03 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

کابل باختر 2 حمل
در جریان عملیات های جداگانه منسوبان اردوی ملی در 24 ساعت گذشته 29 هراس افگن کشته شدند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، این عملیات ها در مربوطات ولایت های بغلان، لوگر، پکتیا، بادغیس، بلخ، کندز، بغلان و هلمند راه اندازی شده بود که در نتیجه بیست و نه هراس افگن کشته شدند و یازده تن دیگر آنان زخمی شدند.# جاوید

شهرایبک 2 حمل باختر
پنج طالب مسلح دریک عملیات ضد هراس افگنی درولایت سمنگان کشته شدند وهفت تن دیگر شان زخم برداشتند.
دراین عملیات چندین روستا ازجمله ساحه استراتیژیک اوزبک پریده دردره صوف پایین ازطالبان پس گرفته شد.
با از دست رفتن ساحه استراتیژیک اوزبک پریده  درجریان یک هفته ، تاسیسات نظامی و ملکی در بازار ولسوالی دره صوف زیر تهدید طالبان قرارگرفته بود.
عبدالیقین احمدی ولسوال د ره صوف پایین ولایت سمنگان به آ ژانس باخترگفت که د راین عملیات پنج طالب مسلح کشته شدند وهفت تن دیگر شان زخم برداشتند.
او همچنان گفت که نظامیان دراین عملیات موفق به بازپس گیری چندین روستا از جمله ساحه استراتیژیک اوزبک پریده در دره صوف پایین شدند.
ولسوال دره صوف پایین می گوید که نظامیان برای جلوگیری از بازگشت احتمالی طالبان ، در ساحات پاکسازی شده ، مستقر شدند.ختم/ابوی

 

شهراسعد آباد 2 حمل باختر
سی داعشی درتازه ترین حمله های قوای هوایی درشرق کشور کشته شدند.
این داعشیان درجریان شب گذشته در بخش های ولایت های کنر ، پکتیکا و ننگرهار آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژ انس باخترگفت که درین حمله ها سی داعشی به شمول شش جنگجوی خارجی این گروه هراس افگن کشته شدند.
اوگفت این داعشیان در مخفیگاه های شان مشغول سازماندهی حمله های هراس افگنانه برشهروندان در آغازین روز های نوروز بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله ها چهارمخفیگاه طالبان باهمه سازو برگ های جنگی اش با خاک یک سان شده است.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 2 حمل باختر
یک قومندان گروه طالبان  درحمله نیروهای ویژه امنیت ملی درولایت ننگرهار کشته شد.
دراین حمله که دیشب برمواضع طالبان در ولسوالی لعل پور انجام شد ، یک هراس افگن دیگر نیز کشته شد و چهارتن دیگر به اتهام عضویت درگروه طالبان بازداشت شدند.
یک منبع امنیت ملی ولایت ننگرهار که نخواست نامی از وی برده شود ، به آژانس باخترگفت که حمله برمخفیگاه طالبان در حومه بازار لعل پور انجام شد ؛ جایی که هراس افگنان مشغول سازماندهی حمله های تازه هراس افگنانه بودند.
اوگفت دراین حمله یک قومندان طالبان با یک فردش کشته شد و چهارتن دیگر به اتهام عضویت درین گروه هراس افگن بازداشت شدند.
به اساس گزارش ها ، دراین حمله سه مرکز طالبان با همه سازوبرگ های جنگی اش باخاک یک سان شد.ختم/ابوی

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL