30 ??? 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کرد

کابل / 30 دلو/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری...

تخریب چند قرارگاه و ذخیره گاه طالبان در غزنی

کابل/۳۰دلو/باختر وزارت دفاع ملی می گوید چند قرارگاه ، کارخانه های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل /۲۹ دلو/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۵۸۷دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک امروز ۲۹ دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۸۰۰ افغانی ٬ مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۶۰۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۲۹۵۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۲۹۵۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۶۵۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۱۵۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

شهرهرات 7 حوت باختر
علمای دین حوزه غرب کشورخواهان ختم جنگ وبرادرکشی شدند.
شمارزیادی ازعلمای کرام دینی ازولایات زون غرب که درشهرهرات گردهم آمده اند امروزدرجلسه نوبتی شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب حضوریافتند وخواهان توقف جنگ وبرادرکشی واستقرارصلح درجامعه شدند.
درین نشست,برحمایت ازتلاش های صلح خواهی دولت افغانستان نیزتاکیدشد.
به گزارش آژانس خبری باختر، شیخ الحدیث مولوی خداداد صالح رئیس شورای عالی علما و روحانیون غرب افغانستان , نقش علمای کرام دین  در بهبود وضعیت امنیتی و ایجاد صلح دائمی درکشوررامهم خواند و گفت درحالیکه روندخروج نظامیان خارجی ازکشوردرحال تکمیل شدن است  هیچ  بهانه  ایی برای ادامه درافغانستان وجود ندارد.
رئیس شورا  از تمام علمای دینی کشور خواست تا ندای صلح خواهی خود را جهت استقرارصلح وثبات  دائمی  درکشور وکمک به تامین امنیت در کشور بلند نمایند .
اواظهارامیدواری کرد تا علما و روحانیون کشور با توجه به وظایف ملی و اسلامی که بدوش دارند راه کار مناسب را برای تحکیم صلح پیشنهاد نمایند.
مولوی صالح با استنباد به ایات قران عظیم الشان و احادیث نبوی اهمیت تحکیم صلح را در جامعه بیان داشته از تمام مردم مسلمان خواست تا منازعات خود را بصورت مسالمت آمیز حل نمایند .
این جلسه  که صدها تن از علمای متعهد حوزه غرب اشتراک داشتند قطعنامه ای نیزبه تصویب رسید.

شهرهرات 7 حوت باختر
مردی به اتهام قتل مادرش ازسوی پولیس هرات گرفتارشد
این فردمتهم که اعضای بدن مادر خود را پس ازکشتن توسط چاقو از هم جدا کرده است امروز گرفتار شد.
یک مقام  امنیتی در ولایت هرات به آژانس خبری باخترگفت این فرد از منطقه برناآباد ولسوالی غوریان هرات به دام پولیس افتاده است.
به اساس گزارش ها این فرد چندی بیش مادر خود را در یک دشت برده و او را به شکل بی رحمانه ای به قتل می رساند. اعضای بدن مادر خود را توسط چاقو از هم جدا می کند و پس از آن  گور می کند.
فرد بازداشت شده، تا کنون دلیل کشتن مادر خود را اظهار نکرده است.

