29 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بمب گذاری زیرپرچم طالبان؛ ترفند تازه هراس افگنان درننگرهار

بمب گذاری زیرپرچم طالبان؛ ترفند تازه هراس افگنان درننگرهار

جلال آباد/ ۲۹ سنبله/ باختر طالبان با بمب گذاری در زیر...

بمب گذاری ناکام طالبان دریک مسجد درننگرهار

جلال آباد/ ۲۹ سنبله/باختر طرح طالبان برای آماج قراردادن نمازگزاران درننگرهار...

قاضی القضات با رییس محاکم استیناف مرکز و ولایت دیدار کرد

کابل/29 سنبله/باختر قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

کابل 9 دلو باختر

رسانه ها گزارش داده اند که مردی در کندز پسر انتحاری اش را به پولیس تسلیم  داد.

این خبر خوش برای مردم است که سرانجام خانواده های که فرزندان شان اغوا میشوند و درآنسوی مرزها ذهن شویی میگردند ، تا برادران وخواهران و  در یک کلام هموطنان شان را آماج قراردهند، درک کرده اند که انتحار و انفجار دستور دین نیست ، مخالفان و حلقه های خاص در منطقه ازین شیوه به عنوان افزار سیاسی استفاده میکنند.

گزارشگر آژانس باختر مینویسند:به قول رسانه ها پدر این پسر بادرک رسالت دینی ووطنی فرزندش را که از سوی مخالفان آماده ساخته شده بود تا درجمعی و یا جای خودکشی کند  و شماری از خانواده ها را به سوگ و ماتم بکشاند، به پولیس تسلیم کرد و از جنایت سازمان یافته جلوگیری کرد.

پاداش فداکاری این مرد، مواظبت از او و خانواده اش از جانب مسوولان امنیتی میباشد، هرگاه مسوولان امنیتی توانستند، خانواده و پدراین پسر را از گزند، سیاه اندیشان در امان ساختند ومصوونیت اورا تامین کردند، درآنصورت میتوان انتظاربرد که این روند، هم مانند، قیام های مردمی علیه  طالبان افزایش خواهد یافت و بازار اغوا گری وذهن شویی طاغوتیان آهسته، آهسته  کساد خواهد شد.

 

كابل باختر 9 دلو

نیروهای امنیتی کشور روز گذشته رزمایش مشترک یک روزه یی را در مناطق مختلف شهر کابل به راه انداختند.

دفتر مطبوعاتي وزارت امور داخله به آژانس باختر خبر داد، رزمایش مشترک نیروهای امنیتی کشور به هدف گرفتن آمادگی های لازم نیروهای امنیتی جهت مقابله با حملات احتمالی تروریستی، ایجاد همآهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی، و بهبود سوق و اداره نیروها در هنگام اجرای عملیات های ضد تروریستی، روز گذشته در نقاط  مختلف شهرکابل به راه انداخته شد.

رزمایش مشترک نیروهای امنیتی کشور در کابل، زیر نظر سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، و لوی پاسوال محمد ایوب سالنگی قومندان زون 101 آسمایی کابل، در مناطق مخلتف شهر کابل برگزار گردید.

نیروهای پولیس قومندانی زون 101 آسمایی کابل؛ فرقه 111 اردوی ملی مستقر در کابل؛ قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله؛ نیروهای پولیس امن و نظم عامه؛ نیروهای آیساف؛ نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی؛ و لوای خاص عملیاتی، قطعاتی بودند که در رزمایش روز گذشته شرکت داشتند.

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در حالی که انجام این رزمایش را موفقانه توصیف کرد، گفت که نیروهای امنیتی کشور مانند گذشته، یک بار دیگر توانایی خود را در مهار حمله های احتمالی تروریستی به نمایش گذاشتند.

معین ارشد امور امنیتی  وزارت امور داخله  تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان، روز تا روز از آماده گی های بیشتری برای تامین امنیت کشور برخودار شده و از امکانات بیشتری در این راستا برخودار می گردند.

 

آگاهان سیاسی : پاکستان بر خلاف تعهد به سوی اهداف خاص درحرکت است

کابل باختر/ 9/ دلو

نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان غرض موضع گیری مشترک درقبال حملات انتحاری دراواخر ماه جنوری درکابل برنامه ریزی شد . مگر نشانه های وجود دارد که این نشست چنانکه برنامه ریزی شده بود، صورت نخواهد گرفت.

 به گزارش آژانس باختر ، وزراء خارجه افغانستان و پاکستان دریکی از نشست های شان که درسال گذشته عیسوی كه دراسلام آباد برگزار شد، روی برگزاری یک کنفرانس علمای دینی هر دو کشور به توافق رسیدند قرار شد تا این کنفرانس که دیدگاه مشترک علمای دینی هردو کشور را در رابطه به حملات انتحاری مشخص میساخت در اواخر ماه جنوری درکابل برگزار شود .

