24 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

برنامۀ میثاق امنیتی دولت، درنشستی  بیان شد

برنامۀ میثاق امنیتی دولت، درنشستی بیان شد

کابل 24 سرطان /باختر صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، سترپاسوال عبدالصبور...

رییس شورای علمای بدخشان وفات کرد

رییس شورای علمای بدخشان وفات کرد

فیض آباد: ۲۴ سرطان باختر الحاج سناتور مولانا سعد الله ابو...

حامدکرزی وداکترعبدالله روی روند صلح صحبت کردند

حامدکرزی وداکترعبدالله روی روند صلح صحبت کردند

کابل /24 سرطان/باختر حامدکرزی رییس جمهورپیشین کشوروداکترعبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل / ۲۲ سرطان /باختر
کارسختمان توقفگاه وسایط میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا به پایان رسیدووالی قندهار امروز آن را افتتاح کرد
به اساس معلومات آمریت اطلاعات وارتباط عامۀ ادارۀ هوانوردی ملکی به آژانس باختر؛این توقفگاه را ادارۀ هوانوردی ملکی به هزینۀ  بیست و چهار میلیون و پنج صد و نود دو هزار افغانی، به منظور حفظ و مراقبت وسایط خدماتی میدان هوایی متذکره، اعمارکرده است.
///////


کابل / ۲۲ سرطان /باختر
داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی امروز ازبخش های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید کرد.
آمریت اطلاعات وارتباط عامۀ آن اداره به آژانس باختر خبرداد که هدف از این بازدید، بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی میدان هوایی بود.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این بازدید،درحالی که معین ورییسان آن اداره وی را همراهی می کردند، جهت بهبود روند فعالیت ها و فراهم کردن سهولت های بیشتر برای مسافران، به مسئولان مربوط  هدایت داد.
گفتنی است که در این دیدار، رئیس اداره هوانوردی ملکی از دستگاه های ازریابی وبازرسی مسافران، ترمینال ومحل های عملیاتی دیدن کردو به خاطر بهبود امور و ارائه خدمات بهتر به رییسان مربوط هدایت داد.
//////

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر سید انور رحمتی والی بامیان، روز گذشته با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد. دراین دیدار، رحمتی از روند اجراآت اداره محلی بامیان در زمینه های مختلف به خصوص از وضعیت امنیتی بامیان، برنامه های انکشافی دولت در آن ولایت و پلان‌های اداره محلی بامیان در امر تقویت و توسعۀ حکومتداری و بهبود روند دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز گزارش داد و در مواردی نیز خواستار کسب هدایت معاون رئیس جمهور شد. استاد دانش معاون رئیس جمهور،با قدردانی از عملکرد و تلاش‌های والی بامیان در زمینه هایی که بیان شد، بر بهبود حکومتداری محلی و ارائه خدمات به باشندگان بامیان تاکید کرد. /////

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر
ازشنیدن خبر در گذشت دادمحمد عنابی مدیرمسوول روزنامۀ دولتی اصلاح و یکی از چهرهای پرتلاش فرهنگی کشور نهایت متأثر شدم.
شادروان داد محمد عنابی از چهره های مشهور فرهنگی بود که عمر گرانبهایش را در راه خدمت به فرهنگ و اطلاع رسانی به مردم و شهروندان کشور سپری کرد.
عنابی علاوه برآن که همواره در عرصۀ امور فرهنگی و روزنامه‌نگاری فعال بود، یکی از پیروان صادق و راستین جریان عدالت خواهی نیز بود.
مرحوم عنابی در بخش های مختلف دولتی و عمدتا در عرصه امور فرهنگی و اطلاع رسانی فعالیت کرد و تا آخرین لحظات عمرش از تلاش در جهت تقویت و توسعه ارزش های فرهنگی دست برنداشت و همچنان در سنگر اطلاع رسانی به شهروندان کشور  رسالتمندانه قلم زد و تلاش ورزید.
بی‌گمان درگذشت این چهره نیک نام و تلاشگر بی مدعا برای جامعۀ ما یک ضایعه جبران ناپذیر است. اینجانب ضایعه در گذشت آن مرحوم را برای جامعه فرهنگی، روزنامه نگاران و اهل مطبوعات، به خصوص برای اعضای خانواده و همه بازماندگان وی و نیز همکاران و یارانش در وزارت اطلاعات و فرهنگ و روزنامه اصلاح تسلیت می‌گویم.
از پیشگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت بی منتهای الهی و برای همه بازماندگانش صبر و شکیبایی استدعا می کنم.
/////