شهرهرات 7 حوت باختر
ادعای اعتصاب کاری دوکتوران وکارمندان صحی شفاخانه حوزه وی درولایت رد شد.
مسولان اتحادیه دوکتوران وکارمندان صحی درولایت هرات میگویند "روندعرضه خدمات درمانی درتمام بخش های شفاخانه مرکزی خواجه عبدالله انصاری  ازجمله دربخش عاجل بصورت نورمال جریان دارد ,ولی ازوالی ومسولان اداره محلی خواهان  پیگیری قضیه لت وکوب یک کارمند صحی ومجازات عاملان آن میباشند.
داکترنثاراحمد مصدق رئیس اتحادیه دوکتوران وکارمندان صحی هرات درگفتگو با آژانس خبری باختراعلام کرد که جامعه طبی هرات طرفدار اخلال امنیت جامعه نیستند وبه مردم خود فکرمیکنند,  ازهمین رو روند ارائه خدمات صحی به مریضان را متوقف نه نموده اند ,بلکه بخاطردادخواهی ازهمکارخود اجتماع نموده اند"
درهمین حال سید فضل الله وحیدی والی هرات ضمن دیداربادوکتوران وکارمندان صحی درشفاخانه مرکزی شهرهرات , تاکیدنمود که این قضیه بصورت جدی  تحت پیگرد همه جانبه ارگان های امنیتی وقضایی قراردارد وبزودی نتیجه آن نیزازطریق رسانه هابه مردم اطلاع داده میشود.
وحیدی گفت" این قضیه ازطریق مقام ولایت به اداره مستقل ارگان های محل ,مقام عالی ریاست جمهوری ومقامات مرکزی اطلاع داده شده است وپیگیری های جدی درین راستاجریان دارد
والی هرات بابیان این مطلب که هتک حرمت وتوهین به جامعه طبی غیرقابل قبول است , ازجدیت مسولان اداره محلی درامرمبارزه باقانون شکنی سخن گفت وافزود" به مجرد آگاهی ازین قضیه موضوع راطورعاجل  به ارگان های امنیتی محول نموده است  .
وحیدی درعین زمان احتمال سواستفاده برخی افراد فرصت طلب از تقاضای قانونی جامعه طبی واجتماع آنان را دورازانتظارندانست , ازهمین جهت ازداکتران خواست تاازوارد شدن خسارات به مردم جلوگیری نمایند.
مسوولان اتحادیه داکتران ادعا دارند که سه روزقبل یک تن ازهمکاران آنها ازسوی پسر شاروال هرات مورد لت وکوب قرارگرفته است.
این مسوولان میگویند" مرجعی که باید قانون را تطبیق نماید, خلاف قانون عمل نموده ویک تن ازکارمندان صحی را هنگام انجام وظیفه مورد لت وکوب قرارداده است اوتاکید دارد که جامعه طبابت هرات به هیچ عنوان زورگویی رانمی پذیرد.

شهرجلال آباد 7 حوت باختر
یک صد مسافردرولایت ننگرهار ازسوی طالبان مسلح دیشب ربوده شد.
این مسافران هنگامی که ازولسوالی گوشته به سوی گذرگاه تورخم در حرکت بودند آماج حملۀ صدها طالب مسلح قرارگرفتند و ربوده شدند.
گل محمد یک تن از مسافران که توانسته درجریان حمله طالبان ازچنگ آنان فرارکند به آژانس باخترگفت"   طالبان بیست موترمسافربری را توقف دادند زنان ودختران را رها ساخته اما مردان وبچه ها را با خود بردند."
به اساس گزارش ها این مسافران ازولسوالی گوشته ودیگر محل های همجوارآن برای دیدار اقارب شان ویا هم تداوی مریضان شان به پاکستان می رفتند که آماج حمله طالبان مسلح قرارگرفتند.
یک مسوول محلی ولسوالی گوشته که نه خواست نامش گرفته شود می گوید که طالبان از پیوستن جوانان این ولسوالی به پولیس محلی به خشم آمده و به این خاطر اقدام به ربودن باشنده های آن کردند.
اوگفت که دراین حمله یک صد جوان ، پیروکودک ازباشنده های ولسوالی  گوشته ومحل های همجوارآن ازسوی طالبان مسلح ربوده شده اند.
درین حال گل احمد مردی که درجریان حمله طالبان مسلح ازچنگ آنان فرارکرده می گوید اوبه چشم خود دیده که یکی از راننده ها هنگام فرار از چنگ طالبان ازسوی  افراد مسلح طالبان تیرباران شده است.
اوافزود که درمیان مهاجمان طالب افرادی از وزیرستان وپنجاب پاکستان هم حضور داشتند.
ازسویی هم احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهاراین رویداد را تایید می کند.
عبدالزی همچنان تعداد مسافران ربوده شده توسط افراد مسلح را بصورت دقیق ارایه نکرد.
وی علاوه کرد که نیرو های امنیتی تلاش ها را برای شناسایی ودستگیری عاملان این رویداد وهمچنان رهایی مسافران ازچنگ آنان آغازکرده اند.

