29 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بمب گذاری زیرپرچم طالبان؛ ترفند تازه هراس افگنان درننگرهار

بمب گذاری زیرپرچم طالبان؛ ترفند تازه هراس افگنان درننگرهار

جلال آباد/ ۲۹ سنبله/ باختر طالبان با بمب گذاری در زیر...

بمب گذاری ناکام طالبان دریک مسجد درننگرهار

جلال آباد/ ۲۹ سنبله/باختر طرح طالبان برای آماج قراردادن نمازگزاران درننگرهار...

قاضی القضات با رییس محاکم استیناف مرکز و ولایت دیدار کرد

کابل/29 سنبله/باختر قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

کندز باختر 10 دلو

بیش از شش کیلومتر سرک در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز بازسازی و امروزبه بهره برداری سپرده شد.

اهالی این ولسوالی به نسبت خراب بودن سرک متذکره به مشکلات زیاد مواجه بودند.

شیخ سعدی ولسوال دشت ارچی به آژانس باختر گفت که این سرک به هزینه یکصد و سی هزار دالر به کمک مالی کشور آلمان از طریق برنامه تحکیم ثبات بازسازی تکمیل گردیده كه ازين ناحيه مشکلات ترانسپورتی چهل هزار تن از باشنده گان بیست قریه ولسوالی دشت ارچی مرفوع گردیده است.

وي گفت، این سرک مرکز ولسوالی دشت ارچی را با قریه های این ولسوالی وصل میسازد.

همچنان باشنده گان روستاهای ولسوالی دشت ارچی میگویند که پیش ازاین نسبت خرابی سرک به مشکل زیادی مواجه بودیم که با تکمیل کار آن مشکلات ما از ناحیه ترانسپورتي مرفوع شده است.

در همین حال ولسوال دشت ارچی میگوید که بیشتر سرک های این ولسوالی به هموار كاري و قيرريزي ضرورت دارد و در حال حاضر مردم محل به مشکلات زیاد مواجه اند.

او گفت که اکنون وضعیت امنیتی ولسوالی دشت ارچی نسبت به گذشته بهتر شده و امکانات بازسازی درعرصه هاي مورد نياز مردم در این ولسوالی بيشتر شده است . 

 

کابل باختر – 10 دلو

تفاهمنامه همکاری میان وزارت هاي مخابرات وتکنالوژی معلوماتی  و معارف امروز به امضا رسید .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این تفاهمنامه را انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات وتکنالوژی  معلوماتی  با فاروق وردک وزیر معارف به امضا رساند.

 انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پیرامون آن قرار داد گفت ، وزارت مخابرات پروژه تجهیز لابراتوار وایجاد ورکشاپ ها را با استفاده از تکنالوژی معلوماتی  درمکاتب برای ايجاد سهولت در تدریس وآموزش فراهم می نماید.

وي گفت كه در قدم اول در انستیتوت های میخانیکی کابل، تربیه معلم  ؛تکنالوژی افغان ؛ دارالمعلمین  سید جمال الدین  ، لسیه نسوان تجارت وپنجاه لیسه عمومی  درمرکز وولایات سهولت های انترنت ،اتاق های مجهزباکامپیوتر و وسایلي که شاگردان واستادان بتوانند شیوه تدریس وآموزش را بشکل پیشرفته وعصری پیش ببرند ،ایجاد میگردد .

وزیر مخابرات  وتکنالوژی معلوماتی هزینه این پروژه را دوملیون دالر امریکایی خوانده  افزود که پروژه مذكور از صندوق انکشافی خدمات مخابراتی  که در چوکات اداره اترا ایجاد گردیده، تمویل میگردد و تیم های مشترک هر دو وزارت کار را آغاز نموده ودرسال  جدید تعلیمی مورد استفاده شاگردان قرار خواهد گرفت واین  روند به سایر لیسه های مرکز ولایات گسترش داده  خواهد شد .

فاروق وردک وزیر معارف گفت به همکاری وزارت  مخابرات  این روند را در سراسر  کشور وسعت خواهیم داد و به نمایندگی از 9 ملیون فرزند وطن که مصروف فراگیری علم ودانش اند ، از همکاری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی سپاس وامتنان می نمایم .

وردک اضافه نمود وزارت معارف همگام با وزارت مخابرات تلاش مینماید كه این رقابت سالم رابوجود بیاورد تا معارف کشور با استفاده از تمام مذایای تکنالوژی معلوماتی  درامور تدریسی استفاده نمایند.

وزير معارف گفت، این روند را طوری  مجددانه ادامه میدهم که در دو سال آینده حدود شانزده ملیون دانش آموز از طریق کمپیوتر  وانترنت  در سراسر کشور  وصل  ودر بلند بردن تجارب شان  با مراکز علمی و پوهنتون های جهان نیز ارتباط تامین نمایند .

وزیر معارف با اشاره  به سیستم فعلی  معارف کشور گفت ماتلاش  همه جانبه مینمايیم تا سیستم  سنتی را کاملا"  تعویض نمایم تا در قریه ها وهر گوشه وکنار وطن اولاد ما از مکتب بی بهره نباشند.

 وی گفت، این پروژه فعلا" پنجاه هزار شاگرد را تحت پوشش قرار خواهد داد ودرتمام مکاتب  تخنیکی ما وسایل وزمینه آموزش علمی فراهم خواهدشد .

?? ???? ، 10 ??? 1391 ، 13:14

تبصره

 

کابل باختر/ 10/ دلو

تاکید دولت افغانستان مبنی بر به مصرف رسانیدن کمک های خارجی از طریق مراجع دولتی، پیامدهای مثبت را در قبال داشته و نهادهای دولتی کشور این امر را ثابت ساخته که مصارف آنان با شفافیت همراه است.

 مبصر آژانس باختر مینگارد: سال پار عیسوی نماینده گان بلند پایه شماری از کشورهای جهان درتوکیو پایتخت جاپان گردهم آمدند تا چگونگی ادامه کمک های شان را با افغانستان در سالهای آینده بررسی نمایند.

 این نشست با آنکه با تعهدات مشخص پایان یافت، شرکت کننده گان تاکید براین داشتندکه دولت افغانستان یک راهکار دقیق را در پیش گیرد تا کمک های جامعه جهانی با افغانستان در شفافیت به مصرف رسد. آنها در سطح شفافیت کمک های خارجی تاچهل فیصد صحه گذاشتند، تاکید اشتراک کننده گان توکیو مبنی بر شفافیت در مصارف درحالی صورت گرفت که دولت افغانستان بارها این گفته را بیان داشته که مصارف در نهادهای افغانی با شفافیت همراه است درحالیکه شماری از موسسات و سازمان های بین المللی با مصارف بیجا و اضافی باعث به هدر رفتن پولهای کمکی با افغانستان شدند.

 پافشاری دولت افغانستان مبنی بر مصارف کمک های خارجی از طریق مراجع حکومتی و ارايه دلایل مقنع باعث شد تا جامعه جهانی بپذیرد که بخش اعظم از کمک های آنان ازطریق دولت افغانستان به مصرف برسد .  ضمناً دولت روند نظارت ، بررسی و تفتیش بر چگونگی کمک های خارجی را تشدید بخشید.

 دراین اواخر نهادمستقل و غیر حکومتی مشارکت بین المللی بودجه که مقر آن در شهر واشنگتن ایالات متحده امریکا است در گزارش سالانه خود تذکر داده ( افغانستان در کنفرانس توکیو تعهد سپرده بود تا سطح فیصدی شفافیت بودجه را به چهل فیصد بلند ببرد این نهادغیر حکومتی اکنون گزارش داده است که فیصدی شفافیت و کیفیت بودجه افغانستان، (59) فیصد تثبیت گردیده است . )

گزارش نهادمستقل و غیر حکومتی مشارکت بین المللی بودجه میتواند برآن گزارش ها و گفته های اغراض آمیز نقطه پایان گذارد که نهادهای حکومتی افغانستان را متهم میساختند که کار آنان شفاف نیست و ادارات افغانی ملوث به فساد اند . اداره بین المللی شفافیت یکی از این نهادها است .

اما گزارش نهادمستقل و غیر حکومتی مشارکت بین المللی بودجه میتواند دستاورد خوب مستند و قابل قبول برای جامعه جهانی باشد که کار ادارات افغانستان با شفافیت و مسوولیت پذیری همراه است.

 این گزارش اعتماد وباور را نسبت به آینده مصارف پولی درافغانستان بیشتر ساخته و جامعه جهانی را تشویق خواهد نمود تا مصارف شان را ازطریق مراجع حکومتی افغانستان سازماندهی نمایند درحالیکه مصارف ازطریق موسسات و سازمانهای بین المللی با مشکلات مشخص توام است .