کابل / ۲۲ سرطان /باختر
کمیتۀ قوانین کابینه  به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته، در جلسۀ امروز خود، طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ را با حضور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و اعضای کمیتۀ قوانین، پس از بحث و بررسی لازم مورد تأیید قرار داد.
معاون رئیس جمهور نقش و مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ را در صیانت از میراث های فرهنگی و ارزش های ملی، مهم خواند و ابراز امید کرد که با نهایی شدن این مقرره، زمینه مناسب برای فعالیت ها و تلاش های لازم و بنیادی در این وزارت فراهم شود.
مقرره تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور تحکیم حاکمیت قانون، تعیین وظایف ادارات مربوطه وزارت اطلاعات و فرهنگ و بهبود روند استخدام کارکنان و تطبیق اصلاحات اداری، با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه به داخل چهار فصل و بیست و سه ماده تهیه و تنظیم شده است.
در خصوص این مقرره در مواردی چون وظایف و صلاحیت های اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، بخش توریزم، نقش بخش خصوصی، جوانان و رسانه ها، مسئولیت و پاسخگویی، چگونگی مبارزه با خشونت های فرهنگی و خشونت علیه زنان، حفظ ارزش های ملی و فرهنگی، صیانت از میراث های فرهنگی ملموس و غیرملموس و نیز شکلیات و اصطلاحات موجود در متن مقرره، دیدگاه های کارشناسانۀ اعضای جلسه مطرح شد و طرح یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام این مقرره مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که دیدگاه ها و پیشنهاد های اصلاحی اعضای جلسه در متن این مقرره گنجانده شود و طی مراحل شود.
در این جلسه، قانون آرشیف ملی نیز مورد بحث قرار گرفت. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین رئیس آرشیف ملی در مورد وضعیت فعلی آرشیف ملی از لحاظ امکانات و تجهیزات، نیروی بشری، ضرورت دیجیتالی شدن آرشیف ملی، شناسایی و جمع آوری آثار تاریخی و نسخه های خطی، به جلسه گزارش دادند.
اعضای جلسه کمیته قوانین، راجع به قانون آرشیف ملی نیز بحث و پیشنهاد های لازم  برای غنامند شدن این قانون مطرح کردند. اعضای جلسه پس از بحث و بررسی لازم فیصله کردند که در یک کمیته تخنیکی با اشتراک نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست آرشیف ملی، وزارت عدلیه و اشتراک شماری از متخصصان دیگر،  این قانون یکبار دیگر مورد تدقیق و بررسی مجدد قرار بگیرد.
در این جلسه همچنین طرح تعدیل مادۀ سوم قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهوری و طرح ایزاد فقره سوم در ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی از جانب وزارت عدلیه در جلسه مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
////////

کابل/ ۲۲سرطان /باختر
زهرا،باشندۀ یکی از قریه‌های شهر زرنج، مرکز نیمروز است که با کار در یک گل‌خانه، توانسته است منبع خوبی برای تامین مخارج خانواده و هزینه تعلیم و تربیۀ فرزندانش دریابد.
به اساس معلومات وزارت زراعت،ابیاری ومالداری به آژانس باختر؛زهرا مادر چهار فرزند است و قبلاً از بی‌کاری و وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برد، اما حالا به عنوان یکی از زنان موفق در قریۀ خود شناخته می‌شود.
وضعیت اقتصادی خانوادۀ زهرا دو سال قبل، زمانی که برنامۀ ساخت گل‌خانه‌های بزرگ و کوچک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حمایت برنامه معیشت بدیل سازمان ملل در مرکز نیمروز راه‌اندازی شد، رو به تغییر گذاشت. او تحت پوشش برنامۀ ساخت گل‌خانه‌ها قرار گرفت و هم‌چنین آموزش‌های لازم نیز در بارۀ چگونگی کار و فعالیت در گل‌خانه دریافت کرد.
زهرا حالا صاحب یک گل‌خانه است که در آن سبزی های مختلفی تولید و پروسس می‌کند. بادرنگ، بادنجان رومی و مرچ از عمده‌ترین محصولات این گل‌خانه است. زهرا می‌گوید که در هردو برداشت این محصولات، مبلغ پنجاه‌هزار افغانی به‌دست می‌آورد.
////////


کابل / ۲۲سرطان/باختر
طالبان صبح امروز در مربوطات چشمه شیر بغلان  بر پاسگاه  های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی حمله کردند.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر؛ طالبان دراین حمله با مقاومت سخت نیروهای ملی امنیتی و دفاعی رو به رو شدند که درنتیجه، ۴ طالب کشته شدند و ۳ طالب دیگر زخم برداشتند.
چشمۀ شیرپلخمری درشاهراه بغلان سمنگان واقعست و از دوهفته به این سو به یک محل پرهراس برای مسافران ورانندگان مبدل شده است وگزارش هایی وجود دارد که طالبان با ایجاد ایست بازرسی سبب اذیت مسافران وباجگیری ازرانندگان لاری های بار بری می شوند.
شماری از شهروندان پلخمری از دولت تقاضاکردندکه به این نگرانی های مردم ورانندگان پایان دهد وامنیت را درایت شاهراه تامین کند.
///////