کابل باختر 7 حوت
توافقنامه تجهیز وتوسعه واحد های سیستم مدیریت قضایا درهشت ولایت میان ستره محکمه  و برنامه حمایت سیستم عدلی ( جی اس اس پی) به امضا رسید 
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درمراسمی که به همین منظور امروز درمقر ستره محکمه تدویر یافته بود پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و ویلیم بویال معاون ریاست بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قوانین سفارت امریکا درحا لیکه آمرعمومی اداری قوه قضائیه ، رحیم الله مجددی رئیس عمومی برنامه حمایت بخش عدلی و هیئت همراه شان حضورداشتند ، این توافقنامه را به امضا رسانیدند .
درین مراسم  نخست درمورد پیشرفت  پروژه سیستم مدیریت قضایا که به همکاری برنامه حمایت بخش عدلی درجریان است ، صحبت صورت گرفته  ، و قاضی القضات ایجاد یک بانک معلوماتی درخصوص قضایا راکه  نشاندهنده وضعیت قضایا در مراحل مختلف تحقیق ، تعقیب و محاکمه میباشد ، بیانگر شفافیت اجراات این نهاد ها دانسته و تصریح کرد ، در شرایط فعلی که تکنالوژی معلوماتی سهولتهای زیادی رادرهر بخش ایجاد کرده است ، ضرور است تا با استفاده ازین زمینه و فرصت دسترسی مردم به روند رسیده گی قضایا درتمامی مراحل محا کماتی فراهم گردد که همکاری رهبری برنامه بخش عدلی درین راستا مورد رضائیت قرارداشته و ما امید وار هستیم تااین برنامه با جدیت هرچه تمام تعقیب گردیده و به تمامی ولایات کشور توسعه یابد قاضی القضات هم چنان ضمن صحبت  مختصر درمورد برنامه های ارتقای ظرفیت قوه قضائیه روشنی انداخته و پیرامون حضور و مشارکت زنان در قوه قضائیه در مناصب مختلف قضایی ،  برنامه های اعزام قضات به خارج ازکشور به هدف اموزشهای مسلکی ، مشاهداتی و اگاهی از سیستم های حقوقی و قانونی ووضعیت محاکم کشور های جهان ، ایجاد مرکزتعلیمات قضایی که ازهمه سهولتهای آموزشی و شعبات ترجمه ، زبان و کمپیوتربرخوردار بوده و تعمیر اساسی آن زیر ساختمان است  و همچنان از طرح ایجاد مرکز معلومات قضایی که دسترسی به نحوه رسیده گی به قضایا در محاکم را میسر مینماید ، معلومات لازم ارائه داشتند .
بعداً  ویلیم درمورد جزئیات برنامه های مربوط صحبت کرده ، از توسعه دفاتر سیستم مدیریت قضایا و نیز ایجاد بخش جدید درچوکات برنامه حمایت بخش عدلی به منظور ارتقاء ظرفیت ارگانهای عدلی و قضایی خبر داد .
دراین ملاقات برمبنای تفاهم قبلی  ، پیشرفت درمورد ایجاد واحد های سیستم مدیریت قضایا درولایات وردک ، لوگر ،  پکتیا ، خوست ، پنجشیر ، لغمان ، کنر و غزنی مورد بحث قرارگرفته و جانب برنامه حمایت بخش عدلی درخصوص اکمال تجهیزات دفتری ، کمپیوتری و تکنالوژی برای وا حد های سیستم مدیریت قضایا درولایات یاد شده یکبار دیگر ابراز تعهد نمود .

کابل باختر/ 7/حوت
درحالیکه دوازده سال گذشته برای زنان درکشور و بهبود وضعیت زنده گی آنان، سالهای پرچالش بود مگر مقامات وزارت امور زنان میگویند که دراین مدت زنان افغان دستاوردهای داشته اند و به شگوفایی های دست یافته اند این گفته ها امروز درنشستی بیان شد که در آن زنان شرکت داشتند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درنشستی که به اشتراک مسوولان وزارت امور زنان و نماینده گان نهادهای حکومتی و به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن امروز دروزارت امور زنان برگزار شد داکتر حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان پیشرفت های زنان را در عرصه خانواده ، اجتماع ، سیاست و اقتصاد درسطح کشور ارزنده خوانده و آن را بیانگر تعهد دولت در راستای رشد وانکشاف وضعیت زنان بیان نموده افزود: ادارات دولتی از برنامه های ملی برای زنان حمایت کرده و هراداره تلاش ورزیده تا پروژه های سکتوری مربوط به خود را به منصه اجرا قرار دهد.
وزیر امور زنان با یاد آوری از دستاوردهای دوازده سال گذشته به ذکر طرح های جدید آن وزارت پرداخت که میتواند در بهبود وضعیت زنده گی زنان در آینده موثر واقع شود.
درجریان این نشست نماینده های ادارات دولتی به ارائه گزارش کاری شان درزمینه بهبود وضعیت زنان درمقایسه به دوازده سال قبل پرداختند.
چنانچه نماینده وزارت معارف حضور 39 درصد دختران را در معارف یک دستاورد بزرگ خواند درحالیکه دوازده سال قبل این فیصدی صفر بود.
به همین ترتیب نماینده وزارت تحصیلات عالی با ذکر حضور وسیع وپررنگ دختران در موسسات تحصیلات عالی به برنامه های تسهیلی آن وزارت غرض جذب بیشتر و مهیا نمودن شرایط سهل برای جذب زنان و دختران به موسسات تحصیلات عالی یاد نمود.
دراین نشست فوزیه امینی معین وزارت امور زنان ضمن قدردانی از دستاورد های مشترک آن وزارت و ادارات همکار گفت: با وجود چالش های فراراه فعالیت های زنان ، دستاوردهای قابل ملاحظه و انکار ناپذیر وجود دارد و روش ها، برنامه ها و اولویت ها برای آینده مشخص شده است و اجراات تمام ادارات درپرتو معیارها و شاخص های برنامه عمل ملی قابل قدراست.
عادله امرخیل معاون بخش حمایت از حقوق زن کمیسیون حقوق بشر با تائید از دستاوردهای یاد شده افزود، ما نمی  توانیم از فعالیت های ذکر شده چشم پوشی کنیم اما اینراهم می پذیریم که مشکلات زیادی دربرابر ما هنوزهم وجود دارد و مستلزم همکاری و همیاری تمامی افراد کشور که موظف ارائه خدمات عامه درکشور اند میباشد.
او ارائه ارقام خشونت های انجام شده در برابر زنان را نیز ناشی از کار انجام شده برای تثبیت حقوق زنان میداند .
کارهای انجام شده برای تثبیت و دفاع از حقوق زنان باعث شد که امروز زنان برای تثبیت و دفاع از حقوق شان به مراجع عدلی و قضایی و یا نهادهای دفاع از حقوق بشر مراجعه میکنند و ارقام ثبت میشود. 