 قبل ازاین دیپلوماتان انگلیسی و اداره تفتیش ایالات متحده امریکا از فساد در موسسات بین المللی و قراردادی های آنان سخن گفته اند.

 مردم و دولت افغانستان امید واراند که جامعه جهانی برنامه و عمل شان را درافغانستان به استناد گزارش نهاد مستقل و غیر حکومتی مشارکت بین المللی بودجه، عیار ساخته و با تن دادن به واقعیت ها مسوولیت های اخلاقی شان را در برابر این کشور به سر رسانند.

قابل ذکر است که بودجه ملی سال 1392 افغانستان بالغ به سه صدو پنجاه و چهار ملیارد دالر میگردد که سی و هفت فیصد آن از طریق عواید ملی و متباقی از کمک هاي جامعه جهانی تمویل میشود.

 

کابل باختر/ 10/ دلو

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه آرمان ملی سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان باید به منافع کشور اندیشه کرد نوشته و آورده است، سیاسیون افغانستان از گذشته ها تاحال برروی خطوطی  راه می روند که مسیر نامیمون آن روشن بوده ورهی به ترکستان بوده است . این کار نوعی نگرش سطحی نگری و مقطعی عمل کردن ها را برمی تابد و گواهی میدهد که هیچ کس دراین سرزمین به ژرفای مسایل و در یافت عوامل بحران توجه نمی کند.

این بی توجهی هاست که کار مملکت را زار کرده و ما را چندین بار به ورطه های سقوط و نابودی کشانیده است .

 دوروز شماری از سیاسیون کشور درشهر مزارشریف گردهم آمدند تا به زعم خود شان برای مداوای بحران پزشکان حاذق و با تجربه تریاقی تجویز کنندکه ملت را به خواب راحت ببرد و آن گاه خود بی خیال تر از هروقت دیگر به کار سیاست شوند.

به نوشته این روزنامه از گذشته ها معلوم بوده است که گونهء کنار آمدن ها نمی تواند چاره و درمان دردی باشد که مردم کشور به نام افغانستان داشته و دارد. به قول بزرگان اول باید پی به کنه بیماری و نقطه درد برد تا تدبیر درکارکرد و تجویز دوا و آغاز درمان .

 آرمان ملی همچنان درصحفه اول خبرداده که مخالفان مسلح شب گذشته بالای موتر حامل فرشته انوری نماینده مردم ولایت ننگرهار درمجلس نماینده گان حمله کردند ، اما این عضو مجلس ازاین رویداد جان سالم برد.

 آرمان ملی از قول یک مقام پولیس ولایت فراه درهمین صفحه نوشته که ایران به مخالفان مسلح ماین میدهد.

 به همینگونه روزنامه آرمان ملی دربرگهای دیگر شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است.

 اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر عنوان کرده ،مجرمان جنگی اعتراف کنند. به نوشته این روزنامه، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، درجنگ همه طرف ها بازنده هستند و هیچ کس درچنین شرایطی برنده نیست او گفت طرف های جنگ صدمه های شدید جانی ، مالی اقتصادی و فرهنگی میبینند.

 خانم سمر تاکید کرد هرنوع تلاشی که برای صلح صورت میگیرد ، باید عدالت درآن قربانی نشود . او گفت تلاش برای آوردن صلح پایدار، حتمی نیست از راه جنگ باشد ولی صلح بی عدالتی پایدار نیست .

این روزنامه زیر عنوان " نی " خطاب به دولت ایران حق آزادی بیان را به رسمیت شناسید نوشته " نی " دراعلامیه ای میگوید " آزادی بیان و اندیشه درکشور همسایه ، ایران ، شدیداً ازسوی حکومت آن کشور متاثر بوده و این امر سبب میشود تا حقایق بسیاری در مورد افغانستان و مهاجران افغانستان مقیم آن کشور همچنان پوشیده بماند.

 هشت صبح همچنان درصفحه اول به انتخابات شورای ولایتی هرات توجه کرده و زیر عنوان ، تنش های انتخابات شورای ولایتی شدت یافته است نوشته ، سید وحید قتالی رییس جدید شورای ولایتی هرات میگوید که برخی از افرادمقام های محلی دراین ولایت تلاش میکنند که انتخابات دوروز پیش شورای ولایتی را فاقد اعتبار جلوه دهند.

 قتالی و شماری از اعضای این شورا میگویند که ازسوی رییس پیشین وبرخی از مقام های محلی درهرات تهدید به مرگ شده اند. قتالی گفت : ما از رییس جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات می خواهیم که این موضوع را به اساس قانون حل کنند.

