29 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

تخاردهم حوت باختر

درنتیجه انفجارماین درولایت تخار دوازده فرد ملکی زخمی شدند.

این انفجار امروزدرنزدیکی دروازه ای نماینده گی کابل بانک درشهرتالقان رخ داد.

طبق گزارش ها ، این ماین که ازراه دوراداره می شد ، درموترحامل پول نماینده گی کابل بانک جاسازی شده بود.

انفجار زمانی رخ داده که موتر کابل بانک می خواست وارد نماینده گی این بانک درشهرتالقان شود.

قوماندان امنیه ولایت تخار با ارسال خبرنامه ای به آژانس باختراین رویداد را تایید کرده وگفته است که دراثرانفجار ماین متذکره دوازده فرد ملکی زخمی شده وهمه مراجعین بانک وافراد رهگذر ازساحه بودند.

درین حال داکتران درشفاخانه مرکزی شهرتالقان ، وضع صحی سه فرد زخمی شده را نگران کننده  توصیف کرده اند.

ایبک / باختر/ 10/ حوت

مسوولان اطفائیه درولایت سمنگان میگویند، این ولایت باوسایل پیشرفته اطفائیه مجهز بوده درصورت وقوع آتش سوزی بدون مشکل آنرا خاموش خواهند ساخت .

مل پاسوال محمد خلیل اندرابی، قوماندان امنیه ولایت سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، پیش از این آمریت اطفائیه هیچ گونه وسایل آتش نشانی را دراختیار نداشته که ازاین ناحیه هم مردم و هم پولیس دچار مشکل جدی بودند.

به گفته منبع، این آمریت اکنون با وسایل پیشرفته آتش نشانی که به همکاری جامعه بین المللی وکشورهای کمک کننده مجهز گردیده و میتوانند آتش سوزی را با استفاده از این وسایل مهار کند.

به گفته اندرابی، اطفائیه سمنگان باچهارعراده وسایط آتش نشانی مدرن وسایر تجهیزات لازم تجهیز گردیده و یک ساختمان معیاری که تمام ضروریات منسوبان اداره درنظر گرفته شده است ، اعمار شده است.

حارمن محمدیوسف آمر اطفائیه گفت، نوکریوال ما در 24 ساعت با افزار اطفائیوی آماده هر نوع خدمتگذاری به مردم میباشند.

 او گفت، آنان درطی سالروان حدود سی و نه حادثه آتشسوزی را بدون اینکه خساره وارد نماید آنرا به زودترین فرصت خاموش ساخته اند.

درهمین حال شماری از باشنده گان دراین ولایت میگویند درسابق زمانیکه  آتش سوزی صورت میگرفت مردم باوسایل دست داشته سنگ و چوب و بیل آنرا مهار مینمودند اما حالا خوشبختانه مدت یکسال میشود که آمریت اطفائیه فعال شده و به مجرد وقوع آتش سوزی با وسایل پیشرفته ،آتش مهار میگردد.

کابل باختر/ 10/ حوت

درنتیجه حمله طالبان بریک قرارگاه ناتو درولایت ننگرهار تلفاتی به دو طرف وارد شده است .

 این رویداد که درگیری یک ساعته را نیز در پی داشت شب گذشته بعدازآن رخ داد که گروهی از طالبان مسلح بالای قرارگاه ناتو در ولسوالی خوگیانی حمله نمودند.

احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار این رویداد را تایید کرد و به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، در این درگیری شش تن از افرادگروه طالبان کشته شده است.

گفته شده دراین درگیری به عساکر خارجی نیز تلفات واردشده است مگرمنابع رسمی دراین باره چیزی نگفته اند.

 گفته میشود مقداری جنگ افزار طالبان در میدان جنگ باقی مانده است.

غزنی / باختر/ 10/ حوت

نیروهای ناتو درولایت غزنی امروز هفتادو دو میل سلاح را به قوماندانی امنیه تسلیم نمودند.

قوماندان امنیه ولایت غزنی به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، هفتادو دومیل سلاح که درعملیات های مشترک نیروهای ناتو و افغان درمرکز وولسوالی های آن ولایت به دست آمده بود،

با حضور والی ، قوماندان اردو و مسوولین نظامی آنولایت به قوماندانی امنیه آن ولایت تسلیم داده شد.

به گفته منبع، یک تعداد این سلاح در موزیم آن ولایت نگهداری و یکتعداد دیگر آن به کمیسیون جمع آوری اسلحه سپرده خواهد شد.