز شدند.
به گزارش آژانس باختر ، به نقل از منابع خبری بین المللی رقابت های فوتبال هسپانیا دیشب باچهار دیدار دنبال گردید.
دراین رقابت ها تیم های ریال بیتس و گرانادا ، گیتا ویگاه و ریال بازی را بدون هیچ گولی مساویانه پایان دادند.
اما درادامه ریال مادرید چهار بار دروازه ختافه را باز کرد و تیم ختافه در نود دقیقه بازی فقط یکبار توانست توپی را وارد دروازه ریال سازد.
به همین ترتیب والنسیا 3 بریک برتیم سویا پیروز شد تاکنون تیم بارسلونا در صدر جدول نتایج قراردارد و دنبال آن تیم های اتلاتیک مادرید و ریال مادرید جاگرفته اند.

کابل باختر/ 1/ میزان
درپایان هفته پنجم رقابت های فوتبال انگلستان ، تیم فوتبال آرسنال درصدر جدول قرارگرفت.
به گزارش آژانس باختر ، به نقل از منابع خبری بین المللی شب گذشته رقابتهای فوتبال انگلستان با چهاردیدار پیگیری شد ، درنخستن دیدار آرسنال سه در برابریک استوک ستی را شکست داد مانچسترستی با چهار دربرابر یک برتیم مانچستر یونایتد پیروز شد.
به همین ترتیب تیم های سوانسه ستی و تاتنهم ، نیز بر حریفان شان غلبه کردند.
به این ترتیب آرسنال تاکنون در صدر جدول نتایج قراردارد و به دنبال آن تا تنهم و مانچسترستی قرار دارند.
امشب درادامه این رقابت ها اسپانیول با اتلاتیک مادرید مسابقه میدهد.

کابل باختر/ 20/ سنبله
درعرضه فی انس طلا دربازار های بین المللی نسبت به روز گذشته یک دالر کاهش بعمل آمده است.
روز گذشته فی انس طلا دربازازهای بین المللی مبلغ 1323 دالر عرضه میگردید.اما امروز فی انس طلا مبلغ 1322دالر عرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان مارکیت  پشتنی بانک با تائید این خبر به آژانس باختر گفت که حالا دربازار طلافروشی شهر کابل فی گرام طلا مصری دربازارهای کابل مبلغ 2600 افغانی ،کویتی 2550افغانی ،  سینگاپوری 2500 افغانی ،بحرینی 2200 افغانی ،عربی 2150 افغانی ، ایرانی 1800 افغانی و فی گرام طلا روسی مبلغ 1700 افغانی عرضه میگردد.

کابل باختر/ 1/ میزان
سلسله ورود نماینده گان کشورهای اسلامی به خاطر اشتراک درکنفرانس بین المللی علما کشورهای اسلامی که قرار است درکابل برگزار گردد ادامه دارد.
کابل میزبان کنفرانس بین المللی علما کشورهای اسلامی میباشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ازمیدان هوایی بین المللی کابل تاکنون شماری از نماینده کشورهای اسلامی به کابل آمده اند و قرار است ظهر امروز نماینده گان کشور های پاکستان و اندونیزیا وارد کابل شود.
بنا به گزارش ها دراین کنفرانس نماینده گان 16 کشور اسلامی به شمول ایران ، پاکستان ، قطر ، مصر ، عراق ، اندونیزیا و بنگله دیش اشتراک میکنند.
گفته میشود این کنفرانس روز چهارشنبه درکابل برگزار میشود.
با تلاش مکرر خبرنگار آژانس باختر نتوانست ،نظر مسوولان شورای عالی صلح دراین باره رابا خودداشته باشد اما مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رسانه ها گفته دراین کنفرانس تمرکز بیشتر روی مشکلات و آوردن صلح و ثبات دایمی درافغانستان میباشد و این کنفرانس بنا به درخواست این شورا برگزار میگردد.

شهرمزارشریف 1 میزان باختر
یک کتابخانه ی مجهز با کمپیوتروانترنت برای استفاده ی رایگان دختران متعلم درشهرمزارشریف امروز گشایش یافت.
این کتابخانه به هزینه ی بیست وچهارهزاردالربه کمک کشورهای آلمان وامریکا ساخته شده است.
در این کتابخانه یک هزاروپنج صد جلد کتاب دربخش های تعلیمی ، معلوماتی ، تفریحی و اسلامی موجود است.
قیس مهرآیین رییس معارف ولایت بلخ با استقبال ازکمک آلمان وامریکا برای تاسیس این کتابخانه گفت که پس ازاین دختران متعلم می توانند به گونه ی رایگان ازکتاب وانترنت این کتابخانه استفاده کنند.
پنج سال قبل نیز امریکا مرکز بزرگی را به نام لنکن درشهر مزارشریف تاسیس کرده است که دارای هزاران جلد کتاب درزمینه های مختلف است ونیز بخش کمپیوتر وانترنت میباشد.
روزانه ده ها دختر متعلم از انترنت و کتاب های این مرکز نیز استفاده می کنند.

نیویارک/منابع خبری بین المللی/باختر/اول میزان
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک می کند.
قرار است حسن روحانی عصر روز سه شنبه به وقت محلی، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
حسن روحاني هفته گذشته در گفتگو با شبکه خبری NBC در مورد ديدار و گفتگوی احتمالي با بارك اوباما ، رئیس جمهور امریکا در نيويارك گفت ديدار با اوباما در دستور كار سفر او نيست اما افزود، هرچيزي در دنياي سياست امكان پذير است.
بارک اوباما در نشست صبح سه شنبه مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد .

پشاور – دی دان – 1 میزان – باختر
تعداد تلفات حملات انتحاری دیروز در شهر پشاور از هشتاد نفر تجاوز کرده و زخمیان این حادثه نیزبه یکصدو بیست تن افزایش یافته است.
به گزارش آژانس خبری باختر،چاشت دیروز دو حمله کننده انتحاری مواد انفجاریه همراه خود را در بیرون و داخل یک کلیسا در شهر پشاور منفجر کردند که در آن مجموعاً بیش از دوصد تن کشته و زخمی شدند. سی وچهار زن و هفت طفل شامل کشته شده گان این حملات هستند که وضعیت صحی هفده زخمی این حملات وخیم گفته شده است.
یک منبع بی بی سی در پاکستان امروز صبح گفت که تا حال هشتاد و یک جسد حملات دیروز دفن شده و مجروحین این حملات در دو شفاخانه شهر پشاور تحت تداوی قرار دارند.
طبق گزارش منابع خبری پاکستان یک شاخه طالبان پاکستانی مسوولیت حملات بر این کلیسا را بر عهده گرفته و گفته است که حملات بر شهروندان غیر مسلمان تا  هنگامی که ایالات متحده امریکا حملات طیارات بی پیلوت خود بر مناطق قبایلی را متوقف ننماید ، ادامه خواهد یافت.
صدراعظم ، وزیر امور داخله و رهبران احزاب سیاسی پاکستان حملات انتحاری بر این کلیسا را محکوم کرده اند.
این حملات دیروزدرهنگام  یک مراسم در این کلیسا که در آن بین 600 الی 1000 نفر موجود بودند صورت گرفت و قبل از انجام حملات یک تعداد مردم کلیسا را  ترک نموده بودند.
تحریک طالبان پاکستانی مسوولیت این حملات را پذیرفته و گفته است          که یک شاخه جدیدرا به نام جند الحیفسه در این تحریک ایجاد کرده که هدف آن کشتن خارجیان و غیر مسلمانان است و این حملات را در جواب حملات طیارات بی پیلوت امریکائی انجام میدهند.