هشت صبح همچنان دراین صفحه از قول وزارت داخله نوشته که از وسایط نقلیه دولتی استفاده شخصی نکنید نوشته، وزارت امور داخله با صدور ابلاغیه ای به منظور رعایت امن و نظم عامه از تمامی نیروهای امنیتی مربوط به این وزارت خواسته است که از وسایط نقلیه دولتی درکارهای شخصی استفاده نکند. این وزارت گفته است استفاده از وسایط نقلیه دولتی در کارهای شخصی زمینه های استفاده جویی را مساعد میسازد و همچنین این وسایط بی مورد استهلاک میشوند.

به همین ترتیب روزنامه هشت صبح دربرگهای دیگر شماره امروزی به دنبال سایر مطالب شده است.

 اما روزنامه سخن جدید دربرگ نخست به سفر پنج روزه وزیر دفاع ملی کشور به پاکستان توجه کرده و نوشته وزیر دفاع ملی درراس هیئت نظامی و برای یک سفر پنج روزه به اسلام آباد رفت ، گفته میشود وی قراراست دراین سفر با مقامات پاکستانی دیدار نموده و از چند مرکز آموزشی نیز بازدید کند.

 سخن جدید همچنان در صفحه اول زیر عنوان ، بازماندگان جنگ ، قربانیان فراموش شده نوشته بازمانده گان جنگ سه دهه از بی توجهی نهادهای دولتی و غیر دولتی شکایت نمودند، افزایش واردات برق از ایران درولایت های مرزی ، تصمیم نهایی برای خروج کامل نظامی گرفته شده است .

ازجمله عنوان های میباشد که این روزنامه در برگ نخست به آن توجه کرده است و در برگهای دیگر شماره ها دنبال سایر مطالب گردیده است.

 روزنامه انصاف دربرگ نخست از قول حضرت آیت الله العظمی محسنی عنوان کرده که عوامل غربی از طریق رسانه ها ، میان شیعه و سنی اخلاف می اندازند.

 جبهه ملی خواستار توزیع سراسری تذکره الکترونیکی تا انتخابات آینده شد، گشت انتخاباتی جبهه ملی کمپاین ریاست جمهوری یا طلب وزارت ، شورشیان و طرح ترور مقامات سوري  از جمله عنوان های اند که روزنامه انصاف دربرگ نخست آن را چاپ کرده اما در صفحه اخیر به هشدار روسیه به امریکا توجه کرده وزیر عنوان حق دخالت درامور سوریه و رهبری آن را ندارند به نوشته این روزنامه دیمتری مدودیف صدراعظم روسیه اعلام کرد این تنها مردم سوریه اندکه میتوانند درباره آینده این کشور تصمیم بگیرد .

روسیه و امریکا یا هیچ کشور دیگری حق تصمیم گیری دراین باره را ندارند.

 به نوشته این روزنامه مدودیف همچنین درباره بروز وضعیتی که درآن نخبگان سیاسی سوریه ترورشوند هشدار داده گفت دراین صورت جنگ داخلی میتواند درسوریه چندین دهه طول بکشد.

 به همینگونه روزنامه های وحدت ودیگران درشماره های امروزی یا دنبال نشر مطالب مشابه ای شده اند و یا به سایر مسایل پرداخته اند.

 

کابل باختر – 10 دلو

مسابقه دوستانه امروز میان پنجاه بوکسر شهر کابل درکمیته ملی المپیک راه اندازی گردید .

به اساس  معلومات محمد معروف رغبت آموز گار تیم ملی بوسنگ به آژانس باختر ، دراین مسابقه پنجاه بوکسر از پنج زون  کابل اشتراک دارند که از هر زون ده بوکسر دراین رقابت شرکت دارند .

به گفته معروف  در پایان این رقابت ها ده تن بوکسر که سن آنها از هفده الی بیست  سال باشد برگزیده  می شوند .

برای این  ده تن از سوی  بوکسران مهاجر افغان در آلمان مدت معاش ماهانه پرداخت خواهد شد .

?? ???? ، 10 ??? 1391 ، 12:02

چهار فردملکی کشته شدند

 

قلعه نو – باختر – 10 دلو

چهار فرد ملکی درولسوالی مقر ولایت بادغیس درحمله مردان مسلح کشته شدند.