بامیان /22 سرطان /باختر پس از سه ماه وضعیت قرنطین ناشی از شیوع ویروس کرونا محل های تفریحی وسیاحتی بامیان به روی سیاحان وگردشگران بازشد. مقامات دربامیان می گویند که محل های تفریحی وسیاحتی به ویژه بندامیرآن ولایت که از پردرآمد ترین محل های بامیان است پس از سه ماه قرنطین به روی بازدید کنندگان داخلی وخارجی بازشد. درپی شیوع ویروس کرونا درکشوراین محل ها ازسه ماه پیش درقرنطین گذاشته شدو سیاحان داخلی وخارجی نتوانستند که دراین مدت از این محل ها بازدید کنند. محدودیت ها ازمحل های تفریحی بامیان درحالی برداشته شده است که ویروس کرونا درکشورشیوع بیشتر پیدا کرده است . اما عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان گفت که سیاحان وبازدیدکنندگان با رعایت توصیه‌های صحی وحفظ فاصلۀ اجتماعی و باپوشیدن ماسک می توانندازمحل های تفریحی وسیاحتی آن ولایت دیدن کنند. او گفت که وضع محدودیت ها براقتصاد خانواده ها دربامیان تاثیربدی گذاشته است وبسیاری از خانواده های بامیان مخارج زندگی شان را از طریق هوتل داری ویا عرضۀ صنایع دستی وسایرامتعۀ تولیدی به بازدید کنندگان، فراهم می کردند. ازاین رونظربه تقاضای مردم، رهبری ولایت تصمیم گرفت که از وضع محدودیت های محل های سیاحتی وتفریحی بامیان بکاهد. سادات /////////

کابل/ 22سرطان/ باختر
جنازۀ دادمحمد عنابی امروز در قبرستانی در مربوطات شهرک حاجی نبی شهرکابل به خاک سپرده شد.
داد محمد عنابی مدیر مسوول روزنامۀ اصلاح در پی مریضی یی که عاید حالش بود، صبح امروز جان سپرد.
به گزارش آژانس باختر؛ در مراسم به خاک سپاری مرحوم عنابی رییسان وزارت اطلاعات وفرهنگ، خبرنگاران و کارمندان روزنامۀ اصلاح، اقارب و نزدیکان و دوستان وی شرکت کردند.
دراین مراسم رییسان وزارت اطلاعات وفرهنگ پیام همدردی وغم‎شریکی رهبری آن وزارت را به اعضای خانوادۀ مرحوم عنابی بیان کردند و اکلیل گلی نیز بر سر قبر آن مرحومی گذاشتند.
داد محمد عنابی شخصیت آگاه امور خبرنگاری و دانشمند عرصۀ  ادبیات و فرهنگ بود و در بخش های گوناگون وزارت اطلاعات و فرهنگ با صداقت و ایمانداری کار کرد.
عنابی در سال 1343 در ولسوالی شیخ علی پروان متولد شد، مکتب را در آن ولسوالی به پایان رساند و در سال 1356 به ایران هجرت کرد و در حوزۀ علمیۀ اراک فیضیۀ قم درس خواند و در سال 1371 به کشور برگشت.
او در کنار کارهای سیاسی در سال 1381 ریاست شورای عالی مطبوعات افغانستان را به عهده داشت و مدتی ریاست رادیو افغانستان و ریاست انتشارات بیهقی را به عهده داشت و از سال 1392 تاکنون هجدهمین مدیر مسوول روزنامۀ اصلاح بود.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ با نشر پیامی از مرگ عنابی ابراز تاسف کرده است. سادات

پلخمری/ 22سرطان/ باختر
شماری از جوانان و فعالان مدنی در بغلان حمایت شان را از صلح در کشور اعلان کردند و خواهان قطع مداخلات خارجیان شدند.
محمد عثمان شیرزی٬ مسوول انجمن فعالان مدنی بغلان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در آن ولایت گفت که وضعیت امنیتی بغلان به خصوص شاهراه ها از جمله شاهراه پلخمری-سمنگان ناامن است و موجودیت اجساد تخریب تانک ها، تخریب سرک ها، ناشی از ماین گذاری ها٬ باعث وحشت نزد مردم شده است.
شیرزی افزود که تشدید جنگ و ناامنی در کشور نتیجه مداخلات سریع کشورهای همسایه و حمایت مالی و تسلیحاتی شان از گروه های مخالف دولت است و با این مداخله ها آتش جنگ را در کشور شعله ورتر کرده اند.
وی از سازمان ملل و نهادهای حامی حقوق بشر خواست که دست این مداخله گران را از امور داخلی کشور کوتاه کنند.
این درحالیست که از دو هفته به این سو گروهی از طالبان با اخاذی تحت نام حق العبور در ساحه چشمه شیر شهر پلخمری باعث اذیت و آزار مسافران و رانندگان می شوند.
باشندگان بغلان از حکومت محلی و مرکزی خواهان تامین امنیت شدند و حمایت شان را از صلح دایمی در کشور اعلام کردند. لیلما