کابل باختر/ 7/ حوت
آنعده ازمحصلان که درسال ۱۳۹۲ به بورسیه کشورهای هندوستان، قزاقستان، پاکستان، مصر، مراکش و امارات متحده عربی معرفی گردیده بودند؛ ولی منظوری شان مواصلت ننموده است
این افراد بعدا مستحق بورس های هندوستان شناخته شده و لست شان قبلاً ازطریق سایت وزارت تحصیلات عالی به نشر‍‍سپرده شده بود، اما از آنجائیکه یک تعداد شان حاضربه تکمیل اسناد نگردیده وسیت های بورس کشور هندوستان را تکمیل نکرده اند. برای سیت های باقی مانده  لست جدید 704 تن ازکاندیدان واجد شرایط 1391-1392، کمبودی سهمیه ولایات کشور از ریاست امتحانات مطالبه گردیده است.
بناءً ازتمام کاندیدانی که اسمای شان درلست 704 نفری موجود بوده و از طریق سایت این وزارت نشرگردیده است، رسانیده میشود؛ تا هرچه عاجلتر الی روز دوشنبه تاریخ 12/ 12/ 1392 به ریاست تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی جهت ثبت نام و طی مراحل اسناد شان به بورسهای گروپی هندوستان، مراجعه نمایند.