موضعگیری مشترک دررابطه به حملات انتحاری یک ضرورت جدی برای مردمان دوکشور پنداشته میشود، زیرا چنین حملات سالها است که مردم افغانستان را رنج میدهد و دریکی دوسال اخیر باعث وارخطایی و اضطراب مردم و حکومت پاکستان نیز شده است .

 درگذشته نسبت به حملات انتحاری درافغانستان، دیدگاه ها درپاکستان فرق داشت مگر حالا علمای آنکشور نیز چنین حملات را متضاد با ارزش های دینی و اسلامی میدانند . موضعگیری مشترک در قبال حملات انتحاری درحالی ضروری دانسته میشود که عمدتاً فتوا و حکم اجرای چنین حملات از مدارس دینی پاکستان صادرشده که جان صدها انسان درافغانستان وجان دهها تن را درپاکستان گرفته است.

 اما یکتن از مسوولان شورای عالی صلح میگوید که پاکستان به دلایل نامعلوم برگزاری نشست علمای دینی دوکشور را به تعویق انداخته درحالیکه کابل برای برگزاری چنین یک نشست آماده است .

 محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شوراي صلح میگوید شاید پاکستان در برگزاری چنین یک نشست مشکل داشته باشد و یا تهدیدی از سوی طالبان دریافت داشته است. قاسمیار بر برگزاری چنین یک نشست تاکید دارد و آن را برای حل مشکل ناشی از حملات انتحاری برای دوکشور ضروری میداند زیرا این نشست میتوانست راه را برای برگزاری یک نشست فراگیر بین المللی بازنماید.

 قاسمیار درحالی از مشکلات پاکستان و یا تهدیدی طالبان دراین کشور سخن میگوید که طالبان قبلاً برگزاری چنین یک نشست را دسیسه علیه خود پنداشته و تهدید نموده بودندکه اشتراک کننده گان این گونه نشست را هدف قرارخواهند داد.

 درهمین حال وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی حرف های دارد که نشان میدهدپاکستان میخواهد با انکشافات جاری در آنکشور، نشست علمای دینی دوکشور را به حاشیه راند . مژده به خبرنگارآژانس باختر گفت ، مسله انتخابات درپاکستان نزدمقامات امنیتی و سیاسی آنکشور نسبت با برگزاری نشست علمای دینی با اهمیت تراست . به گفته آقای مژده، دلیل عمده که پاکستان نمی خواهد این کنفرانس برگزار شود ميخواهد برای طالبان نشان دهد که به برگزاری چنین نشست درافغانستان چندان علاقه ندارد  و پاکستان تلاش دارد تا به هر نوع ممکن با طالبان پاکستانی به توافق برسد تا مانع شود که گروه طالبان انتخابات درآن کشور را اخلال نکنند .

 این آگاه امورسیاسی بدین باور است تمام مسایل پیرامون همین موضوع می چرخد منافع پاکستان برای مقامات آن کشور نسبت به موضوع دیگر با اهمیت تر و باارزش تر میباشد .

 به گفته آقای مژده، درحال حاضر مولانا فضل الرحمان و شماری دیگر از رهبران مذهبی پاکستان مصروف وساطت میان طالبان و حکومت پاکستان اند.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه در آخرین اظهاراتش گفته است كه دولت افغانستان تا هنوز هم آماده برگزاري موافقانه این کنفرانس درکابل است

وی دررابطه به اینکه علمای افغانستان و پاکستان از سوی طالبان به خاطر شرکت دراین کنفرانس تهدید شده اند گفت این تهدید ها بیانگر هراس طالبان ازبرگزاری چنین کنفرانس است زیرا نتیجه این کنفرانس میتواند عملکرد این گروه را بیشترنفيه نماید .

سخنگوی وزارت امورخارجه از آماده گی صد درصدی تامین موافقتنامه و مصئون این کنفرانس درکابل خبر میدهد و میگوید که نشست علمای دینی پاکستان بسیار با ارزش میباشد و به نفع هردو کشور است .

 ازگفته های مسوولان و آگاهان امور این نتیجه بدست می اید که پاکستان با وجود تعهدات که داشته، میکوشد تا به گونه با طالبان کنار آید و حاضر نیست از سرمایه گذاری به گروه طالبان به این زودی ها دست بردارد .

 

پشاور/دی نیوز/باختر/9دلو

شمار کشته شده گان درگیری بین دو گروه رقیب در ایالت خیبر پشتونخواکه وارد چهارمین روز شده به حداقل به هفتاد و یک تن افزایش یافته است.

به اساس گزارش آژانس باختر، این درگیری در منطقه میدان وادی تیرا ایالت خیبر پشتونخوا آغاز شده و گروه انصارالاسلام بعد از درگیری شدید یک ساختمان خود را که بدست طالبان افتیده بود،  دوباره تصرف کرده است.

یک مامور ارشد امنیتی با تائید تلفات یاد شده گفت که جنگ  هنوز هم جریان دارد و ورود خبرنگاران وامداد گران در این منطقه قطع شده است و تعداد دقیق کشته شده گان از سوی منابع مستقل گزارش داده نشده است.

طالبان و القاعده در مناطق قبایلی آن طرف خط دیورند پناهگاه ها دارند که درآن طرح حملات بالای افغانستان و مناطق قبایلی طرح می كردند.

پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده توسط نیرو های ویژه آمریکایی تحت فشار شدید ایالات متحده امریکا در جهت نابود سازی پناهگاه های امن ستیزه جویان قرار دارد.

 

کابل باختر/ 9/ دلو

وزارت انرژی و آب امروز قرارداد خریداری سالانه دو ملیون کیلووات برق را با جمهوری اسلامی ایران به امضا كرد.

به گفته مقامات وزارت انرژی و آب حكومت افغانستان تقاضای هفتصد ملیون کیلووات  برق را در سال، از جمهوری اسلامی ایران کرده است.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، این قرارداد را محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و مجید نامجو وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در حالیکه سفیر آنکشور مقیم کابل و هیئت رهبری آن وزارت حضور داشتند ، امضا نمودند.

 وزیر انرژی و آب بعداز امضای قرارداد گفت:" جمهوری اسلامی ایران هر کیلووات برق وارداتی را به قیمت سه سنت یا معادل یک و نیم افغانی به افغانستان به فروش مي رساند که ازاین برق باشندگان ولایت فراه استفاده خواهند كرد.

به گفتهء وي و کاردیزاین آن آغاز شده و به زودي مكمل خواهد شد میعاد این قرارداد تا سال 1394 میباشد .

 وی اضافه کرد ،افغانستان مجموعاً هفتصد ملیون کیلووات برق در ساعت ایران تقاضا دارد و فعلاً بین پنجاه الی شصت میگاوات برق ضرورت ولایت فراه میباشد که به اساس این قرارداد برق وارداتی از جانب کشور ایران از ده ميلیون کیلووات برق به بیست و چهار میگاوات برق درولایت نیمروز و از نود میگاوات برق در ولایت هرات به یکصدو چهل میگاوات برق ارتقا مییابد که کمبود نسبی انرژی ولایات متذکره را تا اندازه ای رفع میسازد .

 وی گفت ،همچنان ترکمنستان ، تاجکستان نیز به همین قیمت به افغانستان برق صادر میکند وتنها کشور ازبکستان است که همه ساله قیمت ها را افزایش میدهد و فعلاً یک کیلووات برق را برای ما به هفت سنت به فروش میرساند.

 به گفته وزیر انرژی و آب افغانستان فعلاً به سه هزار میگاوات برق ضرورت دارد که نمی شود این برق از منابع آبی کشور تامین گردد .

او گفت ساختمان بند های بزرگ برق دردریاهای کوکچه و کنر زمان گیر بوده و مدت ده الی پانزده سال را در برخواهد گرفت و بیش از سه الی پنج ملیارد دالر هزینه ضرورت دارد.

 وزارت انرژی و آب قراردادهای خریداری برق وارداتی را از کشور های همجوار روي دست گرفته که به مراتب ارزانتر است.

 محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و مجید نامجو وزیر نیروی ایران دراین کنفرانس خبری اخلال گری و سنگ اندازی کشورهای همسایه را در مورد اعمار بند آب سلما وبند برق کنر رد کردند و مشکل اساسی را نبود وجوه مالی دانستند.

 مجید نامجو وزیر نیروی ایران که درراس هیئتي به افغانستان آمده است تفاهمنامهء همکاری را با وزارت امور شهرسازی در رابطه به مشکل کانالیزاسیون شهر کابل نیز امضا كرد.

 

برازیلا - رویترز- باختر- 9 دالو

در نتیجه وقوع آتش سوزی  در يک کلپ شبانه در شهر سانتاماریا واقع  در  جنوب  برازيل حداقل دو صدو چهل و پنج  تن  هلاک و  ده ها نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش  آژانس خبری  رويترز،این آتش سوزی دیروز هنگام رخ  داد  که یک  گروه موسيقی در حال اجرای برنامه بود که آتش ناگهان به سقف کشيده شده و  طی چند ثانيه آتش  چهار اطراف  سرايت کرد.
به گفته  منابع رسمی، پس از سرايت آتش از روی صحنه،  مهمانان  تلاش کردند از سالون خارج شوند ولی بر اثر هجوم جمعيت  مردم امکان خروج همه فراهم نشده و بر اثر ازدحام و مشکل تنفسی، هلاک  و زخمی  شدند.
در همین حال ديلما روسف، رييس جمهوری برازيل هم که در جريان سفر به  چیلی  به سر می برد، سفر خود را کوتاه کرده و عازم منطقه شد تا از آن بازديد ،با خانواده  های بازماندگان همدردی کرده و پيام تسليت برای کشته شدگان  این حادثه بدهد.

منبع افزوده است که   آتش بازی های نمایشی عامل بروز  حریق  شده و که علت مرگ اکثر قربانیان، استنشاق دود ناشی از  این آتش سوزی بوده است. 
گفتنی است طی چند سال اخیر به نظر می رسد این آتش سوزی مرگبارترین آتش سوزی در  یک کلپ شبانه  در برازیل باشد.

 

چاریکار باختر 9 دلو

برگزاری انتخابات رییس و اعضای هیئت اداری شورای ولایتی ولایت پروان به تعویق افتاد.

مسوولان شورای ولایتی پروان وجود برخی مشکلات تخنیکی و اداری را از عوامل اصلی به تاخیر افتادن برگزاری این انتخابات عنوان کرده اند.

برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی پروان، همزمان در شماری از ولایات دیگر نیز آغاز شده است.
در جریان این انتخابات، نمایندگان مردم در شورای ولایتی از میان تمام اعضا، یک تن را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان معاون و یک تن دیگر را به سمت منشی انتخاب می کنند.
با این حال، قرار بود روز گذشته براساس فیصله اداره مستقل ارگان های محل و برنامه کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات شورای ولایتی در پروان برگزار شود.
شماری از اعضای شورای ولایتی پروان، مشکلات اداری را تنها دلیل به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات این شورا عنوان کرده اند.

 

قندرهار 9 دلو باختر

یک مکتب در ولایت قندهار بعد از وقفه هشت سال دو باره  بازگشایی شد.

یک مکتب بچه گانه درولسوالی پنجوایی قندهار بعد از هشت سال وقفه امروز دوباره بازگشایی شد.

مکتب یاد شده از اثرتهدید های امنیتی  هشت سال مسدود گردیده بود و اینک  به همکاری متنفذین  و مسوولان معارف ولایت قندهار دوباره بازگشایی شد.

شیر آقا صامی رئیس معارف ولایت قندهار به آژانس باختر گفت مکتب ابتدائیه  ملاحسن در ساحه تلکان ولسوالی پنجوایی بازگشایی شد  و درحال حاضر دارای نود شاگرد میباشد.

قابل یادآوریست كه در ولسوالی پنجوایی بیست  و دو مکتب وجود دارد که همین اکنون چهارده مکتب آن فعال و متباقی غیر فعال میباشد.

 

کابل باختر – 9 د لو

وزیر دفاع ملی غرض انجام یک سلسله گفتگو ها با مقامات پاکستانی به آن کشور رفت .

جنرال محمد ظاهر اعظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبر نگار آژانس باختر گفت، ستر جنرال بسم الله محمدی  وزیر دفاع ملی دیروز یکشنبه بنابر دعوت رسمی وزارت دفاع کشور پاکستان به آنکشور رفت .

درجریان این سفر که چهار روز طول میکشد،روی توسعه روابط  بین  دوکشور، اوضاع امنیتی  ومبارزه مشترک علیه افراط گرایی وپاره از مسایل دیگر  بحث خواهد شد .

 

 ننگرهار / باختر/ 9/ دلو

فرشته انوری نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه ازيك حمله مسلحانه جان به سلامت برد اما یک محافظ وی زخمی شد.

 محمد ولی قوماندان پولیس شاهراه کابل – جلال آباد به آژانس باختر گفت که این رویداد بعداز شام روز گذشته در تنگی ابریشم صورت گرفته است .

 وی افزودکه موتر فرشته انوری هدف حمله مسلحانه قرارگرفت که وی از آن جان به سلامت برد ، اما یک محافظ وی زخمی شد.

 فرشته انوری به آژانس باختر گفت که درگیری نیم ساعته بین افراد مسلح و محافظانش نیز صورت گرفت و بعداً پولیس به کمک وی رسید.

 وی علاوه کردکه ازاین حمله سالم بدر آمده ، اما یک محافظ او زخمی و موترش تخریب گردیده است .

 قابل یاد آوریست که قبلاً شوهر وی نیز جانش را در همچو حمله مسلحانه ازدست داده بود.