عبدالخلیل رئیس شورای صلح ولایت بادغیس به آژانس باختر گفت ،این  افراد شب گذشته درمنطقه اندي ولسوالی مقر زمانی هدف حمله مسلحانه مردان ناشناس قرار گرفتند که به طرف منزل خود درحال حرکت بودند .

به گفته منبع ،یکتن از این افراد قبلا درمخالف مسلحانه علیه دولت قرار داشت وچندی قبل به پروسه صلح پیوسته بود .

منبع افزود ،مردان مسلح از ساحه موفق به فرار شدند و عملیات جستجو به هدف ردیابی آنان آغاز گردیده است .

 

قلات – باختر – 10 دلو

درنتیجهءعملیات تصفيوی اردوی ملی در مربوطات ولسوالی مقر ولایت بادغیس ملاقاسم سر دسته گروه طالبان همراه باسه  فرد تحت امرش زخمی شدند .

شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به آژانس باختر گفت ،این عملیات  از سوی نیروهای اردوی ملی درمنطقه  کله خانه ولسوالی  مقر ولایت  بادغیس انجام شد که درنتیجه ملاقاسم یکی ازسردسته های  گروه طالبان همراه با سه فرد تحت امرش زخمی شدند .

به گفته مجیدی دراین عملیات برادرملاقاسم از سوی نیروهای اردوی ملی گرفتار ویک طالب دیگر کشته شد .

به گفته منبع، درجریان این عملیات یک عراده  موتر کرولا وچهار میل کلاشينکوف  نیز بدست نیروهای اردوی ملی افتاده  است .

مجیدی گفت، این عملیات یکروز ادامه داشت كه در جریان آن به  نیروهای اردوی ملی ومردم ملکی آسیب نرسیده است .

 

کابل باختر – 10 دلو

منسوبان اردوی ملی چهار قوماندانان طالبان مسلح را گرفتار کرد .

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد . منسوبان قطعه  خاص وزارت دفاع ملی غرض پیگيری وبازداشت مخالفان مسلح عملیات ویژه را درمربوطات ولسوالی سپین بولدک وارغنداب ولایت قندهار  وبورکه ولایت بغلان انجام داده اندکه درنتیجه آن  چهار قوماندان مشهور طالبان مسلح گرفتار واز نزدشان یک میل کلاشينکوف با چهار عدد شاژور آن  ،یک پایه مخابره آیکم ویک تعداد مهمات سبک وسنگین نیز بدست  آمده است .

گفته می شود که قوماندانان گرفتار شده در تهیه وتوزیع مهمات، ماین گذاری های کنار جاده وحملات برقطار نیروهای امنیتی وگروگانگیری افراد ملکی سهم داشته اند .

طبق یک خبر دیگر : دوعسکر اردوی ملی ، در جریان وظایف امنیتی درمربوطات ولایت های هلمند ، قندهار به شهادت رسیده و یک عسکر دیگری این نیروها نیز زخم برداشته است .

?? ???? ، 10 ??? 1391 ، 11:59

یک ماین گذار کشته شد

 

کابل باختر – 10 دلو

یک ماین گذار حین تبعه ماین درولایت کنر جان باخت .

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، یک ماین گذار زمانیکه میخواست یک حلقه ماین رادر مسیر ولسوالی سرکانی ولایت کنر جاسازی نمایند ، ماین حین جاسازی انفجار نموده  وماین گذار را کشت .

طبق یک خبر دیگر ،

پولیس ولایت پکیتا چهار حلقه ماین ضد وسایط  را که از سوی مخالفان مسلح  درمسیر جاده ولسوالی دند پتان آن  ولايت جاسازی شده بود کشف نمود .

 

کابل باختر – 10 دلو

پولیس ولایت کنر دیروز فردی را که از سوی طالبان ربوده شده بود آزاد ساخت .

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد . فرد ربوده شده با شنده  ولایت قندهار وراننده یک موتر باربری بوده که پنج روز قبل از قریه کلی شهر اسعد آباد ربوده شده ودر پی یک عملیات ویژه  پولیس ملی ازچنگ مخالفان مسلح آزاد ساخته شد .

 درهمین حال پولیس محافظ یک شبکه مخابراتی که چندی قبل  درمربوطات ولایت فاریاب ربوده شده بود آزاد ساخت .

این فرد باشنده  ولسوالی غور ماچ ولایت فاریاب بوده که بتاریخ 5 دلو  ربوده شده بود .

دیروز از اثر سعی وتلاش منسوبان پولیس ملی وموسفیدان قریه یادشده از چنگ مخالفان آزاد گردید .