کابل باختر/ 7/ حوت
  طرح جدید وزارت تحصیلات عالی در مورد جذب بی نتیجه های کانکور در موسسات تحصیلات عالی خصوصی و پوهنځی های شبانه دولتی به کمک دونر ها.
در دومین جلسه که به اشتراک هیله ارشاد رئیس کمیسیون عدلی و فرهنگی ولسی جرگه، روسای تعدادی از پوهنتون های دولتی،  نماینده گان موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دونر های خارجی   و خبرنگاران رسانه ها دایر شد، پوهاند دوکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی در مورد طرح جدید آن وزارت را بیان داشت
پوهاند عبید افزود:  در سالجاری 254 هزار تن در امتحانات کانکور شرکت خواهند  کرد که شصت فیصد از این جوانان را  پسران وچهل فیصد آنانرا دختران  تشکیل میدهد و این رقم پیشرفت قابل ملا حظه را  اعم ا ز لحاظ جند ر وفیصد ی نشان میدهد .
وزیر تحصیلات عالی گفت که آرزوی همه این جوانان را دسترسی به تحصیلات عالی تشکیل میدهد  .
موصوف در رابطه به افزایش جذب امسال گفت که ظرفیت جذب در سال گذشته حدود چهل هزارتن بود اما با توجه نهایت جدی با ایجاد 100 پوهنځی جدید 300 دیپارتمنت جدید توانستیم که تعداد جذب را نسبت به سال گذشته 50 فیصد بالاببریم و آنرا به 60 هزار تن افزایش دهیم.
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید در این نشست گفت: در پهلوی این افزایش  سی هزار محصل به تحصیلات نیمه عالی که وزارت معارف وعده آنرا داده است وحدود 34 هزارمحصل با تخفیف ها ی مختلف وطوررایگان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب می گردند.
از جمله شاملان کانکور تعدادی از شاگردان درحقیقت کسانی است که 50 فیصد را پوره نمیکنند وناکام مطلق میمانند.
وزیر تحصیلات عالی یاد آورشد ازحدود دوصد و پنجاه چهار هزار تن  شاید هشتاد هزارتن به دلایل انتخاب درعدم مطابقت بانمره اخذ شده  ،مشبوع شدن ظرفیت ها درمرحله اول  ،کسانیکه انتخاب دقیق نمی کنند کسانیکه انتخاب شان نامناسبت است بی نتیجه بمانند
وزیر تحصیلات عالی گفت:" نشستی  که ما برای جذب 80000 متعلم بی نتیجه  سه روزقبل  با اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی داشتیم، آنها پذیرفتند که با یک تخفیف ویژه متعلمین بی نتیجه را در موسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب کنند ؛ البته با این اقدام میتوانیم  با  پرداخت 15000 هزار افغانی ویا سه صد دالرامریکایی برای فی داوطلب   ، هشتاد هزار تن را درموسسات تحصیلات عالی وهم بخش شبانه پوهنتونها جذب نمایم و در این صورت ما به 24 میلیون دالر امریکایی پول نیازداریم تا زمینه تحصیل این خواهران وبرادران را دربخش شبانه دولتی وموسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم نماییم.
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی گفت:  چون 20 الی 25 روز دیگر نتایج امتحانات کانکور اعلان می شود  این طرح اعلان شد تا مشکل این جوانان حل شود  ودراین قسمت کمک دونر ها را می خواهیم امیدواریم هرچه زدوتر درهفته آینده مجلس دیگری داشته باشیم  تا ما به اساس آن  بتوانیم عملا وارد اقدام شویم.
وزیر تحصیلات عالی گفت:" در صورتیکه موسسات حاضر به همکاری در این راستا نگردند, طرح یاد شده ضم یک پیشنهاد به شورای وزیران ارائه خواهد شد تا راه های جهت تطبیق آن جستجو گردد.

کابل باختر/ 7/ حوت
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شب گذشته با حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت تیلفونی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این صحبت تیلفونی سران دو کشور در رابطه به آماده گی ها برای انتخابات آینده، پروسه صلح، موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا و مسایل منطقوی بحث و تبادل نظر کردند.
بارک اوباما مراتب تسلیت خود را به رئیس جمهور کشور بخاطر کشته شدن ۲۱ تن از سربازان اردوی ملی در ولایت کنر که اخیراً از سوی دشمنان مردم افغانستان به شهادت رسیدند،  ابراز کرد.
رئیس جمهور امریکا از پروسه انتخابات در افغانستان ابراز خرسندی کرده، گفت که این پروسه به صورت درست در جریان است. وی افزود که کشورش از انتخابات افغانستان حمایت کرده، از هیچ کاندیدی جانبداری نمی کند.
در این صحبت تیلفونی رئیس جمهور کرزی گفت که انتخابات یک اصل بسیار مهم است. انتخابات آینده افغانستان در وقت معینهء قانونی آن برگزار می گردد و افغانها ها در این پروسه ملی بطور گسترده اشتراک خواهند کرد و در این راستا تمام آماده گی های لازم اتخاذ گردیده است.
همچنان رئیس جمهور کشور در مورد انکشافات اخیر در مذاکرات با طالبان و نشست سران افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر انقره، به رئیس جمهور اوباما معلومات داده گفت که باید پروسه صلح افغانستان به صورت عملی تطبیق گردد.
در این صحبت تیلفونی رئیس جمهور اوباما یکبار دیگر خواستار امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا قبل از انتخابات گردید.
رئیس جمهور حامد کرزی گفت که چنانچه مردم افغانستان در لویه جرگه مشورتی موافقتنامه امنیتی را تایید کردند، ما خواهان این موافقتنامه هستیم اما پروسه صلح باید در کشور به طور عملی آغاز گردد و این نیاز حیاتی مردم افغانستان است.
رئیس جمهور افغانستان از باراک اوباما خواست که برای آغاز عملی پروسه صلح، مشترکاً کار صورت گرید تا زمینه امضای موافقتنامه امنیتی مساعد گردد.
در اخیر این صحبت تیلفونی روسای جمهور دو کشور بر ادامه همکاری های دوجانبه میان افغانستان و امریکا، تاکید کردند و رئیس جمهور امریکا افزود که کشورش از یک افغانستان با ثبات و متحد حمایت می کند و به کمک و همکاری خویش به افغانستان ادامه میدهد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL