05 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خوشبینی شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید

خوشبینی شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید

شهرقندهار۵ ثورباختر شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید...

آوارگی صدها روستا نشین درجریان نبردهای مرگبار طالبان وداعشیان در ننگرهار

آوارگی صدها روستا نشین درجریان نبردهای مرگبار طالبان وداعشیان در ننگرهار

شهرجلال آباد ۵ ثورباختر درحالیکه نبرد ها میان افراد وابسته به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی


كابل باختر 5 اسد
یک تن از متخصصین مواد انفجاری مربوط به شبکۀ حقانی امروز  را در ولسوالی خوست ولایت خوست ازسوي نيروهاي بين المللي گرفتار شد.
ايساف امروز با ارسال خبرنامه به آژانس باختر نگاشته است،فرد مذکور حملات دستگاه های انفجاری تعبیه شده را در برابر نیرو های امنیتی افغان و ائتلاف در آن ولایت راه اندازی مینمود. او همچنان شورشیان را در رابطه به چگونگی ساخت و استفادۀ ماین های کنار جاده آموزش می داد. زمان دستگیری وی، فرد مذکور در روند ساخت چندین حلقه ماین های کنار جاده بود.
در جریان این عملیات، نیروی امنیتی چندین شورشیان مشکوک دیگر را ضمناً بازداشت کرد.
طبق يك خبر ديگر ، امروز در ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار، یک تیم مشترک امنیتی نیرو های افغان و ائتلاف  یک تن از قاچاقبران اسلحۀ را همراه با چندین شورشیان مشکوک دیگر بازداشت کرد. قاچاقبر مذکور اسلحه غیرقانونی را بشمول راکت های سرشانه و انواع جنگ افزار های دیگر برای شورشیان در ساحات شمالی ولایت کندهار توضیع مینمود.
در يكعمليات ديگر  نیروی امنیتی با رهبري افغان ها و حمایۀ نیروی ائتلاف امروز عملیات تصفیوی را جهت دستگیری یک تن از متخصصین مواد انفجاری طالبان در ولسوالی کندهار ولایت کندهار راه اندازی کرد. فرد مذکور حملات دستگاه های انفجاری تعبیه شده را در برابر نیرو های امنیتی افغان و ائتلاف در سرار این ولایت طرح ریزی، هدایت و رهنمایی مینماید. در جریان این عملیات، نیروی امنیتی چندین شورشیان مشکوک دیگر را ضمناً بازداشت کرد.
یک تیم مشترک امنیتی نیرو های افغان و ائتلاف امروز یک عملیات را جهت بازداشت یک تن از رهبران شبکۀ حقانی در ولسوالی صبری ولایت خوست راه اندازی کرد. رهبر مذکور مسئول برنامه ریزی چندین حملات شورشی است که شورشیان علیه نیرو های امنیتی افغان و ائتلاف طی هفته های اخیر اجراء نموده اند. وی همچنین برای رهبر تعیین شدۀ شبکۀ حقانی برای این ولسوالی، حمایت ارائه مینماید. در جریان این عملیات، نیروی امنیتی چندین شورشیان مشکوک را بازداشت و یک مقدار بمب های دستی را ضبط کرد.
 


بادغیس 5 اسد باختر
دوفردی که گفته می شود ازسوی شورای تروریستی کویته پاکستان مامورآموزش جنگجویان دربادغیس شده بودند ، دریک عملیات نظامی کشته شدند.
ملامسلم وملاعبدالله شام چهارشنبه درنتیجه یک عملیات ویژه  نظامی نظامیان افغان درمخفیگاه شان درمربوطات ولسوالی بالامرغاب کشته شدند.
یک منبع امنیت ملی ولایت بادغیس به آژانس باخترگفت که این دوفرد ازسوی شورای کویته مامورآموزش حملات تروریستی برای شورشیان طالب دربادغیس شده بودند.
اوگفت که این افراد بیشترمتخصص کارگذاری ماین بودند وشورشیان را دراین زمینه آموزش می دادند.
این درحالیست که بیشترین تلفات غیرنظامیان درافغانستان ازماین هایی ناشی می شود که شورشیان درراه های پررفت وآمد جاسازی می کنند.
 


کابل 5 اسد باختر
منسوبان اردوی  ملی روز گذشته درولایت قندهار یک تن را به اتهام انتقال مواد مخدر گرفتار نمودند.
دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد، شخص گرفتار شده متهم به انتقال چهل کیلو گرام چرس  و سرقت پنجاه  پایه  ایرکندیشن میباشد که توسط منسوبان اردوی ملی از مربوطات ولسوالی ژیری ولایت قندهار گرفتار شد و قضیه تحت بررسی قراردارد.
 

قندهار5 اسد باختر
درنتیجه  یک عملیات نظامی درولایت قندهارچند شورشی به شمول یک قوماندان  آنان دستگیرشدند.
این عملیات صبح امروزازسوی نیروهای افغان وناتودرمربوطات ولسوالی شاه ولی کوت بریک مخفیگاه جنگجویان طالب انجام شده است.
جاوید فیصل سخنگوی والی قندهاربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات یک قوماندان محلی طالبان مسلح با چندین شورشی دیگردستگیرشده است.
به گفته  فیصل ، این قوماندان طالبان مسلح درناآرامی های اخیردرشاه ولی کوت دست داشته است.
ازسوی دیگرناتوبا پخش خبرنامه ای راه اندازی این عملیات را تایید کرده وگفته که درطی آن یک قوماندان طالبان مسلح با چند فرد تحت امرش دستگیرشده اند.
به اساس معلومات این خبرنامه ، این قوماندان طالبان رهبری برخی حملات تروریستی بالای نیروهای افغان وخارجی را درمربوطات ولسوالی شاه ولی کوت به عهده داشت.